Κλινική Ορθοπαιδικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/Α΄/8-12-1987)

 

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/Β΄/11-6-2003)

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Β1/99445/5-9-2003 (ΦΕΚ 1398/Β΄/30-9-2003)

 

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού:

Β1/41909/19-6-2008 (ΦΕΚ 1193/Β’/27-6-2008),

ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/27084/2970/481/23-1-2018 (ΦΕΚ 698/Β΄/2-3-2018) Απόφαση του Πρύτανη,

ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/51988/5908/7461/29-5-2019 (ΦΕΚ 2377/Β΄/19-6-2019) Απόφαση του Πρύτανη

 

Ειδικές Μονάδες:

  • Μεταβολικών Νοσημάτων και Καταγμάτων Ευθραυστότητας
  • Επανορθωτικής Χειρουργικής Μεγάλων Αρθρώσεων
  • Αθλητικών Κακώσεων

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Γεώργιος Δροσος , Καθηγητής
Αθανάσιος Βερβερίδης, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Τιλκεριδης,  Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευθύμιος Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο