Κλινική Νεφρολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Ειδική Μονάδα: Τεχνητού νεφρού

Ειδική Μονάδα: Περιτοναϊκής κάθαρσης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 185/99, ΦΕΚ 173/27-8-99

Κλινική

Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική (όροφος 0 – κτίριο 3ο Π.Γ.Ν.Α.)

(ΦΕΚ ίδρυσης Π.Δ.459/1987-Α΄215, Εσωτ. κανονισμός: Π.Δ. 71/27-08-1999-Α΄173)

Στην κλινική συγκροτούνται και λειτουργούν τρεις ειδικές μονάδες καθώς επίσης και δύο εργαστήρια

1.Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (όροφος1ος –κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α.)

2.Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης (όροφος 0 – κτίριο 3ο Π.Γ.Ν.Α.)

3.Μονάδα Πλασμαφαίρεσης

4.Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας και Ιστοσυμβατότητας Νεφρού (όροφος1ος –κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α.)

5.Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας- Νεφρού- Μεταβολικών Νοσημάτων(όροφος1ος–κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α.)

Μέλη ΔΕΠ

 1. Πασαδάκης Πλουμής: Καθηγητής Νεφρολογίας – Δ/ντής Παν. Νεφρολογικής Κλινικής
 2. Θώδης Ηλίας: Καθηγητής Νεφρολογίας
 3. Παναγούτσος Στυλιανός: Καθηγητής Νεφρολογίας
 4. Κανταρτζή Κωνσταντία: Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας 

 

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Το γνωστικό αντικείμενο όλων των μελών ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής είναι η Νεφρολογία

 

Ιατρικό Προσωπικό

 1. Μουρβάτη Ευθυμία: Νεφρολόγος – Δ/ντρια κλάδου ΕΣΥ
 2. Θεοδωρίδης Μάριος: Νεφρολόγος – Δ/ντής κλάδου ΕΣΥ
 3. Κρίκη Πελαγία: Νεφρολόγος – Επιμελήτρια Α΄ κλάδου ΕΣΥ
 4. Τριανταφυλλιά Μπούντα: ΝεφρολόγοςΕπιμελήτρια Α΄ κλάδου ΕΣΥ
 5. Ελένη Τριανταφυλλίδου: Νεφρολόγος  κλάδου ΕΣΥ (σε παράταση)
 6. Δέσποινα Χατζηδημητρίου: Νεφρολόγος  κλάδου ΕΣΥ (σε παράταση)

 

 

Μέλη ΕΤΕΠ –

 

Εξωτερική συνεργάτης

Φώτη Θεοδώρα: Γραμματειακή υποστήριξη

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου -Φορέας Αλεξανδρούπολης

Περιοχή Δραγάνας

Τ.Κ. 68100

Αλεξ/πολη

Τηλ: 2551030341, 2551353145

Fax: 25513531466

e-mail: nephrol(at)med.duth.gr

 

Εγκρίσεις πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO:

 • 12  Οκτωβρίου  2010 – 11 Οκτωβρίου  2013 (LRQA)
 • 14 Νοεμβρίου 2013- 13 Νοεμβρίου 2016 (LRQA)
 • 30 Δεκεμβρίου 2016- 15 Σεπτεμβρίου 2018 ( Tuv)

 

Εισαγωγική Σελίδα

Η Νεφρολογική Κλινική (Π.Δ. 459/1987-Α΄215) έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με παθήσεις που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ασθενών που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και διαβητική νεφροπάθεια.

Για την καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών αυτών οργανώθηκαν και λειτουργούν αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία.

 

Γενική περιγραφή κλινικής

Στην κλινική λειτουργούν τρεις ειδικές μονάδες καθώς επίσης και δύο εργαστήρια

1.Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (όροφος1ος –κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α.)

2.Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης (όροφος 0 – κτίριο 3ο Π.Γ.Ν.Α.)

3.Μονάδα Πλασμαφαίρεσης

4.Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας και Ιστοσυμβατότητας Νεφρού (όροφος1ος –κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α.)

5.Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας- Νεφρού- Μεταβολικών Νοσημάτων(όροφος1ος–κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α.)

 

Υπηρεσίες
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

κλινικό έργο, υπηρεσίες υγείας

Υπεύθυνος Κλινικής:

Ηλίας Θώδης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Ιατροί: Πελαγία Κρίκη, Επιμ.Α΄Κλάδου ΕΣΥ

Προϊσταμένη κλινικής:

Μαρία Βλασακάκη  ΤΕ

τηλ.επικοινωνίας: 2551351514, 2551351516

Αριθμός κλινών: 14

Αριθμός εισαγωγών για το έτος 2017: 505

 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Υπεύθυνος  Μονάδας ΤΝ

Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Ιατροί:

Ευθυμία Μουρβάτη, Διευθύντρια ΕΣΥ

Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Προϊστάμενος Μονάδας:

Γεώργιος Παπαδόπουλος ΤΕ

τηλ. επικοινωνίας: 2551352320

Αριθμός κλινών -μηχανημάτων: 26

Ασθενείς: 80

Για το έτος 2017 Τακτικές αιμοκαθάρσεις: 12.563

Για το έτος 2017 Έκτακτες αιμοκαθάρσεις:     396

Για το έτος 2016  Σύνολο αιμοκαθάρσεων: 12.959

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Για το έτος 2017  Πλασμαφαιρέσεις: 2

Νοσήματα: ΤΤP, ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

Υπεύθυνος  Μονάδας ΠΚ: Μάριος Θεοδωρίδης Επιμ. Α΄ Κλάδου ΕΣΥ

Ιατροί: Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Υπεύθυνη Μονάδας: Κυριακή Πετρά Νοσηλ.ΤΕ

Αριθμός κλινών: 6

Αριθμός εισαγωγών για το έτος 2017: 224

Μέθοδοι εφαρμογής ΣΦΠΚ , ΑΠΚ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

Υπεύθυνοι  Ιατροί  Ε.Ι.  ΧΝΝ:

Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

Πελαγία Κρίκη, Επιμ.Α΄Κλάδου ΕΣΥ

 

Υπεύθυνοι  Ιατροί  Ε.Ι. Διαβητικής Νεφροπάθειας:

Μάριος Θεοδωρίδης Δ/ντής κλάδου ΕΣΥ

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

 

Υπεύθυνοι  Ιατροί  Ε.Ι.  Υπέρτασης:

Ευθυμία Μουρβάτη, Διευθύντρια κλάδου ΕΣΥ

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

 

Υπεύθυνοι  Ιατροί  Ε.Ι.  Σπειραματοπαθειών:

Πελαγία Κρίκη, Επιμ.Α΄Κλάδου ΕΣΥ

 

Υπεύθυνοι  Ιατροί  Ε.Ι . Μεταμόσχευσης νεφρού 

Κωσταντία Κανταρτζή, Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

 

 

Αριθμός εξετασθέντων ασθενών στα τακτικά Ε.Ι. Περιτοναϊκής για το έτος 2017: 439

Αριθμός εξετασθέντων ασθενών  στα τακτικά Ε.Ι.  Διαβιτικής Νεφροπ.για το έτος 2017: 287

Αριθμός εξετασθέντων ασθενών  στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία για το έτος 2017: 1250

Αριθμός εξετασθέντων στα έκτακτα εξωτερικά ιατρεία για το έτος 2017 :

 

Εξωτερικά Ιατρεία:

 

-Νεφρικών παθήσεων (Κάθε Πέμπτη)

-Υπέρτασης (Κάθε Τρίτη)

-Διαβητικής  Νεφροπάθειας (Κάθε Τρίτη)

-Μεταμοσχεύσεων (1η Δευτέρα κάθε μήνα)

-Σπειραματονεφρίτιδων (2η Δευτέρα κάθε μήνα)

 (όροφος 0 – κτίριο 1ο Π.Γ.Ν.Α., τηλ. επικοινωνίας:2551352522, 2551352523)

 

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης:

Στυλιανός Παναγούτσος, Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Ευθυμία Μουρβάτη, Διευθύντρια κλάδου ΕΣΥ

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Νεφρολογία

Προπτυχιακό μάθημα 5ου έτους σπουδών, 10ου Εαρινού Εξαμήνου Σπουδών, Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Διδάσκοντες:

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Ηλίας Θώδης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Στυλιανός Παναγούτσος Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Κωσταντία Κανταρτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΔΠΘ

 

 1. Βασικές αρχές ΥγρώνΗλεκτρολυτών

Προπτυχιακό -επιλεγόμενο μάθημα 5ου έτους σπουδών, 10ου Εαρινού Εξαμήνου Σπουδών, Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ.

Διδάσκων:

Πλουμής Πασαδάκης Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

 

 1. Κριτική Αξιολόγηση Ιατρικής Βιβλιογραφίας

Προπτυχιακό -επιλεγόμενο 5ου έτους σπουδών, 9ου Χειμερινού Εξαμήνου Σπουδών, Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Διδάσκοντες:

Στυλιανός Παναγούτσος Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

Ελένη Καλδούδη Αν. Καθηγήτρια Ιατρική Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης – Τηλεϊατρική  ΔΠΘ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Εκπαίδευση ειδικευομένων

4 θέσεις ειδικευομένων για πλήρη (4ετή) ειδίκευση στη Νεφρολογία

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής

Περιλαμβάνει σύγχρονα και επίκαιρα θέματα Νεφρολογίας και απευθύνεται στο επιστημονικό προσωπικό της Κλινικής, τους Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων του ΠΓΝΑ και των άλλων νεφρολογικών μονάδων και κλινικών της Περιφέρειας

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Περιτοναϊκής Κάθαρσης, 3-5 Σεπτεμβρίου 2017 Αλεξανδρούπολη.

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, 13 – 17 Μαΐου 2014, Αλεξανδρούπολη

10ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία με θέμα: «Η Νεφρολογία σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες: Απεικονιστικές και παρεμβατικές μέθοδοι» στις 30 & 31 Αυγούστου 2013 στην Αρίστη Ιωαννίνων

9ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία. Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις Αναιμία και Ερυθροποιητικοί Παράγοντες Υπό την Αιγίδα της: Ελληνικής Νεφρολογικής Αλεξανδρούπολη

8ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία Ανοσοπαρεμβαση στη Νεφρολογία (21-23 Οκτωβρίου 2010, Μέτσοβο)

7ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία. Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις – Φαρμακευτική παρέμβαση στις διαταραχές του μεταβολισμού Ca++ & PO4— (3 & 4 Απριλίου 2009, Αλεξανδρούπολη)

6ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία  «Φάρμακα στις Νεφρικές Παθήσεις. Αντι-υπερτασικά» Ιωάννινα

5ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία Μεταβολικό Σύνδρομο –Υπέρταση 28 & 30 Σεπτεμβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη

4ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία με θέμα: «Προσέγγιση του ασθενή με Χρόνια Νεφρική Νόσο» 7-9 Οκτωβρίου 2004 Συνεδριακό Κέντρο «Διάσελο», Μέτσοβο. (με την Συνεργασία της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ. κ. Κ. Σιαμόπουλο)

3ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβήτης και Νεφρός» – «Διαβητική Νεφροπάθεια», 4 & 5 Απριλίου, 2003 ,Αλεξανδρούπολη, (με την Συνεργασία της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ. κ. Κ. Σιαμόπουλο)

2ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία«Η Αγγειακή Προσπέλαση στην Αιμοκάθαρση» 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2001, Αλεξανδρούπολη, (με την Συνεργασία της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ. κ. Κ. Σιαμόπουλο)

1ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Νεφρολογία «Υγρά- Ηλεκτρολύτες», 2001, Ιωάννινα, , (με την Συνεργασία της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ. κ. Κ. Σιαμόπουλο)

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΝεφρολογίαςΑλεξανδρούπολη 19 – 22 Μαΐου 1992

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Περιτοναϊκής ΚάθαρσηςΑλεξανδρούπολη 21 – 23 Μαρτίου 1991

 

 

ΈΡΕΥΝΑ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

98 Δημοσιευμένες μελέτες σε ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά : PubMed – indexed for MEDLINE

 

 1. : Tsekmekidou XA, Kotsa KD, Tsetsos FS, Didangelos TP, Georgitsi MA, Roumeliotis

AK, Panagoutsos SA, Thodis ED, Theodoridis MT, Papanas NP, Papazoglou DA,

Pasadakis PS, Eustratios MS, Paschou PI, Yovos JG. Assessment of association

between lipoxygenase genes variants in elderly Greek population and type 2

diabetes mellitus. Diab Vasc Dis Res. 2018 Feb 1:1479164118756241. doi:

10.1177/1479164118756241. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29392977.

 

 1. : Roumeliotis AK, Roumeliotis SK, Panagoutsos SA, Tsetsos F, Georgitsi M,

Manolopoulos V, Paschou P, Passadakis PS. Association of ALOX12 gene polymorphism

with all-cause and cardiovascular mortality in diabetic nephropathy. Int Urol

Nephrol. 2018 Feb;50(2):321-329. doi: 10.1007/s11255-017-1755-z. Epub 2017 Dec 1.

PubMed PMID: 29196930.

 

 1. : Roumeliotis S, Roumeliotis A, Panagoutsos S, Giannakopoulou E, Papanas N,

Manolopoulos VG, Passadakis P, Tavridou A. Matrix Gla protein T-138C polymorphism

is associated with carotid intima media thickness and predicts mortality in

patients with diabetic nephropathy. J Diabetes Complications. 2017

Oct;31(10):1527-1532. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2017.06.012. Epub 2017 Jun 30.

PubMed PMID: 28734846.

 

 1. : Alexiadis G, Panagoutsos S, Roumeliotis S, Stibiris I, Markos A, Kantartzi K,

Passadakis P. Comparison of multiple fluid status assessment methods in patients

on chronic hemodialysis. Int Urol Nephrol. 2017 Mar;49(3):525-532. doi:

10.1007/s11255-016-1473-y. Epub 2016 Dec 10. PubMed PMID: 27943170.

 

 1. : Georgiadis GS, Antoniou GA, Kantartzi K, Georgakarakos EI, Argyriou C,

Passadakis P, Lazarides MK. Comparison of standard forearm prosthetic loop grafts

to composite semiloop forearm grafts (“semi-grafts”) in hemodialysis patients: A

prospective study. Hemodial Int. 2017 Apr;21(2):274-283. doi: 10.1111/hdi.12482.

Epub 2016 Aug 31. PubMed PMID: 27581703.

 

 1. : Kontomanolis EN, Panagoutsos S, Pasadakis P, Koukouli Z, Liberis A. Chronic

renal failure, diabetes mellitus type-II, and gestation: an overwhelming

combination. Clin Exp Obstet Gynecol. 2016;43(2):276-8. PubMed PMID: 27132429.

 

 1. : Fragidis S, Sombolos K, Thodis E, Panagoutsos S, Mourvati E, Pikilidou M,

Papagianni A, Pasadakis P, Vargemezis V. Low T3 syndrome and long-term mortality

in chronic hemodialysis patients. World J Nephrol. 2015 Jul 6;4(3):415-22. doi:

10.5527/wjn.v4.i3.415. PubMed PMID: 26167466; PubMed Central PMCID: PMC4491933.

 

 1. : Tavridou A, Georgoulidou A, Roumeliotis A, Roumeliotis S, Giannakopoulou E,

Papanas N, Passadakis P, Manolopoulos VG, Vargemezis V. Association of Plasma

Adiponectin and Oxidized Low-Density Lipoprotein with Carotid Intima-Media

Thickness in Diabetic Nephropathy. J Diabetes Res. 2015;2015:507265. doi:

10.1155/2015/507265. Epub 2015 May 12. PubMed PMID: 26064982; PubMed Central

PMID: PMC4443755.

 

 1. : Koutroumbas G, Georgianos PI, Sarafidis PA, Protogerou A, Karpetas A, Vakianis

P, Raptis V, Liakopoulos V, Panagoutsos S, Syrganis C, Passadakis P. Ambulatory

aortic blood pressure, wave reflections and pulse wave velocity are elevated

during the third in comparison to the second interdialytic day of the long

interval in chronic haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2015

Dec;30(12):2046-53. doi: 10.1093/ndt/gfv090. Epub 2015 Apr 28. PubMed PMID:

25920919; PubMed Central PMCID: PMC4832990.

 

 1.                      : Katergari SA, Passadakis P, Milousis A, Passadaki T, Asimakopoulos B,

Mantatzis M, Prassopoulos P, Tripsianis G, Nikolettos N, Papachristou DN.

Subcutaneous and total fat at L4-L5 and subcutaneous, visceral and total fat at

L3-L4 are important contributors of fasting and postprandial adiponectin levels.

Endocr Res. 2015;40(3):127-32. doi: 10.3109/07435800.2014.920349. Epub 2015 Mar

16. PubMed PMID: 25774471.

 

 1.                      : Lambropoulou M, Pasadakis P, Papadopoulos N. Tissue love symbols. Int J Surg

Pathol. 2015 Jun;23(4):289. doi: 10.1177/1066896915572683. Epub 2015 Feb 16.

PubMed PMID: 25691391.

 

 1.                      : Katergari SA, Milousis A, Mantatzis M, Gioka T, Tripsianis G, Passadakis P,

Prassopoulos P, Papachristou DN. Body fat distribution by anthropometric and

MRI-based techniques in relation to insulin secretion and action in men with

diabetes. Minerva Endocrinol. 2014 Jun;39(2):107-17. PubMed PMID: 24736485.

 

 1.                      : Georgiadis GS, Georgakarakos EI, Antoniou GA, Panagoutsos S, Argyriou C,

Mourvati E, Passadakis P, Lazarides MK. Correlation of pre-existing radial artery

macrocalcifications with late patency of primary radiocephalic fistulas in

diabetic hemodialysis patients. J Vasc Surg. 2014 Aug;60(2):462-70. doi:

10.1016/j.jvs.2014.02.042. Epub 2014 Mar 26. PubMed PMID: 24680240.

 

 1.                      : Tziakas D, Chalikias G, Stakos D, Altun A, Sivri N, Yetkin E, Gur M,

Stankovic G, Mehmedbegovic Z, Voudris V, Chatzikyriakou S, Garcia-Moll X, Serra

A, Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Kaski JC, Konstantinides S. Validation

of a new risk score to predict contrast-induced nephropathy after percutaneous

coronary intervention. Am J Cardiol. 2014 May 1;113(9):1487-93. doi:

10.1016/j.amjcard.2014.02.004. Epub 2014 Feb 12. PubMed PMID: 24630389.

 

 1.                      : Kantartzi K, Panagoutsos S, Mourvati E, Roumeliotis A, Leivaditis K, Devetzis

V, Passadakis P, Vargemezis V. Can dialysis modality influence quality of life in

chronic hemodialysis patients? Low-flux hemodialysis versus high-flux

hemodiafiltration: a cross-over study. Ren Fail. 2013;35(2):216-21. doi:

10.3109/0886022X.2012.743858. Epub 2012 Nov 23. PubMed PMID: 23176401.

 

 1.                      : Agorasti A, Trivellas T, Mourvati E, Papadopoulos V, Tsatalas K, Vargemezis

V, Passadakis P. D-dimer, factor VIII and von Willebrand factor predict a

non-dipping pattern of blood pressure in hypertensive patients. Int Urol Nephrol.

2013 Jun;45(3):777-83. doi: 10.1007/s11255-012-0288-8. Epub 2012 Sep 23. PubMed

PMID: 23001640.

 

 1.                      : Vagiona A, Koupidis S, Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V. Twenty four-hour

ambulatory blood pressure monitoring and lipid levels before, 3, 6 and 12 months

after the onset of hemodialysis in chronic kidney disease patients: a pilot

study. Hippokratia. 2012 Apr;16(2):154-8. PubMed PMID: 23935271; PubMed Central

PMCID: PMC3738417.

 

 1.                      : Tsigalou C, Chalikias G, Kantartzi K, Tziakas D, Kampouromiti G, Vargemezis

V, Konstantinides S, Ktenidou-Kartali S, Simopoulos K, Passadakis P. Differential

effect of baseline adiponectin on all-cause mortality in hemodialysis patients

depending on initial body mass index. Long-term follow-up data of 4.5 years. J

Ren Nutr. 2013 Jan;23(1):45-56. doi: 10.1053/j.jrn.2011.12.007. Epub 2012 Mar 9.

PubMed PMID: 22406123.

 

 1.                      : Tziakas D, Chalikias G, Stakos D, Apostolakis S, Adina T, Kikas P, Alexoudis

A, Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Konstantinides S. Development of an

easily applicable risk score model for contrast-induced nephropathy prediction

after percutaneous coronary intervention: a novel approach tailored to current

practice. Int J Cardiol. 2013 Feb 10;163(1):46-55. doi:

10.1016/j.ijcard.2011.05.079. PubMed PMID: 21641061.

 

 1.                      : Theodoridis M, Tziakas D, Passadakis P, Kantartzi K, Roumeliotis A, Thodis E,

Vargemezis V. The effect of bicarbonate peritoneal dialysis solutions on cardiac

structural and functional alterations. Nephrol Dial Transplant. 2011

Dec;26(12):4061-7. doi: 10.1093/ndt/gfr206. Epub 2011 May 4. PubMed PMID:

21543656.

 

 1.                      : Theodoridis M, Thodis E, Tsigalou C, Pappi R, Roumeliotis A, Georgoulidou A,

Passadakis P, Vargemezis V. Alterations of dialysate markers in chronic

peritoneal dialysis patients treated with the new less bioincompatible

bicarbonate solutions. Perit Dial Int. 2011 Mar-Apr;31(2):196-9. doi:

10.3747/pdi.2009.00139. PubMed PMID: 21427248.

 

 1.                      : Agorasti A, Mourvati E, Trivellas T, Papadopoulos V, Bazntiara I,

Christoforidou A, Passadakis P. Changes in haemostatic and platelet activation

markers in non-dipper hypertensive patients. Int Urol Nephrol. 2012

Apr;44(2):523-33. doi: 10.1007/s11255-011-9926-9. Epub 2011 Mar 9. PubMed PMID:

21387085.

 

 1.                      : Kalaitzis C, Pasadakis P, Bantis A, Giannakopoulos S, Touloupidis S. Sodium

sensitivity and its role in the maintenance of high blood pressure in two-kidney,

one-clip renovascular hypertension after removal of the clipped kidney in rats.

Minerva Urol Nefrol. 2010 Sep;62(3):225-9. PubMed PMID: 20940692.

 

 1.                      : Devetzis V, Passadakis P, Panagoutsos S, Theodoridis M, Thodis E,

Georgoulidou A, Vargemezis V. Metformin-related lactic acidosis in patients with

acute kidney injury. Int Urol Nephrol. 2011 Dec;43(4):1243-8. doi:

10.1007/s11255-010-9845-1. Epub 2010 Sep 22. PubMed PMID: 20859683.

 

 1.                      : Mitsopoulos E, Tsiatsiou M, Zanos S, Katodritou E, Visvardis G, Papadopoulou

D, Passadakis P, Vargemezis V, Tsakiris D. Impact of C-reactive protein on

absolute reticulocyte count in haemodialysis patients: the role of iron status.

Nephrol Dial Transplant. 2011 Mar;26(3):992-7. doi: 10.1093/ndt/gfq470. Epub 2010

Aug 9. PubMed PMID: 20696680.

 

 1.                      : Passadakis PS, Oreopoulos DG. Diabetic patients on peritoneal dialysis. Semin

Dial. 2010 Mar-Apr;23(2):191-7. doi: 10.1111/j.1525-139X.2010.00707.x. Review.

PubMed PMID: 20525108.

 

 1.                      : Kourtzelis I, Markiewski MM, Doumas M, Rafail S, Kambas K, Mitroulis I,

Panagoutsos S, Passadakis P, Vargemezis V, Magotti P, Qu H, Mollnes TE, Ritis K,

Lambris JD. Complement anaphylatoxin C5a contributes to hemodialysis-associated

thrombosis. Blood. 2010 Jul 29;116(4):631-9. doi: 10.1182/blood-2010-01-264051.

Epub 2010 Apr 27. PubMed PMID: 20424189; PubMed Central PMCID: PMC3086498.

 

 1.                      : Kantartzi K, Panagoutsos S, Kokkinou V, Alepopoulou E, Mourvati E, Passadakis

P, Vargemezis V. Brucellosis in dialysis patients. Does it exist? Clin Nephrol.

2010 Apr;73(4):309-13. PubMed PMID: 20353739.

 

 1.                      : Fatouros IG, Douroudos I, Panagoutsos S, Pasadakis P, Nikolaidis MG,

Chatzinikolaou A, Sovatzidis A, Michailidis Y, Jamurtas AZ, Mandalidis D,

Taxildaris K, Vargemezis V. Effects of L-carnitine on oxidative stress responses

in patients with renal disease. Med Sci Sports Exerc. 2010 Oct;42(10):1809-18.

doi: 10.1249/MSS.0b013e3181dbacab. PubMed PMID: 20216464.

 1.                      : Passadakis P, Oreopoulos DG. Elderly diabetic patients on peritoneal

dialysis. Adv Perit Dial. 2009;25:140-6. PubMed PMID: 19886336.

 

 1.                      : Bacharaki D, Thodis E, Passadakis P, Kantartzi K, Kriki P, Vargemezis V.

Comparative in vitro study of different peritoneal dialysis solutions on cytokine

production by peripheral blood mononuclear cells. Nephron Clin Pract.

2009;113(4):c321-9. doi: 10.1159/000235951. Epub 2009 Sep 3. PubMed PMID:

19729968.

 

 1.                      : Thodis E, Kriki P, Kakagia D, Passadakis P, Theodoridis M, Mourvati E,

Vargemezis V. Rigorous Vibrio vulnificus soft tissue infection of the lower leg

in a renal transplant patient managed by vacuum therapy and autologous growth

factors. J Cutan Med Surg. 2009 Jul-Aug;13(4):209-14. PubMed PMID: 19706229.

 

 1.                      : Vargemezis V, Liakopoulos V, Kriki P, Panagoutsos S, Leontsini M, Passadakis

P, Thodis E. Pivotal role of paricalcitol in the treatment of calcific uremic

arteriolopathy in the presence of a parathyroid adenoma. Am J Kidney Dis. 2010

Jan;55(1):144-7. doi: 10.1053/j.ajkd.2009.03.015. Epub 2009 May 29. PubMed PMID:

19481317.

 

 1.                      : Kriki P, Thodis E, Deftereos S, Panagoutsos S, Theodoridis M, Kantartzi K,

Mourvati E, Prassopoulos P, Passadakis P, Vargemezis V. A tumor-like

manifestation of extrapulmonary tuberculosis in a hemodialysis patient. Clin

Nephrol. 2009 Jun;71(6):714-8. PubMed PMID: 19473642.

 

 1.                      : Oreopoulos DG, Thodis E, Passadakis P, Vargemezis V. Home dialysis as a first

option: a new paradigm. Int Urol Nephrol. 2009;41(3):595-605. doi:

10.1007/s11255-009-9575-4. Epub 2009 May 9. Review. PubMed PMID: 19430923.

 

 1.                      : Kantartzi K, Panagoutsos S, Kokkinou V, Passadakis P, Vargemezis V.

Unexpectedly high incidence of brucellosis in one university dialysis unit of

North East Greece. Nephrol Dial Transplant. 2009 Jun;24(6):2003-4. doi:

10.1093/ndt/gfp138. Epub 2009 Mar 30. PubMed PMID: 19332870.

 

 1.                      : Fatouros IG, Pasadakis P, Sovatzidis A, Chatzinikolaou A, Panagoutsos S,

Sivridis D, Michailidis I, Douroudos I, Taxildaris K, Vargemezis V. Acute

exercise may exacerbate oxidative stress response in hemodialysis patients.

Nephron Clin Pract. 2008;109(2):c55-64. doi: 10.1159/000139990. Epub 2008 Jun 18.

PubMed PMID: 18560239.

 

 1.                      : Antoniadi G, Eleftheriadis T, Liakopoulos V, Kakasi E, Kartsios C, Passadakis

P, Vargemezis V. Effect of one-year oral alpha-tocopherol administration on the

antioxidant defense system in hemodialysis patients. Ther Apher Dial. 2008

Jun;12(3):237-42. doi: 10.1111/j.1744-9987.2008.00580.x. PubMed PMID: 18503702.

 

 1.                      : Yavuz A, Ersoy FF, Passadakis PS, Tam P, Evaggelos DM, Katopodis KP, Ozener

C, Akçiçek F, Camsari T, Ateş K, Ataman R, Vlachojannis GJ, Dombros NA, Utaş C,

Akpolat T, Bozfakioğlu S, Wu G, Karayaylali I, Arinsoy T, Stathakis CP, Yavuz M,

Tsakiris DJ, Dimitriades AC, Yilmaz ME, Gültekin M, Süleymanlar G, Oreopoulos DG.

Phosphorus control in peritoneal dialysis patients. Kidney Int Suppl. 2008

Apr;(108):S152-8. doi: 10.1038/sj.ki.5002617. PubMed PMID: 18379539.

 

 1.                      : Theodoridis M, Passadakis P, Kriki P, Gioka T, Panagoutsos S, Mourvati E,

Thodis E, Kantartzi K, Vargemezis V. The alteration of dialysate cancer antigen

125 concentration under a biocompatible bicarbonate peritoneal dialysis solution

and the preservation of the mesothelial cell viability. Ren Fail.

2008;30(2):161-7. doi: 10.1080/08860220701808384. PubMed PMID: 18300115.

 

 1.                      : Tsouchnikas I, Tsilipakou M, Daniilidis M, Kyriazis G, Pasadakis P,

Parapanissiou E, Vargemezis V, Tsakiris D. Effect of iron loading on peripheral

blood lymphocyte subsets and on circulating cytokine levels in iron-depleted

hemodialysis patients receiving erythropoietin. Nephron Clin Pract.

2007;107(3):c97-102. Epub 2007 Sep 21. PubMed PMID: 17890877.

 

 1.                      : Passadakis PS, Oreopoulos DG. Peritoneal dialysis in patients with acute

renal failure. Adv Perit Dial. 2007;23:7-16. Review. PubMed PMID: 17886595.

 

 1.                      : Kalaitzis C, Giannakopoulos S, Pantazis T, Pasadakis P, Touloupidis S. Role

of eicosanoids of the contralateral kidney in maintenance of two-kidney, one-clip

renovascular hypertension in rats. Scand J Urol Nephrol. 2007;41(5):362-6. Epub

2007 May 9. PubMed PMID: 17853043.

 

 1.                      : Patsalas S, Eleftheriadis T, Spaia S, Theodoroglou H, Antoniadi G,

Liakopoulos V, Passadakis P, Vayonas G, Vargemezis V. Thirty-month follow-up of

coronary artery calcification in hemodialysis patients: different roles for

inflammation and abnormal calcium-phosphorous metabolism? Ren Fail.

2007;29(5):623-9. PubMed PMID: 17654327.

 

 1.                      : Goumenos DS, Katopodis KP, Passadakis P, Vardaki E, Liakopoulos V, Dafnis E,

Stefanidis I, Vargemezis V, Vlachojannis JG, Siamopoulos KC. Corticosteroids and

ciclosporin A in idiopathic membranous nephropathy: higher remission rates of

nephrotic syndrome and less adverse reactions than after traditional treatment

with cytotoxic drugs. Am J Nephrol. 2007;27(3):226-31. Epub 2007 Mar 27. PubMed

PMID: 17389782.

 

 1.                      : Kalaitzis C, Passadakis P, Giannakopoulos S, Panagoutsos S, Mpantis E,

Triantafyllidis A, Touloupidis S, Vargemezis V. Urological management of

indinavir-associated acute renal failure in HIV-positive patients. Int Urol

Nephrol. 2007;39(3):743-6. Epub 2006 Dec 19. PubMed PMID: 17180736.

 

 1.                      : Taskapan H, Ersoy FF, Passadakis PS, Tam P, Memmos DE, Katopodis KP, Ozener

C, Akcicek F, Camsari T, Ates K, Ataman R, Vlachojannis JG, Dombros NA, Utas C,

Akpolat T, Bozfakioglu S, Wu G, Karayaylali I, Arinsoy T, Stathakis CP, Yavuz M,

Tsakiris DJ, Dimitriades AD, Yilmaz ME, Gültekin M, Oreopoulos DG. Severe vitamin

D deficiency in chronic renal failure patients on peritoneal dialysis. Clin

Nephrol. 2006 Oct;66(4):247-55. PubMed PMID: 17063991.

 

 1.                      : Thodi C, Thodis E, Danielides V, Pasadakis P, Vargemezis V. Hearing in renal

failure. Nephrol Dial Transplant. 2006 Nov;21(11):3023-30. Epub 2006 Aug 25.

Review. PubMed PMID: 16935898.

 

 1.                      : Griveas I, Visvardis G, Sakellariou G, Passadakis P, Thodis I, Vargemezis V,

Pavlitou A, Fleva A. Biocompatibility study based on differential sequestration

kinetics of CD14+CD16+ blood monocyte subsets with different dialyzers. Ren Fail.

2006;28(6):493-9. PubMed PMID: 16928619.

 

 1.                      : Verettas DJ, Ververidis AN, Boyiatzis C, Panagoutsos S, Galanis V, Passadakis

P, Kazakos K, Vargemezis V. Tuberculous spondylitis in patients with end-stage

renal disease undergoing chronic hemodialysis therapy. Clin Nephrol. 2006

Apr;65(4):299-302. PubMed PMID: 16629232.

 

 1.                      : Eleftheriadis T, Spaia S, Patsalas S, Kortsaris A, Stavrati A, Panou E,

Antoniadi G, Passadakis P, Geleris P, Vayonas G, Liakopoulos V, Vargemezis V.

Aortic stiffness in patients undergoing hemodialysis is positively related to

antigen presenting cell-dependent T-lymphocyte reactivity. Ren Fail.

2006;28(1):63-8. PubMed PMID: 16526321.

 

 1.                      : Panagoutsos S, Kantartzi K, Passadakis P, Yannatos E, Mourvati E, Theodoridis

M, Kriki P, Thodis E, Vargemezis V. Timely transfer of peritoneal dialysis

patients to hemodialysis improves survival rates. Clin Nephrol. 2006

Jan;65(1):43-7. PubMed PMID: 16429841.

 

 1.                      : Theodoridis M, Passadakis P, Kriki P, Panagoutsos S, Yannatos E, Kantartzi K,

Sivridis D, Vargemezis V. Efficient monthly subcutaneous administration of

darbepoetin in stable CAPD patients. Perit Dial Int. 2005 Nov-Dec;25(6):564-9.

PubMed PMID: 16411523.

 

 1.                      : Ersoy FF, Passadakis SP, Tam P, Memmos ED, Katopodis PK, Ozener C, Akçiçek F,

Camsari T, Ateş K, Ataman R, Vlachojannis JG, Dombros AN, Utaş C, Akpolat T,

Bozfakioğlu S, Wu G, Karayaylali I, Arinsoy T, Stathakis PC, Yavuz M, Tsakiris

JD, Dimitriades CA, Yilmaz ME, Gültekin M, Karayalçin B, Yardimsever M,

Oreopoulos DG. Bone mineral density and its correlation with clinical and

laboratory factors in chronic peritoneal dialysis patients. J Bone Miner Metab.

2006;24(1):79-86. PubMed PMID: 16369903.

 

 1.                      : Patsalas S, Eleftheriadis T, Spaia S, Theodoroglou H, Panou E, Liakopoulos V,

Antoniadi G, Passadakis P, Vayonas G, Kanakis E, Vargemezis V. The value of

computed tomography-derived coronary artery calcification score in coronary

artery disease detection in asymptomatic hemodialysis patients. Ren Fail.

2005;27(6):683-8. PubMed PMID: 16350818.

 

 1.                      : Thodis E, Passadakis P, Lyrantzopooulos N, Panagoutsos S, Vargemezis V,

Oreopoulos D. Peritoneal catheters and related infections. Int Urol Nephrol.

2005;37(2):379-93. Review. PubMed PMID: 16142574.

 

 1.                      : Kantartzi K, Passadakis P, Polychronidis A, Perente S, Vargemezis V,

Simopoulos C. Prolene hernia system: an innovative method for hernia repair in

patients on peritoneal dialysis. Perit Dial Int. 2005 May-Jun;25(3):295-6. PubMed

PMID: 15981781.

 

 1.                      : Passadakis P, Ersoy F, Tam P, Memmos D, Siamopoulos K, Ozener C, Akçiçek F,

Camsari T, Ates K, Ataman R, Vlachojannis J, Dombros N, Utas C, Akpolat T,

Bozfakioglu S, Wu GG, Karayaylali I, Arinsoy T, Stathakis C, Yavuz M, Tsakiris D,

Dimitriades A, Yilmaz ME, Gültekin M, Karayalçin B, Challa A, Polat N, Oreopoulos

DG. Serum levels of prostate-specific antigen and vitamin D in peritoneal

dialysis patients. Adv Perit Dial. 2004;20:203-8. PubMed PMID: 15384827.

 

 1.                      : Vargemezis V, Passadakis P, Liakopoulos V, Kriki P, Kantartzi A. Fungal

colonization of peritoneal catheter with persistently sterile cloudy effluent, in

the absence of clinical findings of fungal peritonitis. Perit Dial Int. 2004

Jan-Feb;24(1):81-4. PubMed PMID: 15104345.

 

 1.                      : Thodis E, Passadakis P, Ossareh S, Panagoutsos S, Vargemezis V, Oreopoulos

DG. Peritoneal catheter exit-site infections: predisposing factors, prevention

and treatment. Int J Artif Organs. 2003 Aug;26(8):698-714. Review. PubMed PMID:

14521167.

 

 1.                      : Rao P, Passadakis P, Oreopoulos DG. Peritoneal dialysis in acute renal

failure. Perit Dial Int. 2003 Jul-Aug;23(4):320-2. Review. PubMed PMID: 12968838.

 

 1.                      : Passadakis P, Oreopoulos D. Peritoneal dialysis in acute renal failure. Int J

Artif Organs. 2003 Apr;26(4):265-77. PubMed PMID: 12757025.

 

 1.                      : Sivridis E, Giatromanolaki A, Touloupidis S, Pasadakis P, Vargemezis V.

Platelet endothelial cell adhesion molecule-1 and angiogenic factor expression in

idiopathic membranous nephropathy. Am J Kidney Dis. 2003 Feb;41(2):360-5. PubMed

PMID: 12552497.

 

 1.                      : Malliara M, Passadakis P, Panagoutsos S, Theodoridis M, Thodis E, Bargman J,

Jassal V, Vas S, Vargemezis V, Oreopoulos D. Hypotension in patients on chronic

peritoneal dialysis: etiology, management, and outcome. Adv Perit Dial.

2002;18:49-54. PubMed PMID: 12402586.

 

 1.                      : Fytili CI, Passadakis PS, Progia EG, Kambouromiti GL, Panopoulou MI, Sombolos

KI, Vargemezis VA. Is arterial hypertension an underlying factor in the increased

serum Lp(a) levels in ESRD dialyzed patients? Ren Fail. 2002 Sep;24(5):631-8.

PubMed PMID: 12380909.

 

 1.                      : Fytili CI, Progia EG, Panagoutsos SA, Thodis ED, Passadakis PS, Sombolos KI,

Vargemezis VA. Lipoprotein abnormalities in hemodialysis and continuous

ambulatory peritoneal dialysis patients. Ren Fail. 2002 Sep;24(5):623-30. PubMed

PMID: 12380908.

 

 1.                      : Panagoutsos SA, Yannatos EV, Passadakis PS, Thodis ED, Galtsidopoulos OG,

Vargemezis VA. Effects of hemodialysis dose on anemia, hypertension, and

nutrition. Ren Fail. 2002 Sep;24(5):615-21. PubMed PMID: 12380907.

 

 1.                      : Passadakis P, Malliara M, Thodis E, Vargemezis V, Oreopoulos DG. Arterial

hypotension in patients on peritoneal dialysis. Int J Artif Organs. 2002

Jun;25(6):489-95. PubMed PMID: 12117286.

 

 1.                      : Thodis E, Passadakis P, Vargemezis V, Oreopoulos DG. Prevention of catheter

related infections in patients on CAPD. Int J Artif Organs. 2001

Oct;24(10):671-82. Review. PubMed PMID: 11817317.

 

 1.                      : Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Oreopoulos D. Long-term survival with

peritoneal dialysis in ESRD due to diabetes. Clin Nephrol. 2001 Oct;56(4):257-70.

Review. PubMed PMID: 11680655.

 

 1.                      : Passadakis P, Oreopoulos D. The case for oral treatment of peritonitis in

continuous ambulatory peritoneal dialysis. Adv Perit Dial. 2001;17:180-90.

Review. PubMed PMID: 11510271.

 

 1.                      : Thodis E, Passadakis P, Vargemezis V, Oreopoulos DG. Peritoneal dialysis:

better than, equal to, or worse than hemodialysis? Data worth knowing before

choosing a dialysis modality. Perit Dial Int. 2001 Jan-Feb;21(1):25-35. Review.

PubMed PMID: 11280493.

 

 1.                      : Passadakis P, Oreopoulos D. Peritoneal dialysis in diabetic patients. Adv Ren

Replace Ther. 2001 Jan;8(1):22-41. Review. PubMed PMID: 11172325.

 

 1.                      : Mourvati EP, Passadakis PS, Thodis ED, Panagoutsos SA, Galtsidopoulos OG,

Vargemezis VA. The Progression of Uremic Polyneuropathy in Patients on

Hemodialysis and Hemofiltration: A Two-Year Study. Hemodial Int. 2001

Jan;5(1):37-41. doi: 10.1111/hdi.2001.5.1.37. PubMed PMID: 28452448.

 

 1.                      : Fytili CI, Passadakis PS, Progia EG, Kambouromiti GL, Panopoulou MI, Sombolos

KI, Vargemezis VA. Arterial Hypertension Is Associated with Increased Serum

Lipoprotein(a) Levels in End-Stage Renal Disease Patients. Hemodial Int. 2001

Jan;5(1):66-69. doi: 10.1111/hdi.2001.5.1.66. PubMed PMID: 28452447.

 

 1.                      : Panagoutsos SA, Yannatos EV, Passadakis PS, Thodis ED, Galtsidopoulos OG,

Vargemezis VA. The Clinical Impact of Increasing the Hemodialysis Dose. Hemodial

Int. 2001 Jan;5(1):51-54. doi: 10.1111/hdi.2001.5.1.51. PubMed PMID: 28452445.

 

 1.                      : Thodis E, Passadakis P, Panagoutsos S, Bacharaki D, Euthimiadou A, Vargemezis

V. The effectiveness of mupirocin preventing Staphylococcus aureus in

catheter-related infections in peritoneal dialysis. Adv Perit Dial.

2000;16:257-61. PubMed PMID: 11045306.

 

 1.                      : Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Oreopoulos D. Long-term survival on

peritoneal dialysis in end-stage renal disease owing to diabetes. Adv Perit Dial.

2000;16:59-66. PubMed PMID: 11045263.

 

 1.                      : Passadakis PS, Thodis ED, Panagoutsos SA, Selisiou CA, Pitta EM, Vargemezis

VA. Outcome for continuous ambulatory peritoneal dialysis patients is not

predicted by peritoneal permeability characteristics. Adv Perit Dial.

2000;16:2-6. PubMed PMID: 11045251.

 

 1.                      : Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Oreopoulos D. Abysmal prognosis with

type 2 diabetes entering dialysis. Nephrol Dial Transplant. 2000

Aug;15(8):1257-8. PubMed PMID: 10910461.

 

 1.                      : Thodis E, Passadakis P, Panagoutsos S, Marinopoulos D, Vargemezis V. Failure

of icodextrin to provide adequate ultrafiltration in continuous ambulatory

peritoneal dialysis patients. Adv Perit Dial. 1999;15:171-4. PubMed PMID:

10682096.

 

 1.                      : Passadakis P, Sud K, Dutta A, Singhal M, Pettit J, Chatalalsingh C, Thodis E,

Vargemezis V, Oreopoulos D. Bioelectrical impedance analysis in the evaluation of

the nutritional status of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Adv

Perit Dial. 1999;15:147-52. PubMed PMID: 10682091.

 

 1.                      : Euthimiadou A, Thodis E, Passadakis P, Tsalikis D, Kaisas G, Vargemezis V.

Nonsurgical implantation of Tenckhoff peritoneal catheters in patients on

continuous ambulatory peritoneal dialysis. Adv Perit Dial. 1999;15:101-4. PubMed

PMID: 10682081.

 

 1.                      : Passadakis P, Panagoutsos S, Thodis E, Tsivara I, Sopassi F, Kartali S,

Vargemezis V. Evaluation of changes in serum and dialysate levels of cancer

antigen 125 in stable continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Adv

Perit Dial. 1999;15:40-4. PubMed PMID: 10682070.

 

 1.                      : Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Oreopoulos G. Recommendations for

glucose control in diabetics on CAPD. Int J Artif Organs. 1999 Oct;22(10):657-64.

Review. PubMed PMID: 10585128.

 

 1.                      : Passadakis P, Thodis E, Vargemezis V, Oreopoulos DG. Nutrition in diabetic

patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit Dial Int.

1999;19 Suppl 2:S248-54. Review. PubMed PMID: 10406528.

 

 1.                      : Afthentopoulos IE, Passadakis P, Oreopoulos DG, Bargman J. Sclerosing

peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: one center’s

experience and review of the literature. Adv Ren Replace Ther. 1998

Jul;5(3):157-67. Review. Erratum in: Adv Ren Replace Ther 1998 Oct;5(4):353.

PubMed PMID: 9686626.

 

 1.                      : Thodis E, Bhaskaran S, Pasadakis P, Bargman JM, Vas SI, Oreopoulos DG.

Decrease in Staphylococcus aureus exit-site infections and peritonitis in CAPD

patients by local application of mupirocin ointment at the catheter exit site.

Perit Dial Int. 1998 May-Jun;18(3):261-70. PubMed PMID: 9663889.

 

 1.                      : Pasadakis PS, Oreopoulos DG. Searching for evidence-based medical practice.

Perit Dial Int. 1997 Jul-Aug;17(4):333-7. PubMed PMID: 9284458.

 

 1.                      : Pasadakis P, Thodis E, Mourvati E, Euthimiadou A, Margaritis D, Manavis J,

Vargemezis V. Evaluation of bone mineral density in CAPD patients with dual

energy X-ray absorptiometry. Adv Perit Dial. 1996;12:245-9. PubMed PMID: 8865913.

 

 1.                      : Pasadakis P, Thodis E, Manavis J, Mourvati E, Panagoutsos S, Vargemezis V.

The identification of bone mineral density in CAPD in comparison with HD

patients. Adv Perit Dial. 1995;11:247-53. PubMed PMID: 8534716.

 

 1.                      : Pasadakis P, Thodis E, Eftimimiadou A, Panagoutsos S, Papazoglou D,

Kaliengidou M, Kartali S, Vargemezis V. Treatment and prevention of relapses of

CAPD Pseudomonas peritonitis. Adv Perit Dial. 1993;9:206-10. PubMed PMID:

8105925.

 

 1.                      : Pasadakis P, Thodis E, Euthimiadou A, Panagoutsos S, Oustoglou E, Kartali S,

Vargemezis V. Treatment of CAPD peritonitis with clavulanate potentiated

ticarcillin. Adv Perit Dial. 1992;8:238-41. PubMed PMID: 1361796.

 

 1.                      : Thodis E, Anninos PA, Pasadakis P, Adamopoulos AV, Panagoutsos S, Vargemezis

V. Evaluation of CNS-function in CAPD patients using magnetoencephalography

(MEG): comparison with hemodialysis patients. Adv Perit Dial. 1992;8:181-4.

PubMed PMID: 1361782.

 

 1.                      : Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis P, Martinis G, Kousta E. Efficacy of

vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regimen for patients on CAPD. Adv

Perit Dial. 1990;6:123-5. PubMed PMID: 1982788.

 

 1.                      : Vargemezis V, Pasadakis P, Thodis E. Effect of a calcium antagonist

(verapamil) on the permeability of the peritoneal membrane in patients on

continuous ambulatory peritoneal dialysis. Blood Purif. 1989;7(6):309-13. PubMed

PMID: 2611001.

 

 1.                      : Vargemezis V, Pasadakis P, Thodis E. The effect of calcium antagonists on

the peritoneal membrane in patients on CAPD. Adv Perit Dial. 1989;5:8-11. PubMed

PMID: 2577433.

 

 1.                      : Vargemezis V, Pasadakis P, Thodis H, Coucudis P, Peihaberis P, Jafer H, Jara

F, Kartali S. Vancomycin therapy for gram-positive peritonitis in patients on

CAPD. Adv Perit Dial. 1989;5:128-9. PubMed PMID: 2577394.

 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Προγράμματα & Μελέτες (κλινικές μελέτες, χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, κλπ.) 

 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ MIRCERA (METHOXY-POLYETHYLENE-GLYCOL-EPOETIN BETA)-OPTIMA K.E. 81376 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 13/03/2014-31/12/2016

 

 1. ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΚΕΛΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜG 416 (VELCALCETIDE) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ OPTIMA K.E. 81428 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 19/06/2014-30/04/2017

 

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΕΤΙΝΗ ΘΗΤΑ (EPORATIO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Η ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ K.E. 81594 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 16/01/2015-31/12/2016

 

 1. ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΠΟΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ATRASENTAN ΣΤΙΣ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ SONAR: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ATRASENTAN  K.E. 81390 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 01/11/2013 -31/05/2019
 2. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ MIRCERA(R) H ME ESAs ΑΝΑΦΟΡΑΣ K.E. 80140 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 01/07/2009-31/12/2019

 

 1. ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ RATACRIT (EPOETIN ZETA) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (PASCO II) ΑΝΑΦΟΡΑΣ K.E. 81429 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 24/09/2013-31/12/2018

 

 1. ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ-ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΕΡΕΝΟΝΗΣ-ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ  K.E. 81798 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 23/06/2016- 31/05/2019

 

 1. ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΕΡΕΝΟΝΗΣ- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ K.E. 81799 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 23/06/2016-31/05/2019

 

 1. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΥΦΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ), ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 3 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DAPRODUSTAT ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ K.E. 81889 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 05/04/2017-30/06/2020

 

 1. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΥΦΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΟΡΗΓΟ), ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ 3 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DAPRODUSTAT ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΑΡΒΕΠΟΕΤΙΝΗ ΑΛΦΑ K.E. 81898 Επ. Υπεύθυνος: ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ 26/04/2017-31/03/2021

 

 1. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (REGISTRY) ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (PRIMS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΑΠΛΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ K.E. 80141 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22/11/2007-31/12/2010

 

 1. ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΣΤΑΔΙΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5 (GFR<60ml/min/1.73m2) ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ K.E. 80320 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/07/2009-30/05/2011

 

 1. ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΚΑΛΣΕΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ (ΔΥΠΘ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ K.E. 80322 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/07/2009-20/09/2011

 

 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ K.E. 80436 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/02/2009- 31/07/2010
 2. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ RO0503821 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ K.E. 80450 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/07/2005- 02/06/2010

 

 1. ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ MYFORTIC ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗΣ ΤΟΥ MYFORTIC ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  K.E. 80733 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/02/2011-31/05/2013

 

 1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ – ΠΚ K.E. 80734 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23/02/2011-22/12/2015

 

 1. Μία μελέτη Ανοιχτής Επισήμανσης, Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, 3 σκελών, για την Διερεύνηση της Συγκριτικής Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας της Ενδοφλέβιας Σιδηρο-Καρβοξυμαλτόζης (Ferinject Θεραπευτικές Αγωγές Υψηλής και Χαμηλής Δοσολογίας) έναντι Σιδήρου από του Στόματος για την Θεραπευτική Αγωγή της Σιδηροπενικής Αναιμίας σε Υποκείμενα με Χρόνια Νεφρική Νόσο Μη εξαρτώμενη από αιμοδιάλυση  K.E. 80783 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/03/2011-31/03/2013

 

 1. ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ DE NOVO ΑΠΑΞ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΕ ΤΗ DE NOVO ΑΠΑΞ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΑΡΒΕΠΟΕΤΙΝΗΣ ΑΛΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ K.E. 80808 Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 09/06/2011-30/09/2012

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟ-ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (3-5α) ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ): Η ΜΕΛΕΤΗ HSN-01 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ K.E. 81257Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01/10/2012-30/06/2014

 

 1. ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, ΔΥΟ ΣΚΕΛΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΚΙΝΑΚΑΛΣΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ AMG 416 ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ K.E. 81286Επ. Υπεύθυνος: ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/11/2013- 31/05/2015

 

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ROSUVASTATIN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ (AURORA). ΔΙΠΛΑ ΤΥΦΛΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙB, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΣΟΥΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ (10 MG ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ) ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΟΤΑΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ASTRA ZENECA A.E., ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2004-2007, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΑΝΟΙΧΤΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ, ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΤΟΥ RO0503821 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ROCHEHELLAS, ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2004-2007, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 

 1. ΑΝΟΙΧΤΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΤΟΥ RO0503821 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ROCHEHELLAS, ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2004-2006, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙV ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ZEMPLAR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ V ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ABBOTT LABORATORIES HELLAS,ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2004-2006, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ EXPREX/ERYPO ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: SHIRE PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT LTD UK, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2004-2005, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ LANTHANUM CARBONATE ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:PHARM RESEARCH ASSOCIATES LTD ZEINCRO HELLAS AE, ΔΙΑΡΚΕΙΑ:2004-2005, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΑΝΟΙΧΤΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ,ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ROCHE HELLAS A.E.., ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2002-2005, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. 6. ΑΝΟΙΧΤΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΡΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ RO 50-3821 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ROCHEHELLAS A.E.., ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΜΑΡΤΙΟΣ 2002-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΑΝΟΙΧΤΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΡΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΒΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ, ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΔΥΟ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΝΕΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:ROCHE HELLAS A.E.., ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2000-2001, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

 1. ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ, ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΕΝΕΡΓΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 160MG VALSARTAN + 12,5MG HYDROCHLOROTHIAZIDE ΚΑΙ 160MG VALSARTAN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΕΩΣ ΜΕΤΡΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΜΕ 160MG VALSARTAN (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: NOVARTIS, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 25/7/2000-21/12/2000, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: B.ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ)

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ R&D ΈΡΓΑ

 1. . «ΠΕΡΚΑ – Κατ’ Οίκον Υποστήριξη Περιτοναϊκής Κάθαρσης», Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2000-2006 «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας», Διάρκεια:2006-2008, Συν. Προϋπ.: 640.000€. Επιστημονικός Υπεύθυνος:Β.Βαργεμέζης
 2. . Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ- ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΚΤ για Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διάρκεια:2003-2008, Συν. Προϋπ.: 285.000€. Επιστημονικός Υπεύθυνος:Β.Βαργεμέζης

 

 1. . Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ- ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Πράξεις ΕΤΠΑ για υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διάρκεια:2003-2005, Συν. Προϋπ.: 58.000€. Επιστημονικός Υπεύθυνος:Β.Βαργεμέζης

 

 1. ΙntraMEDnet – A Mediterranean Research and Higher Education Intranet in Medical and Biological Sciences ARCHIMED – Interreg III, Strand B, ERDF, European Community. Διάρκεια:2006-2007, Ανάδοχος: Κοινοπραξία Παν. Κύπρου, Νοσ. Πάφου, ΔΠΘ, ΑΠΘ, Παν. Πάτρας, Παν. Νάπολης, Συν. Προϋπ.: 1.210.660 €. Μέλος Ερευνητικής Ομάδας:Β.Βαργεμέζης

 

Δραστηριότητα της Νεφρολογικής Κλινικής 

Link σε αναλυτική σελίδα
https://duthnephrol.blogspot.gr/

 

https://www.facebook.com/duth.nephrol

Άλλα στοιχεία

 

Ίδρυση Νεφρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ: Π.Δ.459/1987-Α΄215

Εγκατάσταση Νεφρολογικής Κλινικής: 197/27-3-90

Εσωτερικός κανονισμός: Π.Δ. 71/27-08-1999-Α΄173