Κλινική Νευροχειρουργικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 141/1999, ΦΕΚ 145/12-7-1999

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42428/4716/939/18-3-2022 (ΦΕΚ 2488/Β΄/20-5-2022) Απόφαση του Πρύτανη

Εργαστήριο/Κλινική

Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγή

Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Δ.Π.Θ. στεγάζεται και λειτουργεί με την αριθ. Πρωτ. Υ4α/29261/03/5-6-2003 συσχ.21939/03 κοινή Υπουργική απόφαση (των Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας) στην 11η Νοσηλευτική Μονάδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.). Εξυπηρετεί κλινικές (χειρουργικές / ιατρονοσηλευτικές), διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα επιστημονικά πεδία της Νευροχειρουργικής, κυρίως στην περιοχή της Θράκης, της Ανατολικής Μακεδονίας και του Βορείου Αιγαίου.

Ιστορία

Περισσότερα για την ιστορία της Κλινική παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://neurosurgerythrace.blogspot.com

Προσωπικό

Μέλη Δ.Ε.Π.

Μπιρμπίλης Θεοδόσιος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Διευθυντής της Κλινικής

Μαυρίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής-Παιδονευροχειρουργικής

Ιατροί Ε.Σ.Υ.

Κοντογιαννίδης Κοσμάς, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Αντωνίου Γεώργιος, Νευροχειρουργός, Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ.

Λοιπό προσωπικό

Το κλινικό και ερευνητικό έργο της Κλινικής υποστηρίζεται από Ειδικευόμενους Ιατρούς Γενικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. και φοιτητές Ιατρικής του Δ.Π.Θ., οι οποίοι έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και να καλλιεργούν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.

Η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών παρέχεται από το νοσηλευτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α.

Υπεύθυνος Νοσηλευτής στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής είναι ο κ. Σταυράκογλου Κωνσταντίνος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.),

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.),

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης (Δραγάνα), 68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25513-52229, 25513-52225

E-mail: birbilis@med.duth.grimavridi@med.duth.gr


Υπηρεσίες

Υγεία

 • Χειρουργική και συντηρητική αντιμετώπιση και νοσηλεία ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις
 • Συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Π.Γ.Ν.Α.
 • Συνεργασία με άλλες Κλινικές και Εργαστήρια του Π.Γ.Ν.Α.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας για την αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Νευροχειρουργικό, Παιδονευροχειρουργικό, Αγγειακών Δυσπλασιών)
 • Συμμετοχή στη λειτουργία του Ολοήμερου Νοσοκομείου (απογευματινά ιατρεία Νευροχειρουργικής)

 

 

Εκπαίδευση

 • Θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Συμμετοχή στην Διαπανεπιστημιακή Νευροαπεικονιστική συζήτηση της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Δ.Π.Θ.
 • Συζήτηση περιστατικών
 • Κύκλος μαθημάτων για ειδικευόμενους και φοιτητές Ιατρικής

 

Έρευνα

 • Κλινική έρευνα
 • Εργαστηριακή έρευνα
 • Συνεργασία με άλλες Κλινικές και Εργαστήρια του Δ.Π.Θ.

Υγεία

Η περίθαλψη και νοσηλεία των ασθενών περιλαμβάνει:

Α) Τη διαγνωστική διαδικασία (κλινική εξέταση, παρακλινική διερεύνηση)

Β) Τη θεραπεία των νευροχειρουργικών παθήσεων δια μεθόδων της μικροχειρουργικής. Ο χρησιμοποιούμενος διεγχειρητικά εξοπλισμός περιλαμβάνει χειρουργικά μικροσκόπια, νευροπλοηγό, μεθόδους νευροπαρακολούθησης, διεγχειρητικό υπέρηχο, micro-doppler, μεθόδους στερεοταξίας, υπερηχητικό αναρροφητήρα, c-arm, ενδοσκοπικές μεθόδους κ.λπ.

Γ) Την εντατική παρακολούθηση και υποστήριξη των βαρέως πασχόντων νευροχειρουργικών ασθενών σε συνεργασία με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Π.Γ.Ν.Α.

Δ) Την αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Α.

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με τις αναφερθείσες διαγνωστικές και χειρουργικές μεθόδους αφορούν όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνουν:

 • Όγκους του νευρικού συστήματος και των περιβλημάτων του (πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς)
 • Αγγειακές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και των περιβλημάτων του
 • Κακώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και των περιβλημάτων του
 • Εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, όπως η εκφυλιστική δισκική νόσος
 • Υδροκεφαλία και διαταραχές κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Φλεγμονώδεις (λοιμώδεις και μη) παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και των περιβλημάτων του
 • Συγγενείς ανωμαλίες του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και των περιβλημάτων τους
 • Σύνδρομα πιεστικών βλαβών που προσβάλλουν άμεσα ή έμμεσα το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και προέρχονται από το περιβάλλον αυτά ερειστικό σύστημα
 • Επιληψία, σύνδρομα πόνου, κινητικές διαταραχές
 • Το Π.Γ.Ν.Α. είναι ένα από τα λίγα κέντρα στη χώρα μας όπου οι ασθενείς με αγγειακές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης τόσο με Μικροχειρουργικές μεθόδους όσο και με μεθόδους Επεμβατικής Νευροακτινολογίας.
 • Στο Π.Γ.Ν.Α. λειτουργεί ένα από τα ελάχιστα Ειδικά Παιδονευροχειρουργικά Εξωτερικά Ιατρεία της χώρας μας.

Περισσότερα για τις Παιδονευροχειρουργικές μας Υπηρεσίες παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pgna.gr/wp-content/uploads/2021/08/panep-nevrox-popup.pdf

Εκπαίδευση

Προπτυχιακά

 • Μαθήματα της Νευροχειρουργικής Κλινικής

Νευροχειρουργική, Επιλεγόμενο Μάθημα, εξάμηνα: Ι΄, ΙΒ΄ (υπεύθυνος: Θ. Μπιρμπίλης)

 • Συμμετοχή σε μαθήματα άλλων Κλινικών/Εργαστηρίων

 

Νευρολογία, Επιλεγόμενη Κλινική Άσκηση, εξάμηνα: ΙΑ΄, ΙΒ΄

Νευρολογία, Υποχρεωτικό Μάθημα, εξάμηνο: Ζ΄

Ανατομία ΙΙ, Υποχρεωτικό Μάθημα, εξάμηνο: Δ΄

Μεταπτυχιακά

 • Επίβλεψη 3 Διδακτορικών Διατριβών
 • Συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Εβδομαδιαία Συζήτηση Νευροχειρουργικών περιστατικών
 • Συμμετοχή στην εβδομαδιαία Διαπανεπιστημιακή Νευροαπεικονιστική Συζήτηση της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Δ.Π.Θ.
 • Μηνιαία μαθήματα Επείγουσας Νευροχειρουργικής για ειδικευόμενους και φοιτητές Ιατρικής
 • Μηνιαία μαθήματα Νευροχειρουργικής Ανατομίας για ειδικευόμενους και φοιτητές Ιατρικής

Έρευνα

Τομείς έρευνας

 • Αγγειακή Νευροχειρουργική
 • Νευροογκολογία
 • Παιδονευροχειρουργική
 • Νευροτραυματολογία
 • Χειρουργική σπονδυλικής στήλης
 • Νευροχειρουργική Ανατομία
 • Στερεοταξία

Προγράμματα & Μελέτες

 • Νευροχειρουργική ανατομία περιοχής φαιού φύματος
 • Μικροχειρουργική ανατομία αγγείων μετωπιαίας καλύπτρας
 • Μικροχειρουργική ανατομία έκφυσης γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
 • Η βελτίωση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων Στερεοτακτικής Νευροχειρουργικής και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά λειτουργικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
 • Η μελέτη των όγκων της βάσεως του κρανίου και της μέσης γραμμής
 • Η μελέτη της αλληλεπίδρασης βιολογικά δραστικών μορίων με μεμβράνες με χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων (NMR spectroscopy, DSC calorimetry και ESR spectroscopy)
 • Πειραματική μελέτη των Holmium: YAG-Laser στη Νευροχειρουργική
 • Η Κλινική μας συνεργάζεται με άλλες Κλινικές και Εργαστήρια του Δ.Π.Θ. σε επίπεδο κλινικής και εργαστηριακής έρευνας.
 • Αποτελέσματα από την ερευνητική δραστηριότητα της Κλινικής μας δημοσιεύονται σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με κριτές και ανακοινώνονται σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

Χρήσιμα links

Μετάβαση στο περιεχόμενο