Κλινική Νευροχειρουργικής


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : – ΠΔ 141/99, ΦΕΚ 145/12-7-99

 

Εργαστήριο/Κλινική

Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική

Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Εισαγωγική Σελίδα

Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΔΠΘ στεγάζεται και λειτουργεί με την αριθ. Πρωτ. Υ4α/29261/03/5-6-2003 συσχ.21939/03 κοινή Υπουργική απόφαση του (Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας) στην 11η Νοσηλευτική Μονάδα του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.). Eξυπηρετεί Διδακτικές, Ερευνητικές και Νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα της Νευροχειρουργικής στην περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας.

 

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Νευροχειρουργική

 

Μέλη ΔΕΠ

Μπιρμπίλης Θεοδόσιος, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής – Διευθυντής

Χατζηϊωάννου Παντελής, Λέκτορας Νευροχειρουργικής

 

Μέλη ΕΤΕΠ

Γκουντινάκη Γεωργία

 

Άλλο Προσωπικό

 

Συνεργάτες

Κοντογιαννίδης Κοσμάς, Νευροχειρουργός, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

Καλώστος Γεώργιος, Νευροχειρουργός, Μεταπτυχιακός-εξωτερικός συνεργάτης

Κουμπούρος Νικόλαος, Νευροχειρουργός, Μεταπτυχιακός

Θεοδωροπούλου Ευθυμία, Eξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική Δ.Π.Θ.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

68100, Περιοχή Δραγάνας, Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510-75229

Φαξ: 25510-30321

E-mail:

 

 

Εκπαίδευση

Νευροχειρουργική σαν μάθημα επιλογής στο Ι’ εαρινό εξάμηνο

Επίβλεψη 4 διδακτορικών διατριβών

 

Έρευνα

Αγγειακές δυσπλασίες, Νευρο-ογκολογία, Ανάπτυξη συσκευών στερεοταξίας, Μικροχειρουργική Σπονδυλικής Στήλης, Νευραλγία τριδύμου νεύρου, Νευροπλοήγηση

 

Υπηρεσίες

 

Τα αντικείμενα δραστηριότητας της κλινικής, ειδικότερα αφορούν στη χειρουργική και συντηρητική περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών με νευροχειρουργικές παθήσεις, τη συνεργασία με άλλες κλινικές και εργαστήρια, στη θεωρητική και κλινική διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην κλινική εργαστηριακή και πειραματική έρευνα.

Η περίθαλψη και νοσηλεία των ασθενών περιλαμβάνει: α) Την διαγνωστική διαδικασία, η οποία συνίσταται σε κλινική και παρακλινική διερεύνηση συμπεριλαμβανομένων όλων των διεθνώς αποδεκτών και εφαρμοζομένων νευροακτινολογικών και νευροφυσιολογικών εξετάσεων με την άμεση συνεργασία και την παράλληλη λειτουργία αντίστοιχα των τμημάτων ακτινολογίας – νευροακτινολογίας και νευροφυσιολογίας. β) Την θεραπεία των νευροχειρουργικών παθήσεων δια μεθόδων της μικροχειρουργικής υπό το χειρουργικό μικροσκόπιο και της εφαρμογής του navigation system, ενδοσκοπικών μεθόδων, στερεοταξίας, cusa, laser, επεμβατικής νευροακτινολογίας.

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται με τις αναφερθείσες διαγνωστικές και χειρουργικές μεθόδους είναι:

 • όγκοι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, των εγκεφαλικών συζυγιών, νωτιαίων ριζών, των μηνίγγων και των οστών που περιβάλλουν το νευρικό σύστημα.
 • Επίσης, αγγειακές παθήσεις των αρτηριών και των φλεβών του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, των μηνίγγων και γενικώς των ιστών που περιβάλλουν το νευρικό σύστημα.
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις του εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και των ιστών που περιβάλλουν το νευρικό σύστημα. Παρασιτώσεις του εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και των ιστών που τους περιβάλλουν.
 • Συγγενείς ανωμαλίες του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και του περιβάλλοντος αυτά τμήμα του σκελετού.
 • Σύνδρομα πιεστικών βλαβών που προσβάλλουν άμεσα ή έμμεσα το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και προέρχονται από το περιβάλλον αυτά ερειστικό σύστημα.
 • Νευρολογικά σύνδρομα και δυσκινησίες από παθήσεις των πυρήνων του κεντρικού νευρικού συστήματος, επιληψίες, επώδυνες συνδρομές.
 • Αποκατάσταση ελλειμμάτων εκ των περιβλημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως οστά κρανιακής κάψας, καθώς και κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών.
 • Αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και του νωτιαίου μυελού σε τραύματα του σπονδυλικού σωλήνα.

Οι παθήσεις που αναφέρονται δυνατόν να αφορούν σε όλες τις ηλικίες συμπεριλαμβανομένης και της νεογνικής.

 

 

 

Προγράμματα & Μελέτες

 • Η βελτίωση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστημάτων Στερεοτακτικής Νευροχειρουργικής και τα αντίστοιχα υποστηρικτικά λειτουργικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Οι ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας
 • Η μελέτη των όγκων της βάσεως του κρανίου και της μέσης γραμμής.
 • Η μελέτη της αλληλεπίδρασης βιολογικά δραστικών μορίων με μεμβράνες με χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων (NMR spectroscopy, DSC calorimetry και ESR spectroscopy)
 • Πειραματική μελέτη των Holmium: YAG-Laser στη Νευροχειρουργική

Link σε αναλυτική σελίδα

Άλλα στοιχεία

Outpatient Clinics and Referrals:

Thursday 09.30-14.00 and Monday 18.00-21.00 (Tel Nr: +300-25510-74000)