Κλινική Καρδιοχειρουργικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 126/ 1988 (ΦΕΚ 104/15-5-1998)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΦΕΚ 104/15-5-1998

Μετονομάστηκε σε Χειρουργική Κλινική Καρδιάς-Θώρακα με την αριθ. 6090α/Β1/28-6-2005 (ΦΕΚ 985/Β΄/14-7-2005)

Ειδική Μονάδα:

Εντατικής Θεραπείας Καρδιάς-Θώρακα

Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Μικρούλης Δημήτριος

E-Mail: dmikrou@med.duth.gr
Τηλέφωνο: +30 25513 51164 και 51166

Καραγγέλης Δήμος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Καρδιάς-Θώρακος
Τηλ: 2551351166
Email: dkarange@med.duth.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο