Κλινική Καρδιοχειρουργικής


Διευθυντής: Μικρούλης Δημήτριος

E-Mail: dmikrou@med.duth.gr
Τηλέφωνο: +30 25513 51164 και 51166

Δήμος Καραγγέλης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα
Τηλ: 2551351166
Email: dkarange@med.duth.gr

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 126/ 1988 (ΦΕΚ 104/15-5-98)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: – ΦΕΚ 104/15-5-98

Ερευνητικό,εκπαιδευτικό και κλινικό έργο εδώ