Κλινική Εντατικής Θεραπείας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

(H Κλινική Αναισθησιολογίας και η Κλινική Εντατικής Θεραπείας ιδρύθηκαν με το ΠΔ 459/1987 ως Κλινική Αναισθησιολογίας – Εντατικής Θεραπείας και με την Υ.Α. Β1/50, ΦΕΚ 52/27-1-1995 έγινε κατανομή σε 1) Κλινική Αναισθησιολογίας 2) Κλινική Εντατικής Θεραπείας)

Κλινικό Εκπαιδευτικό Ερευνητικο έργο 2008-2011

Εργαστήριο/Κλινική

Η Κλινική Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΘ) (ΥΑ Β1/50/1995) είναι Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και αποτελείται από δυο επί μέρους Τμήματα: Την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δυναμικότητας 6 κλινών και την Μονάδα Ενδιάμεσης Νοσηλείας (ΜΕΝ) δυναμικότητας 10 κλινών. Στην ΚΕΘ νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς από οποιαδήποτε αιτία στους οποίους παρέχεται εντατική παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή από το προσωπικό της με την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που αυτό διαθέτει καθώς και με τη βοήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου εξοπλισμού. Η ΚΕΘ εντάσσεται στον Τομέα Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Εισαγωγική Σελίδα

Το έργο της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας συνοψίζεται ως ακολούθως:

 • Παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους του βαρέως πάσχοντες ασθενείς που εισάγονται σε αυτή.
 • Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και των συναφών Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο αντικείμενο της δραστηριότητας της.
 • Παροχή τίτλου εξειδίκευσης στη Εντατική Θεραπεία (αριθμ αποφ ΚΕΣΥ 8948/16-12-2004, ΦΕΚ τευχ 2, αριθμ φυλλου 21, 14-1-2005 ) σε ειδικούς ιατρούς όπως ορίζει ο νόμος.
 • Εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και εν γένει παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με την παθογένεια, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των βαρέων και απειλητικών για τη ζωή παθολογικών καταστάσεων.
 • Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλες κλινικές ή εργαστήρια, επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα τα ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής, οργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων, συνεδρίων , διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και επιμόρφωση των συμμετεχόντων.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Διευθυντής: Βασίλειος Παπαιωάννου, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας και Υπολογιστικής Ιατρικής

 • Επεξεργασία βιοσημάτων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Συσχέτιση με τη πρόγνωσή τους.
 • Νευροφυσιολογικό monitoring βαρέως πασχόντων

Μέλη ΔΕΠ

Ως ανωτέρω

Μέλη ΕΤΕΠ

Δεν υπάρχουν

Άλλο Προσωπικό

Συνεργάτες

Δημήτριος Κωνσταντώνης Επιμελητής Α ΕΣΥ

Βασιλική Θεοδώρου Επιμ Β ΕΣΥ

Δραγουμάνης Χρήστος Επιμ Β ΕΣΥ

Πεταλά Αννα Επιμ Β ΕΣΥ

Ξυδόπουλος Γρηγόρης Εξειδικευόμενος στην Εντατική Θεραπεία

Τερζή Ειρήνη Εξειδικευόμενη στην Εντατική Θεραπεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΕΘ:

 • FAX +302551030423
 • Email:

Έρευνα

 • Μελέτη παθοφυσιολογίας ARDS
 • Aλληλεπίδραση συστηματικής φλεγμονής και πήξης στη σήψη
 • Δύσκολος αεραγωγός

Υπηρεσίες

Τα μέλη ΔΕΠ της ΜΕΘ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και παρέχουν πλήρες κλινικό έργο συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών

Προγράμματα & Μελέτες

 • ‘Venticute (Ssp-C Surfactant) in patients with pneumonia or aspiration ogGastric Content Leading to Intubatin Mechanical Ventilation and SevereOxygenation Impairment” (Protocol BY2001/M1-007) VALID study
 • Bronchoalveolar Lavage Fluid neutrophils of ARDS patients express Tissue Factor. Evidence for a local induction by alveolar environment
 • Investigating failure to aspirate subglottic secretions with Evac-Endotracheal Tube
 • Impact of Hypothermia on patients with ARDS

Link σε αναλυτική σελίδα

Υπό κατασκευή

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο