Κλινική Γυναικολογίας – Μαιευτικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 641/1977 (ΦΕΚ 200/22-7-1977) ως Παράρτημα του ΑΠΘ και περιήλθε στο ΔΠΘ με το άρθρο 70, παρ. 20 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/19844/2227/468/26-11-2019 (ΦΕΚ 4722/Β/19-12-2019) Απόφαση του Πρύτανη

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Νικόλαος Νικολέττος, Καθηγητής.
Νικολέτα Κουτλάκη, Καθηγήτρια Παναγιώτης Τσικούρας, Καθηγητής Αγγελική Γερεντέ, Επίκουρη Καθηγήτρια
Εμμανουήλ Κοντομανώλης, Αναπληρωτής καθηγητής

Ειδικές Μονάδες

 • Μονάδα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
 • Μονάδα Υπερηχογραφίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Προγεννητικού Ελέγχου,
 • Μονάδα Κλιμακτηρίου – Εμμηνόπαυσης και Οστεοπόρωσης,
 • Μονάδα Παθήσεων Μαστού
 • Μονάδα Ανοσολογίας της κύησης και καθ’ έξιν αποβολών
 • Μονάδα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου και Περιγεννητικής Ιατρικής
 • Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας
 • Μονάδα Γυναικολογικής Ουρολογίας
 • Μονάδα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
 • Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Μονάδα Ψυχοπροφυλακτικής Εγκύων
 • Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
 • Μονάδα Προεμφυτευτικής Διάγνωσης
 • Μονάδα Ενδοσκοπήσεων και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
 • Μονάδα Κολποσκόπησης – Παθολογίας Τραχήλου και εφαρμογών Laser
 • Μονάδα Γυναικολογικής Κυτταρολογίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο