Κλινική Γυναικολογίας – Μαιευτικής


Δ/ντης Μαρούλης Γεώργιος

Τηλέφωνο:+30 25510 30461,76256

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : –