Κλινική Γαστρεντερολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :

Κλινική σε αναστολή λειτουργίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο