Κλινική Γαστρεντερολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87(ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :

Η κλινική Γαστρεντερολογίας δεν έιναι εγκατεστημένη και δεν αναπτύχθηκε ποτέ.