Κλινική Αναισθησιολογίας

Διευθύντρια:
Πελαγία-Παρασκευή Χλωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλέφωνο: +30 25510 30365

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

(H Κλινική Αναισθησιολογίας και η Κλινική Εντατικής Θεραπείας ιδρύθηκαν με το ΠΔ 459/1987 ως Κλινική Αναισθησιολογίας – Εντατικής Θεραπείας και με την Υ.Α. Β1/50, ΦΕΚ 52/27-1-1995 έγινε κατανομή σε 1) Κλινική Αναισθησιολογίας 2) Κλινική Εντατικής Θεραπείας)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Π.Δ. 176/11-7-2002 (ΦΕΚ 161/11-7-2002)

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού:

ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/25572/2420/446/9-2-2021 (ΦΕΚ 1426/Β΄/9-4-2021) Απόφαση του Πρύτανη

Ειδικές Μονάδες:

  • Ειδική Μεταναισθητική Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
  • Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης του Πόνου
  • Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Καρδιάς-Αγγείων
  • Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Παίδων
  • Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Μαιευτικών-Γυναικολογικών περιστατικών
  • Ειδική Μονάδα Αναισθησίας Νευροχειρουργικών Περιστατικών
Μετάβαση στο περιεχόμενο