Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας


Εργαστήριο/Κλινική

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Δ/της: Μιχαήλ Ι. Κουκουράκης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ

Ι. Εισαγωγή

Η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 355, 18 Μαρτίου 2005, εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ακτινοθεραπείας των κακοήθων όγκων και άλλων νόσων (με ιονίζουσες και μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες και τον συνδυασμό τους με χημικούς και βιολογικούς παράγοντες). Στο αντικείμενο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι επιστήμες της κλασσικής και μοριακής Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας.

Η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι εγκατεστημένη (κοινή διϋπουργική απόφαση ΑΠ Υ4α/99971/07, 17-12-2008) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (Β’ κτίριο, -2 επίπεδο). Προσφέρει θεραπεία σε όλους τους ασθενείς που εμπίπτουν στην ειδικότητα της Ογκολογίας, προερχόμενους από την ευρύτερη περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης αλλά και από άλλα αστικά και περιφερικά κέντρα της Ελλάδας.

Στην Κλινική υπηρετούν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ένα μέλος ΔΕΠ (Καθηγητής / Διευθυντής), ενώ είναι πλαισιωμένη από ειδικευμένους επιμελητές, νοσηλεύτριες, ακτινοφυσικούς ακτινοθεραπείας και τεχνολόγους-χειριστές των ακτινοθεραπευτικών συστημάτων. Επίσης, η Κλινική πλαισιώνεται από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές (κλινική και πειραματική ακτινοβιολογία και ακτινοπαθολογία) αλλά και πτυχιακούς φοιτητές μοριακής βιολογίας ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια της εκπόνησης των πτυχιακών μελετών τους.

ΙΙ. Μονάδες και Εργαστήρια της Κλινικής:
1. Κλινική μονάδα νοσηλείας ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
2. Εξωτερικά Ιατρεία
3. Μονάδα Γραμμικού Επιταχυντή (6-18ΜV)
4. Μονάδα Κοβαλτίου
5. Μονάδα ενδοκοιλοτικών / ενδοϊστικών εμφυτεύσεων (βραχυθεραπεία)
6. Μονάδα εξομοίωσης και σχεδιασμού ακτινοθεραπείας
7. Κλινικο-εργαστηριακή Μονάδα Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας ΙΙΙ. Μαθήματα στους φοιτητές Ιατρικής
1. Ογκολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
2. Έκθεση σε ακτινοβολία – Ιατρική φροντίδα (επιλογής) ΙV. Ερευνητικές δραστηριότητες
1. Κλινική έρευνα
• Κλασματοποίηση και επιτάχυνση της ακτινοθεραπείας
• Ακτινοχημειοθεραπεία
• Συνδυασμοί ακτινοθεραπείας με νεότερους βιολογικούς παράγοντες (targeted therapies)
2. Κλινικo-εργαστηριακή έρευνα (translational research)
Σε συνεργασία με το εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής αλλά και άλλα εργαστήρια και κλινικές του ΔΠΘ, διεξάγεται εντατική έρευνα στο ρόλο της υποξίας, αγγειογένεσης, αυτοφαγίας και του μεταβολισμού των όγκων στη μετεγχειρητική επιβίωση και ανταπόκριση των όγκων στην ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία
3. Βασική έρευνα (basic research)
• Μελέτη του ρόλου των μηχανισμών κυτταρικού θανάτου (απόπτωση, αυτοφαγία, νέκρωση) στην ανταπόκριση του καρκίνου στην ακτινοθεραπεία (κυτταρικές καλλιέργειες, xenografts)
• Μελέτη της τοξικότητας των φυσιολογικών ιστών μετά από έκθεση σε ακτινοθεραπεία – ανάπτυξη βιολογικών μεθόδων ακτινοπροστασίας Activities

V. Συνεργασίες με κέντρα του εξωτερικού Στενή πολυετής συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Adrian L. Harris, Professor of Medical Oncology and Director of the CR UK Molecular Oncology Laboratory IMM, και Kevin C. Gatter, Professor of Pathology, Director of the Nuffield Department of Cellular Science) στο χώρο της κλινικο-εργαστηριακής έρευνας.