Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Μιχαήλ Ι. Κουκουράκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Ζώης

Ι. Εισαγωγή

Η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 355, 18 Μαρτίου 2005, εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ακτινοθεραπείας των κακοήθων όγκων και άλλων νόσων (με ιονίζουσες και μη-ιονίζουσες ακτινοβολίες και τον συνδυασμό τους με χημικούς και βιολογικούς παράγοντες). Στο αντικείμενο αυτό συμπεριλαμβάνονται οι επιστήμες της κλασσικής και μοριακής Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας.

Η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι εγκατεστημένη (κοινή διϋπουργική απόφαση ΑΠ Υ4α/99971/07, 17-12-2008) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (Β’ κτίριο, -2 επίπεδο). Προσφέρει θεραπεία σε όλους τους ασθενείς που εμπίπτουν στην ειδικότητα της Ογκολογίας, προερχόμενους από την ευρύτερη περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης αλλά και από άλλα αστικά και περιφερικά κέντρα της Ελλάδας.

Η Κλινική είναι πλαισιωμένη από ειδικευμένους επιμελητές, νοσηελυτές/τριες, ακτινοφυσικούς Ακτινοθεραπείας και τεχνολόγους-χειριστές των Ακτινοθεραπευτικών συστημάτων. Επίσης, η Κλινική πλαισιώνεται από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές (κλινική και πειραματική ακτινοβιολογία και ακτινοπαθολογία) αλλά και πτυχιακούς φοιτητές μοριακής βιολογίας ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια της εκπόνησης των πτυχιακών μελετών τους.

ΙΙ. Μονάδες και Εργαστήρια της Κλινικής:

 1. Κλινική μονάδα νοσηλείας ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία / ανοσοθεραπεία
 2. Εξωτερικά Ιατρεία
 3. Μονάδα Γραμμικών Επιταχυντών (IGRT, IMRT/VMAT, SBRT)
 4. Μονάδα ενδοκοιλοτικών / ενδοϊστικών εμφυτεύσεων (Βραχυθεραπεία)
 5. Μονάδα εξομοίωσης και σχεδιασμού Ακτινοθεραπείας
 6. Κλινικο-εργαστηριακή Μονάδα Μοριακής Ακτινοβιολογίας και Ογκολογίας, συμπεριλαμβανομένης μονάδας πειραματόζωων
 7. Μονάδα άσκησης των ογκολογικών ασθενών

ΙΙΙ. Μαθήματα στους φοιτητές Ιατρικής

 1. Ογκολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
 2. Έκθεση σε ακτινοβολία (επιλογής)

ΙV. Ερευνητικές δραστηριότητες

 1. Κλινική έρευνα
 • Κλασματοποίηση και επιτάχυνση της Ακτινοθεραπείας
 • Ακτινοχημειοθεραπεία και Ανοσοθεραπεία
 • Συνδυασμοί ακτινοθεραπείας με νεότερους βιολογικούς παράγοντες (targeted therapies)
 1. Κλινικo-εργαστηριακή έρευνα (translational research)

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας αλλά και άλλα εργαστήρια και κλινικές του ΔΠΘ, διεξάγεται εντατική έρευνα στο ρόλο της υποξίας, αγγειογένεσης, αυτοφαγίας, του μεταβολισμού των όγκων και της ανοσολογικής απόκρισης  στη μετεγχειρητική επιβίωση και ανταπόκριση των όγκων στην Ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία

 1. Βασική έρευνα (basic research)
 • Μελέτη του ρόλου των μηχανισμών κυτταρικού θανάτου (απόπτωση, αυτοφαγία, νέκρωση) στην ανταπόκριση του καρκίνου στην ακτινοθεραπεία (κυτταρικές καλλιέργειες, xenografts)
 • Μελέτη του μεταβολισμού των όγκων και της ανοσολογικής απόκρισης
 • Μελέτη της τοξικότητας των φυσιολογικών ιστών μετά από έκθεση σε ακτινοθεραπεία – ανάπτυξη βιολογικών μεθόδων ακτινοπροστασίας
 1. Συνεργασίες με κέντρα του εξωτερικού

Στενή πολυετής συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Adrian L. Harris, Professor of Medical Oncology and Director of the CR UK Molecular Oncology Laboratory IMM, στο χώρο της κλινικο-εργαστηριακής έρευνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο