Κλινική Αιματολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Ειδική Μονάδα: Μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών, τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2202/Β1/15-03-2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 328/15-03-2005) σε Μονάδα Μεγαθεραπείας

Ειδική Μονάδα: Μεσογειακής Αναιμίας (ΦΕΚ : ΠΔ 185/99)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:  ΠΔ 185/99, ΦΕΚ 173/27-8-1999, τροποποιήθηκε με την ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/49066/5370/1009 Πρυτανική Απόφαση (ΦΕΚ 2558/16-06-2021) – προσθήκη Βραχείας Νοσηλείας

Εισαγωγική Σελίδα

Η Κλινική Αιματολογίας έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση – πρόληψη αιματολογικών παθήσεων και τη νοσηλεία – θεραπεία ασθενών με αιματολογικά προβλήματα. Επιπλέον, αντικείμενο δραστηριότητας αποτελεί η εκπαίδευση φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών.

Ειδικές Μονάδες:

α) Μεσογειακής Αναιμίας με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδιών και των ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία.

β) Μεγαθεραπείας – κυτταρικών θεραπειών με αντικείμενο τη διενέργεια αυτόλογων μεταμοσχεύσεων (σχήμα προετοιμασίας, κινητοποίηση και έγχυση αυτόλογων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων) και τη χορήγηση κυτταρικών θεραπειών όταν γίνουν διαθέσιμες σε κέντρα που δε διενεργούν αλλογενή μεταμόσχευση

γ) Βραχείας Νοσηλείας με αντικείμενο τη διενέργεια μεταγγίσεων αίματος και παραγώγων, χημειοθεραπειών, ανοσολογικών και άλλων θεραπειών και ιατρικών πράξεων που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών, χωρίς νοσηλεία και διανυκτέρευση.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Αιματολογία

Μέλη ΔΕΠ

Κοτσιανίδης Ιωάννης, Καθηγητής Αιματολογίας

Σπανουδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας

Λιάπης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας

Μέλη ΕΤΕΠ

Ρηγοπούλου Μαρία – γραμματειακή υποστήριξη

Μπαζντιάρα Ιωάννα-Βασιλική, Βιολόγος – εργαστηριακή υποστήριξη

Άλλο Προσωπικό

Μπεζιργιαννίδου Ζωή, Αιματολόγος, Επιμελήτρια Δ/ντρια ΕΣΥ

Παπουτσέλης Μενέλαος, Αιματολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

Ρουμπάκης Χριστόφορος, Αιματολόγος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ

Γιασσάρη Παναγιώτα, Παιδίατρος, Επιμελήτρια Δ/ντρια ΕΣΥ, (ΜΜΑ)

Πεντίδου Αικατερίνη, Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός

Βραχιώλιας Γεώργιος, Αιματολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης

Λαμπριανίδου Ελευθερία, Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης

Κοπαράνης Δημήτριος, Μοριακός Βιολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης

Σπυρόπουλος Θεόδωρος, Μοριακός Βιολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης

Δημητρίου Δέσποινα, Μοριακή βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης

Τάσης Αθανάσιος, Μοριακός Βιολόγος, Εξωτερικός Συνεργάτης

Ριμπά Χριστίνα, Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτης

Κυμπαρίδου Χρύσα, Μοριακή Βιολόγος, Εξωτερική Συενργάτης

Καρακικές Γεώργιος, Επικουρικό Προσωπικό, γραμματειακή υποστήριξη

Μαρμαρά Κυριακή, Ειδικός στη Βιοηθική – γραμματειακή υποστήριξη

Κατεργάρη Αθανασία, γραμματειακή υποστήριξη

Καϊταντζή Ευαγγελία, γραμματειακή υποστήριξη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αιματολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Αλεξ/πολης,

Περιοχή Δραγάνα,

68100 Αλεξ/πολη

Εκπαίδευση

Αιματολογία – Ε’ έτος

Εισαγωγή στην Κλινική Ανοσολογία

Έρευνα

Η  Αιματολογική Κλινική  έχει εκτεταμένο και πολυσχιδές ερευνητικό έργο, όπως αντανακλάται στις πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκυρα, υψηλού κύρους, διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τις πολλές βραβεύσεις σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Ο ερευνητικός προσανατολισμός της Κλινικής αφορά κυρίως τη μελέτη της ανοσολογικής ρύθμισης και της σηματοδοτικής αρχιτεκτονικής της κακοήθους αιμοποίησης και ειδικότερα στο μεταφραστικό επίπεδο με επιδίωξη την ανεύρεση προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών και μοριακών μηχανισμών αντίστασης στις παρούσες θεραπείες.

Η Κλινική Αιματολογίας έχει λάβει ή συμμετέχει σε 5 μεγάλα ανταγωνιστικά προγράμματα:

α) ΕΛΙΔΕΚ  METAHEM: Ανοσομεταβολική ρύθμιση της κογχης των αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων στη μυελοδυσπλασία και τη γήρανση.

β) ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ερευνώ καινοτομώ) MDS-Target: Ανάπτυξη καινοτόμου προγνωστικής μεθόδου για τη θεραπεία με υπομεθηλιωτικούς παράγοντες σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

γ) ΕΛΙΔΕΚ  PURECELL: Towards Precision Medicine: Advanced cellular analytics in biomedical research, σε συνεργασια με το ΕΚΕΤΑ.

δ) ΕΛΙΔΕΚ personaCLLized: Innovative approach for personalized prediction and health assessment.

  1. e) Πρόγραμμα  «Υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας»

Επιπροσθέτως 20 διεθνείς νέες δημοσιεύσεις αναρτήθηκαν το 2020 στο PubMed. Η μία στο δεύτερο εγκυρότερο παγκοσμίως περιοδικό (Blood Advances) και μια στο έκτο (Blood Cancer Journal). Επίσης συμμετέχουμε  (η μοναδική ελληνική συμμετοχή) σε πρωτοπόρα δημοσίευση της παγκόσμιας ομάδας ΜΔΣ στο Nature Medicine και σε άλλες 5 διεθνείς μελέτες υψηλού κύρους

Ειδικότερα περιλαμβάνει τους εξής τομείς/νόσους.

  1. Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, φυσιολογική και λευχαιμική αιμοποίηση και ΡΝΗ
  2. Πολλαπλούν μυέλωμα
  3. Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
  4. Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα
  5. Ανοσορρύθμιση σε καρδιολογικές και πνευμονικές παθήσεις

Υπηρεσίες

Ειδική Μονάδα Μεγαθεραπείας – Κυτταρικών Θεραπειών

Ειδική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας

Ειδική Μονάδας Βραχεία Νοσηλείας

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Προγράμματα & Μελέτες

Μ19-708 – Τυχαιοποιημένη ανοικτή, 2 ομάδων, πολυκεντρική, φάσης 3 μελέτη του Venetoclax και της αζακιτιδίνης έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής θεραπείας ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία στην πρώτη ύφεση μετά από συμβατική χημειοθεραπεία (VIALE-M)

2215-CL-0302 (φάσεως ΙΙΙ) – Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη με εικονικό φάρμακο του αναστολέα του FLT3 Gilteritinib (ASP2215) χορηγούμενο ως θεραπεία συντήρησης μετά από τη θεραπεία εφόδου/εδραίωσης σε ασθενείς με FLT3/ITD ΟΜΛ σε πρώτη πλήρη ύφεση.

Μ16-043 – Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του Venetoclax συγχορηγούμενο με χαμηλή δόση κυταραβίνη έναντι χαμηλής δόσης κυταραβίνη σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν προηγούμενη θεραπεία, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία.

Ρ-3001 (φάση ΙΙΙ) – Μία φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης κλινική μελέτη του Pevonedistat σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη έναντι μονοθεραπείας με αζακιτιδίνη ως θεραπείας πρώτης γραμμής για ασθενείς με υψηλότερου κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία με χαμηλό ποσοστό βλαστών.

CMBG453B12201- Τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο φάσης ΙΙ πολυκεντρική μελέτη ενδοφλέβιου MBG453 ως προσθήκη σε υπομεθυλιωτικούς παράγοντες σε ενήλικες ασθενείς με ενδιάμεσου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) σύμφωνα με τα κριτήριαIPSS-R.

AZA-MDS-003 (φάσεως ΙΙΙ) – (Ολοκληρώθηκε) – Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη που ελέγχει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της από του στόματος αζακυτιδίνης συν υποστηρικτική θεραπεία έναντι του εικονικού φαρμάκου συν υποστηρικτική θεραπεία σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη αναιμία και θρομβοπενία λόγω ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου.

PASS – (Ολοκληρώθηκε) – Μια προοπτική μη παρεμβατική μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας , σχεδιασμένη ως ένα μητρώο νόσου σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) εξαρτώμενα από μετάγγιση, με χαμηλού ή ενδιάμεσου-1 κινδύνου IPSS και απομονωμένου del(5q)

20180117 – Μία ανοιχτού σχεδιασμού, φάσης 2 δοκιμή για τη θεραπεία ασθενών με πρώτη ή δεύτερη υποτροπή πολλαπλού μυελώματος με καρφιλζομίμπη, πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (KPd)

ARROW 2 – Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης 3 για τη σύγκριση της θεραπείας με χορηγούμενη μία φορά την εβδομάδα έναντι δύο φορές την εβδομάδα καρφιλζομίμπη σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα. (A.R.R.O.W.2)

INSIGHT – MM (φάσεως ΙV) – A global, prospective, non-interventional, observational study of presentation, treatment patterns, and outcomes in multiple myeloma patients

C16048 – Μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που υποβάλλονται σε θεραπεία με Ninlaro για την αξιολόγηση της ελεύθερης προόδου νόσου επιβίωσης, του ποσοστού συνέχισης της θεραπείας, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης των ασθενών και της συμμόρφωσης στη θεραπεία στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα

CLBH589D2408 – Μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας της παμπινοστάτης, μία μη παρεμβατική μελέτη της παμπινοστάτης σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα (RRMM).

20150262 – Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική σχετικά με τη χρήση της καρφιλζομίμπης μεταξύ ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα στην Ευρώπη.

20167750 – Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των επιδράσεων της καρφιλζομίμπης στην οστική νόσο σε ασθενείς με υποτροπιάζον και/ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν καρφιλζομίμπη σύμφωνα με την καθιερωμένη κλινική πρακτική.

NIS-GEN-POM-001- Μία μελέτη αναδρομικής ανασκόπησης ιατρικών αρχείων και προοπτικής παρακολούθησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πομαλιδομίδης σε συνδυασμό με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα υπό πραγματικές κλινικές συνθήκες.

C16029 (φάση 2/3) – Μία φάσης 2/3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτής αγωγής μελέτη για τη σύγκριση της από του στόματος ιξαζομίμπης/δεξαμεθαζόνης και της από του στόματος πομαλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης στο υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα

LEGEND (Ολοκληρώθηκε) – Μελέτη αναδρομικής εξέτασης φακέλου των εκβάσεων της θεραπείας δεύτερης γραμμής με λεναλιδομίδη/δεξαμεθαζόνη σε Έλληνες ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα και των θεραπευτικών μοντέλων μετά από την εξέλιξη της νόσου

GSK207503 – DREAMM-7 – Μία πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού Belantamab Mafodotin, Βορτεζομίμπης και Δεξαμεθαζόνης (B-Vd) σε σύγκριση με τον συνδυασμό Δαρατουμουμάμπης, Βορτεζομίνπης και Δεξαμεθαζόνης (D-Vd) σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

CMBG453B12301 – Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της αζακιτιδίνης με ή χωρίς MBG453 για τη θεραπεία ασθενών με ενδιάμεσου, υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) κατά IPSS-R, ή χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία-2 (CMML-2)

MIRACLLE – Μία επιδημιολογική, προοπτική μελέτη κοόρτης, διετούς διάρκειας για να καταγράψει την πραγματική στρατηγική αντιμετώπισης πρώτης και δεύτερης γραμμής θεραπεία, στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, αποτελέσματα θεραπείας, ποιότητα ζωής και χρήση πόρων σε ασθενείς με Χρόνια λεμφοκυτταρική Λευχαιμία στην Ελλάδα

ML 30133 (φάσεως ΙV) – (ολοκληρώθηκε) – Πολυκεντρική, ενός σκέλους, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης της ομπινουτουζουμάμπης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και του κόστους της αντιμετώπισης της νόσου σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και συννοσηρότητες στην Ελλάδα

CA180-696(φάση IV) – (ολοκληρώθηκε) – Αντιμετώπιση της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΧΜΛ) με δασατινίμπη σε ρεαλιστικές συνθήκες κλινικής πράξης

Η19-476 – (ολοκληρώθηκε) – «Αναδρομική ανάλυση κλινικών εκβάσεων ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με venetoclax: Αναδρομική ανάλυση από την Ελλάδα.»

P19-568 – CONCRETE – «Κλινικές εκβάσεις ασθενών με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία με Venetoclax σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής στην Ελλάδα.»

OMB 110918 (φάσεως ΙΙΙ) – (Ολοκληρώθηκε) – Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοικτή Μελέτη του Συνδυασμού Ofatumumab και Bendamustine Συγκριτικά με τη Μονοθεραπεία Bendamustine σε Χαμηλού Βαθμού Κακοήθειας (Βραδείας Εξέλιξης) Μη Hodgkin Λέμφωμα Εκ Β-κυττάρων Ανθιστάμενο στη θεραπεία με Rituximab ή σε Θεραπευτικό Σχήμα που Περιέχει Rituximab Κατά τη Διάρκεια ή Εντός Έξι Μηνών από τη Θεραπεία

PCYC1143 – A phase 3 study of ibrutinib in combination with Venetoclax in subjects with mantle cell lymphoma.

GS-EU-313-4171 ZEUS – Μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση του προφίλ ασφάλειας του idelalisib σε ασθενείς με ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα (FL)

ESCAPE (φάσεως ΙV) (Ολοκληρώθηκε) – Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση

ERASER (φάσεως ΙV) (Ολοκληρώθηκε) – Μελέτη παρατήρησης για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Tasigna σε πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία.

ACE-536-MF-002 – “Μία φάσης 3, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας  του Luspatercept (ACE-536) έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς εμ σχετιζόμενη με Mυελοϋπερπλαστική νεοπλασία μυελοΐνωση, που λαμβάνουν συγχορηγούμενη θεραπεία με αναστολέα JAK2 και χρειάζονται μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων  – INDEPENDENCE”

ΒΟ 42161 – Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κροβαλιμάμπης έναντι της εκουλιζουμάμπης σε ενήλικες και έφηβους ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH) που λαμβάνουν την τρέχουσα περίοδο θεραπεία με αναστολείς του συμπληρώματος

ΒΟ 42162 – Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτής ετικέτας, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της κροβαλιμάμπης έναντι της εκουλιζουμάμπης σε ενήλικες και έφηβους ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH), οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολείς του συμπληρώματος

Διεθνές PNH Registry, για ασθενείς που λαμβάνουν η οχι Soliris – (Ολοκληρώθηκε)

CMBG453B12203  και τίτλο: «Ενός σκέλους, ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙ του sabatolimab  σε συνδυασμό με αζασιτιδίνη και βενετοκλάξη σε ενήλικεςε συμμετέχοντες με υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπαλστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια IPSS-R.»

ACE-536-MDS-002 – COMMANDS – Μία φάσης 3, ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Luspatercept (ACE-536) έναντι της εποετίνης άλφα για τη θεραπεία της αναιμίας που οφείλεται σε μυελοδυσπαλστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κίνδυνου σύμφωνα με το IPSS-R , σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει ποτέ στο παρελθόν ESA, οι οποίοι χρήζουν μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων.

SLSG18-301  – «Μία τυχαιοποιημένη , ανοικτή μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μονοθεραπείας συντήρησης με Galinpepimut-S (GPS), σε σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία που επιλέχθηκε από τον ερευνητή, σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που πέτυχαν πλήρη ύφεση μετά τη λήψη θεραπείας διάσωσης δεύτερης γραμμής.»

P22-535 – «Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη για την περιγραφή της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του venetoclax ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα  – η μελέτη SURVIVE»

H21-923 – «Πρότυπα θεραπείας σε πραγματικές συνθήκες και κλινικές εκβάσεις σε ασθενείς με ΟΜΛ μη κατάλληλους  να λάβουν εντατική χημειοθεραπεία στην Ελλάδα οι οποίοι λαμβάνουν πρώτης γραμμής συστηματική θεραπεία ή την καλύτερη υποστηρικτική φροντίδα στην Ελλάδα  – η μελέτη SECURE»

MANIFEST – «Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με ενεργό φάρμακο μελέτη φάσης 3 του συνδυασμού pelabresib (CPI-0610) και ρουξολιτινίμππης έναντι εικονικού φαρμάκου και ρουξολιτινίμπης σε πρωτοθεραπευόμενους με αναστολέα JAK ασθενείς με μυελοΐνωση (MF).»

H23-122 – «Μία πολυεθνική μελέτη στην καθημερινή κλινική πρακτική για τη διερεύνηση των θεραπευτικών μοτίβων, της αποτελεσματικότητας και της χρήσης πόρων υγειονομικής φροντίδας σε ασθενείς με διάγνωση μυελοΐνωσης μέσω ιατρικών αρχείων – η μελέτη METER.»

CC-5013-MCL-005 – «Μία μη παρεμβατική, μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα κυττάρων μανδύα για την περιατέρω διερέυνηση και τον χαρακτηρισμό της σχέσης της λεναλιδομίδης με την αντίδραση αναζωπύρωσης όγκου και το υψηλό φορτίο όγκου.»

AG-946-C-002 – «Μία φάσης 2α /2β, ανοικτής επισήμανσης, επαλήθευσης θεωρίας (φάση 2α) και διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (φάση 2β), πολυκεντρική μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του AG-946 σε συμμετέχοντες με αναιμία οφειλόμενη σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλού κινδύνου.»

54179060CML3004 – «Μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής ετικέτας, πολυκεντρική, επαγωγικά ενοποιημένη μελέτη φάσης 2/3 της ιμπρουτινίμπης σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη έναντι της επιλογής του ιατρού μεταξύ λεναλιδομίδης συν ριτουξιμάμπης ή βορτεζομίμπης συν ριτουξιμάμπης σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα.»

CMBG453B12206B – «Ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη μετάβασης φάσης για τους ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει προηγούμενη μελέτη του sabatolimab (MBG453) που πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Novartis και κρίνεται από τον ερευνητή ότι αποκομίζουν όφελος από τη συνέχιση της θεραπείας με sabatolimab.»

CA055-026 – «Φάσης 2/3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, βελτιστοποίηση της δόσης (Μέρος Ι), διπλά τυφλή (Μέρος ΙΙ) μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της από του στόματος χορηγούμενης αζακιτιδίνης (oral-Aza, ONUREG) συν βέλτιστη υποστηρικτική φροντίδα (BSC) έναντι εικονικού φαρμάκου συν BSC σε συμμετέχοντες με μυελοδυσπαλστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου κατά IPSS-R»

EUMELEIA – «Μία ανειλημμένη με πρωτοβουλία ερευνητή, φάσης ΙΙ, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, ενός σκέλους, προοπτική κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας εναλλασσόμενων σχημάτων με βάση τη βορτεζομίμπη σε συνδυασμό με δαρατουμουμάμπη ακολουθούμενα από  θεραπεία συντήρησης με δαρατουμουμάμπη στο πλαίσιο της αρχικής θεραπείας της πρωτοπαθούς πλασματοκυτταρικής λευχαιμίας: μία δοκιμή της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος – η μελέτη EUMELEIA.

REAL IMM – «Πραγματική καινοτομία στο Πολλαπλό Μυέλωμα – REAL IMM »

EMN30 – «Phase 3 study of teclistamab in combination with lenalidomide and teclistamab alone versus lenalidomide alone in participants with newly diagnosed multiple myeloma as maintenancetherapy following autologous stemm cell transplantation.»

Δραστηριότητα της Αιματολογικής Κλινικής

Ιστοσελίδα Αιματολογικής Κλινικής

Μετάβαση στο περιεχόμενο