Κλινική Αγγειοχειρουργικής

Μέλη ΔΕΠ:

Διευθυντής: Γεώργιος Γεωργιάδης, Καθηγητής
E-mail: ggeorgia@med.duth.gr

Ευστράτιος Γεωργακαράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

E-mail: egeorgak@med.duth.gr

Χρήστος Αργυρίου, Επίκουρος Καθηγητής

E-mail: cargyriou@med.duth.gr

 

Τηλέφωνο: +30 2551353123, 2551353125, 2551030338

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 91/2000 (ΦΕΚ 177/02-08-2000)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-06-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 191/2000, ΦΕΚ 1771/02-08-2000

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής &

ΠΜΣ «Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου»: http://vascaccess.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο