Κλινική Αγγειοχειρουργικής


Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Γεωργιάδης

E-mail: ggeorgia@med.duth.gr

Τηλέφωνο: +30 2551353123, 2551353125, 2551030338

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 91/2000 (ΦΕΚ 177/02-08-2000)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-06-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 191/2000, ΦΕΚ 1771/02-08-2000

Ιστοσελίδα Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής &

ΠΜΣ «Αγγειακές Προσπελάσεις»: http://vascaccess.gr