Εργαστήριο Φυσιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/ 8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Y4α/146158/10/0-11-2011 (ΦΕΚ 2684/10-11-2011 τ.Β΄)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Υ.Α. 52193/Β1/21-5-2007 (ΦΕΚ 852/1-6-2007 τ.Β΄)

Εργαστήριο/Κλινική

Εργαστήριο Φυσιολογίας Λειτουργικός-Κλινικοεργαστηριακός Τομέας Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εισαγωγική Σελίδα

Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου αφορά την μελέτη της Φυσιολογίας όλων των επιμέρους συστημάτων του ανθρώπινου υγιούς οργανισμού.  Έτσι μελετάται αναλυτικά η λειτουργία του  κυκλοφορικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, αναπαραγωγικού, νευρικού, πεπτικού, ενδοκρινούς και ανοσοποιητικού  συστήματος και οι αλληλεπιδράσεις τους.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Φυσιολογία

Μέλη ΔΕΠ

Ασημακόπουλος Βύρων, Καθηγητής Φυσιολογίας (Διευθυντής)

Παγωνοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας

Μέλη ΕΔΙΠ

Βασιλούδη Δέσποινα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100

25510-30538

Εκπαίδευση

Προπτυχιακά μαθήματα: Φυσιολογία Ι, Φυσιολογία ΙΙ, Φυσιολογία ΙΙΙ, Φυσιολογία της Άσκησης, Φυσιολογία των Νευροεπιστημών

Υπηρεσίες

Κλινικό έργο, Υπηρεσίες υγείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο