Εργαστήριο Φαρμακολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης :

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:- ΠΔ 48/2001, ΦΕΚ 38/5-3-2001

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας ανήκει στο Λειτουργικό-Κλινικοεργαστηριακό Τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ασχολείται με τη διδασκαλία της Φαρμακολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και παρέχει κλινικό έργο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας.

Επίσης, το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στις σύγχρονες ενότητες της φαρμακολογίας, της μοριακής φαρμακολογίας, της φαρμακογενετικής και της ανοσοφαρμακολογίας.

· Γεώργιος Κολιός, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας, Διευθυντής

· Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας

· Αικατερίνη Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

· Άννα Ταυρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

· Κυριακή Καρυώτου

· Κωνσταντίνος Αρβανιτίδης, PhD

Κτίρια Προκλινικών, Πανεπιστημιούπολη,
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100
Τηλέφωνο/Φαξ +3025510-30541

Website: http://pharmacology.med.duth.gr/

Μεταπτυχιακά προγράμματα εργαστηρίου Φαρμακολογίας

Οδηγός σπουδών εργαστηρίου Φαρμακολογίας

Ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίου Φαρμακολογίας

Εργαστήριο κλινικής Φαρμακολογίας