Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Π.Δ. 289/2002 (ΦΕΚ 258/23-10-2002)

Μέλη του Εργαστηρίου

Ο Θεόδωρος K. Κωνσταντινίδης είναι Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Περιβάλλοντος, Καθηγητής Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ΔΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος της Ιατρικής ΔΠΘ και Ιατρός Εργασίας του ΔΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) και Ιατρός Εργασίας του ΠΓΝΑ. Παρέχει έργο στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας (Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Νένα). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΠΜΣ ΥΑΕ). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα (ΠΜΣ ΠΦΥ). Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Ειδικότητα Ιατρική της Εργασίας και Περιβάλλοντος στο ΠΓΝΑ. Επιστημονικά Υπεύθυνος (μαζί με τον Καθηγητή κ. Α. Μπένο και τον Καθηγητή κ. Β. Μακρόπουλο) για τη Θεωρητική Κατάρτιση των Ειδικευόμενων στην Ειδικότητα Ιατρική της Εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ερευνας (ΕΗΔΕ) του ΔΠΘ. Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας (ΕΑΕΣΔΥ) του ΔΠΘ. Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΔΠΘ. Μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας του ΔΠΘ. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας στο Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis. Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού hygeia@ergasia (43 τεύχη) και της εφημερίδας ergasia@hygeia (389 τεύχη). Συνιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας τεχνοβλαστού (startup spin-off company) του ΔΠΘ ABCureD IKE. Διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔΥ ΑΜΘ), Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ), Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚ ΒΑΕ), Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων Απονομής Ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας. Επιστημονικά Υπεύθυνος σε περισσότερα από 125 Ερευνητικά Εργα. Επιστημονικό έργο με περισσότερες από 155 δημοσιευμένες εργασίες στα ελληνικά και 165 δημοσιευμένες εργασίες στα αγγλικά που περιλαμβάνονται σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων.

Επικοινωνία: tconstan@med.duth.gr

Η Καθηγήτρια Ευγενία Μπεζιρτζόγλου σπούδασε Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο της Lille (Γαλλία), Αιματολογία και Παρασιτολογία στην Ιατρική Σχολή της Lille (Γαλλία). Συνέχισε την εκπαίδευσή της αποκτώντας Πτυχίο Ιατρικής, Διδακτορική Διατριβή (Πανεπιστήμιο Paris-Sud) και Habilitation (Μεταδιδακτορικό τίτλο) (Universite Paris-Sud). Ως Ιατρός ειδικεύτηκε στη Μικροβιολογία (Βιοπαθολογία), την Κλινική Χημεία, και την Δημόσια Υγεία. Επιπλέον, ολοκλήρωσε τις επιστημονικές της γνώσεις με μετεκπαιδευτικές σπουδές στο Laboratory of Gastrointestinal Microbial Ecology στο Karolinska Institutet και στο Reference Laboratory of Anaerobic Bacteria στο UCLA, Los Angeles, USA. Έχει εκδώσει περισσότερες από 200 διεθνείς δημοσιεύσεις, 20 κεφάλαια σε βιβλία και 3 βιβλία. Συχνά προσκαλείται να συμμετάσχει σε Διεθνείς Επιτροπές ( ECDC Enteric Pathogens, ευρωπαϊκά προγράμματα αξιολόγησης, διδακτορικές  διατριβές αλλοδαπής, πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών, ινστιτούτων και πανεπιστημίων). Σήμερα είναι Καθηγήτρια Μικροβιολογίας με έμφαση στη  Μικροβιακή Οικολογία στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ και επίσης Διευθύντρια 3 Εργαστηρίων. Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος της περιλαμβάνουν μικροβιακή οικολογία, ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα, μικροβιολογία τροφίμων και περιβάλλοντος, υγιεινή και δημόσια υγεία. Το έργο της φέρει 5732 αναφορές και h-index 35 και εμφανίζεται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου της λίστας του Πανεπιστημίου Stanford για τον αντίκτυπό του κατά την διάρκεια της καριέρας της.

Επικοινωνία:

empezirt@med.duth.gr, empezirt@yahoo.gr, Τηλ.+302551030587

Ο Νικόλαος Πολύζος είναι Καθηγητής, στη Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας, στο Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών , στο ΤΚΕ τα μαθήματα Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πολιτική Υγείας, και Οικονομικά Υγείας στο Τμήμα Νοσηλευτικής, καθώς και στο ΜΠΣ ΠΦΥ, και στο (δια ιδρυματικό) ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» (Ιατρική Αριστοτέλειου με ΤΚΕ) Διοίκηση και Πολιτική Υγείας.
Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του ΠΟΥ, της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και αξιολογητής άρθρων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών (προσφάτως των BMC Health Journals).
Επίσης, είναι μέλος στην Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.
Για την συνεισφορά του στο πεδίο έχει βραβευθεί/διακριθεί από το Health Care Business Awards 2018, για το ερευνητικό έργο στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, η Πολιτική Υγείας και τα Οικονομικά Υγείας.
Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση στο ΕΚΠΑ, MSc in Health Planning and Financing στο LSE, και έλαβε Διδακτορικό στη Διοικητική και Οικονομική Επιστήμη (Αποδοτικότητα Νοσοκομείων) από το ΕΚΠΑ.
Εργάστηκε για 24 έτη σε υπηρεσίες υγείας (μεταξύ αυτών γενικός διευθυντής και διοικητής νοσοκομείων) με κατάληξη τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και τη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στη Κύπρο.
Διαθέτει 25ετή διδακτική εμπειρία με τα τελευταία 18 έτη σε μόνιμη θέση σε ελληνικά ΑΕΙ.
Έχει ολοκληρώσει 20 ερευνητικά έργα, 15 ως επιστημονικός υπεύθυνος, τη τελευταία 15ετία. Είναι επιστημονικός συνεργάτης σε πρόγραμμα HORIZON 2020.
Συμμετείχε ενδεικτικά σε σημαντικά ερευνητικά έργα [Οργάνωση και Χρηματοδότηση ΕΟΠΥΥ και ΠΦΥ, Αξιολογήσεις στο φάρμακο, Ανθρώπινο δυναμικό στην Υγεία (καταγραφή και μοντέλο αναγκών), Αποδοτικότητα και Σχεδιασμός Νοσοκομείων, κ.α.] και από το 2019 ως το 2022 διεκπεραίωσε την αξιολόγηση της χρηματοδότησης των νοσοκομειακών φαρμάκων και της ηλεκτρονικής εξωνοσοκομειακής συνταγογράφησης.
Έχει δημοσιεύσει βιβλία 3 (μονογραφίες) και 10 (συλλογικούς τόμους), 80 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, κ.α., στο πεδίο Διοίκησης, Πολιτικής και Οικονομικών Υγείας, με το 10% κατά την τελευταία τριετία, ξεπερνώντας τις 1000 ετεροαναφορές στο έργο του.
Αναλυτικό βιογραφικό: στην ιστοσελίδα του Τμήματος της Ιατρικής.
Επικοινωνία: e-mail: npolyzos@med.duth.gr

Η Ευαγγελία Γ. Νένα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής-Κοινωνικής Ιατρικής και Ιατρικής της Εργασίας και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του ίδιου Ιδρύματος. Έχει δύο ιατρικές ειδικότητες: α) Ιατρική της Εργασίας και του Περιβάλλοντος και β) Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί 116 δημοσιεύσεις στη βάση PubMed, >200 εργασίες που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια και είναι επίσης συγγραφέας 10 κεφαλαίων ιατρικών βιβλίων. Είναι Associate Editor του περιοδικού Archives of Environmental and Occupational Health (Taylor & Francis Eds), καθώς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 3 άλλων επιστημονικών περιοδικών. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά επιστημονικά δίκτυα (OMEGA-NET, BURDEN-EU) και σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και σε συμβουλευτικές επιτροπές/συμβούλια του Υπουργείου Υγείας. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στα εξής: Κοινωνική Ιατρική και Επιδημιολογία, Επαγγελματική Επιδημιολογία, Ιατρική της Εργασίας, Δημόσια Υγεία.

Επικοινωνία:

enena@med.duth.gr

Η Χριστίνα Τσίγαλου, MD, είναι Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος, απόφοιτη ΔΠΘ (1992) με ειδίκευση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης (1998). Από το 1999 έως και το 2017 υπηρέτησε στο ΕΣΥ φθάνοντας μέχρι την βαθμίδα του Διευθυντού στο Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με ιδιαίτερη ενασχόληση στην Βιοχημεία και την Ανοσολογία. Το 2017 έλαβε την θέση Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική και Μοριακή Μικροβιολογία στο Τμήμα Ιατρικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  και το 2022 την θέση της  Αναπληρώτριας Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο Ιατρική Μικροβιολογία-Ανοσολογία. Έχει μετεκπαιδεύσεις σε πολλά εξειδικευμένα κέντρα και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά της είναι Βιοχημεία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία και ιδιαίτερα  Διαγνωστική Αυτοανοσίας κ.α. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια ως μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής, ως πρόεδρος και ως ομιλήτρια. Διδάσκει σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα του ΔΠΘ αλλά και άλλων πανεπιστημίων. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, 77 δημοσιεύσεις στο Pubmed, h index 26  και 2781 ετεροαναφορές και είναι μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά καθώς και μέλος σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες.

Επικοινωνία: ctsigalo@med.duth.gr xtsigalou@yahoo.gr, +30 6944193771

Ο Δρ Χρήστος Κοντογιώργης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Είναι Φαρμακοποιός. Διδάσκει φοιτητές στο Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ήταν επιβλέπων καθηγητής σε περισσότερες από είκοσι μεταπτυχιακές διατριβές, ενώ είναι επιβλέπων έξι διδακτορικών φοιτητών. Έχει συνδιοργανώσει το ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» στο Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ. Έχει οργανώσει την πρώτη ερευνητική ομάδα Φαρμακοεπιδημιολογίας στην Ελλάδα και είναι συντονιστής του Εθνικού Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ENCePP και παρουσιάζει μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών. Στα πεδία ενδιαφέροντος του περιλαμβάνονται: Φαρμακοεπιδημιολογία, Επιδημιολογία, Διατροφική Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Υγιεινή, Φυσικά Προϊόντα με πιθανές βιολογικές δραστηριότητες. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα είτε ως μέλος της συντονιστικής ομάδας είτε ως ερευνητής τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε εθνικά προγράμματα. Είναι συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 90 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 200 μελέτες που παρουσιάστηκαν στα Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Επικοινωνία: ckontogi@med.duth.gr

Ο Δρ. Αθανάσιος Τσελεμπόνης είναι  Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής, Δ.Π.Θ. από τον Ιούλιο του 2014. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. κατά το έτος 2012 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές σπουδές του στο πρόγραμμα «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» με θέμα «Περιβαλλοντικό μικροβιακό φορτίο σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια διασπορά του». Στο ίδιο Τμήμα και υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Κωνσταντινίδη, πραγματοποίησε την διδακτορική του διατριβή με θέμα  «Αποικισμός πολυανθεκτικών στελεχών σε νοσοκομειακούς χώρους και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή τους» και την ολοκλήρωσε κατά το έτος 2016.
Από τον Ιούνιο του 2013 εργάστηκε ως  Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής, Δ.Π.Θ.
Άσκησε διδακτικό έργο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως αναπληρωτής καθηγητής για πέντε χρόνια. Εργάστηκε ως τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ως επιτυχών του Α.Σ.Ε.Π. Συμμετέχει ως διδάσκων στις φροντιστηριακές ασκήσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.
Ερευνητικά έχει συμμετάσχει σε όλα τα  Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής, Δ.Π.Θ. ως τεχνικά υπεύθυνος από τον ΕΣΥΔ για τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005.Το γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνει: Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Υγιεινή και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία. Αυτήν τη στιγμή απαριθμεί 8 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 30 εργασίες που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικά συνέδρια. Επικοινωνία: atselemp@med.duth.gr

Η Δρ. Μαρία – Βενετία Αποστολοπούλου ανήκει στο Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ) του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Επιστημών του Τμήματος Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας στο Vrije Πανεπιστήμιο, Βρυξέλλες. Επίσης είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων: στη Θαλάσσια Οικολογική Διαχείριση (Ecological Marine Management) του Τμήματος των Θετικών Επιστήμων από το Vrije Πανεπιστήμιο, Βρυξέλλες και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος, από το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επίσης έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ενός έτους στην Άνθρωπο-οικολογία του Τμήματος Ιατρικής και Φαρμακευτικής από  Vrije Πανεπιστήμιο, Βρυξέλλες. Το βασικό της πτυχίο είναι στην Οικιακή Οικονομία και Οικολογία, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ως πρώην εκπαιδευτικός της Β’/θμιας εκπαίδευσης υπήρξε αναπληρώτρια υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας (2008-2009), υπεύθυνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου της Περιφέρειας Ανατολικής και Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες (2006-2008) και υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Σάμου (2003-2004). Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ερευνητικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και εργασίες που έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στο φυσικό περιβάλλον, στην διαιτολογία και διατροφή και την πράσινη χημεία.

Επικοινωνία: maaposto@med.duth.gr

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλέντζης είναι Εξειδικευμένο Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Μεσολόγγι). Συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Δασολογίας Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα. Το MSc του είναι στα αειφόρα παραγωγικά συστήματα και το περιβάλλον στη γεωργία. Διετέλεσε μέλος του Εργαστηρίου Αγροτικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Από το 2019 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα.

Επικοινωνία: kkalentz@med.duth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο