Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας:Όχι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/ντης Ζησιμόπουλος Αθανάσιος

Τηλέφωνο: +30 25510 76587

E-Mail: azisimop(at)med.duth.gr