Εργαστήριο Πληροφορικής

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 288/2000
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΦΕΚ 235/31-10-2000

Εργαστήριο/Κλινική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγική Σελίδα

Το Εργαστήριο Πληροφορικής υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής ιδρύθηκε με το Π.Δ. 288/2000, ΦΕΚ 235/31-10-2000.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Πληροφορική

Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Γεώργιος Κ. Αναστασόπουλος, Επ. Καθηγητής Πληροφορικής

Συνεργάτες

Ιωάννης Στεφανάκης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ερευνητής

Δημήτριος Μαντζάρης, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ερευνητής, Υποψήφιος Διδάκτορας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25510 30503, 25510 30352, 25510 75339

Fax: 25510 30503

Εκπαίδευση

  • Το υποχρεωτικό μάθημα «Πληροφορική», που διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.
  • Το κατ’ επιλογήν μάθημα «Τηλεματικές υπηρεσίες στην Ιατρική», που διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.
  • Το κατ’ επιλογήν μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία», που διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών του τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.
  • Το κατ’ επιλογήν μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική» που διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Το κατ’ επιλογήν μάθημα «Μάθηση με την χρήση νέων τεχνολογιών» που διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Έρευνα

Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική.

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Επεξεργασία Ιατρικής εικόνας

Συμπίεση Ιατρικής εικόνας

Τηλεματικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς.

Ανάπτυξη Κλινικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Εξόρυξη γνώσης (Data Mining)

Υπηρεσίες

κλινικό έργο, υπηρεσίες υγείας

Προγράμματα & Μελέτες

Το Εργαστήριο Πληροφορικής συμμετέχει στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

  • «Πυθαγόρας – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Δ.Π.Θ.», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
  • “Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών – Οριζόντια Δράση”, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
  • “Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών”, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Επίσης, το εργαστήριο στο παρελθόν είχε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη τηλεματικών υπηρεσιών στον χώρο της υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο