Εργαστήριο Πληροφορικής

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 288/2000 (ΦΕΚ 235/31-10-2000)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΦΕΚ 235/31-10-2000 (ΦΕΚ 235/31-10-2000)

Εργαστήριο/Κλινική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγική Σελίδα

Το Εργαστήριο Πληροφορικής υπάγεται στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Πληροφορική

Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Γεώργιος Κ. Αναστασόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25510 30503

Fax: 25510 30503

Εκπαίδευση

  • Το υποχρεωτικό μάθημα «Πληροφορική», που διδάσκεται στο Α’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.
  • Το κατ’ επιλογήν μάθημα «Τηλεματικές υπηρεσίες στην Ιατρική», που διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.
  • Το κατ’ επιλογήν μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία», που διδάσκεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ.

Έρευνα

Τεχνητή Νοημοσύνη

Νευρωνικά Δίκτυα και Ασαφής Λογική.

Επεξεργασία Ιατρικής εικόνας

Συμπίεση Ιατρικής εικόνας

Τηλεματικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς.

Εξόρυξη γνώσης (Data Mining)

Μετάβαση στο περιεχόμενο