Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Υπουργική Απόφαση Μετονομασίας: Β1/12642/31-1-2007 (ΦΕΚ 235/26-2-2007)

Κωδικός εγκατάστασης εκτροφής: EL71BIO br1

Κωδικός εγκατάστασης χρήσης: EL71BIOexp1

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Β1/12642/31-1-2007 (ΦΕΚ 235/26-2-2007) Υπουργική Απόφαση

Εργαστήριο / Κλινική

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

Σύντομη περιγραφή

Το Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας αποτελεί αδειοδοτημένη εγκατάσταση εκτροφής και χρήσης ζώων εργαστηρίου. Σε αυτό είναι τοποθετημένα 2 μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος ΕΔΙΠ, καθώς επίσης και ένας ζωοκόμος. Σε αυτό επιτελείται έργο τόσο εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό. Το εκπαιδευτικό έργο αφορά α) σε προπτυχιακό επίπεδο τη διδασκαλία 3 επιλεγόμενων μαθημάτων και την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της «Πειραματικής Χειρουργικής» και της «Επιστήμης των Ζώων Εργαστηρίου» και β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο την εκπαίδευση φοιτητών επί χειρουργικών τεχνικών κλπ στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Το ερευνητικό έργο αφορά τη διεξαγωγή ερευνητικών πρωτοκόλλων σε ζωικά πρότυπα α) σε προπτυχιακό επίπεδο στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών διατριβών και β) σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, εκπόνησης πειραματικών μεταπτυχιακών διατριβών και πειραματικών διδακτορικών διατριβών.

Μέλη ΔΕΠ

 • Διευθυντής: Πέτρος Υψηλάντης, Καθηγητής Πειραματικής Χειρουργικής – Επιστήμης των Ζώων Εργαστηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030404 (εσωτ 77404)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pipsil@med.duth.gr

 • Παναγούλα Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  paoikono@med.duth.gr

Μέλη Ε.ΔΙ.Π

 • Φωτεινή Παπαχρήστου, Μοριακή Βιολόγος, PhD

Εκπαίδευση

 1. A. Προπτυχιακό επίπεδο

Μάθηματα Επιλογής :

 • «Πειραματική Χειρουργική» (τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ)
 • «Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου» (τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ)
 • «Αρχές διαχείρισης ζώων εργαστηρίου» (τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ)

Β. Μεταπτυχιακό επίπεδο

Workshops στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Έρευνα

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική
 • Κατάλυση του ήπατος με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων
 • Μερική ηπατεκτομή με τη βοήθεια ραδιοσυχνοτήτων
 • Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης της εγκυμοσύνης στα ζώα εργαστηρίου
 • Επίδραση νόσων και προβιοτικών βακτηρίων στο εντερικό μικροβίωμα
 • Αναγέννηση του ήπατος
 • Ισχαιμία / επαναιμάτωση ήπατος, εντέρου
 • Επίδραση ουσιών στην πρόκληση γενετικών βλαβών και την επαγωγή του κυτταρικού θανάτου

Επιλογή δημοσιευμένων εργασιών:

Ypsilantis P,  Lambropoulou M, Karayiannakis A, Zacharoulis D, Passos I, Smyrlis C, Charisis C, Ypsilantis K, Pitiakoudis M. Gut Barrier Disruption Secondary to Radiofrequency-Assisted Liver Parenchyma Resection in a Porcine Model. J Gastrointest Surg 2022 Sep;26(9):1881-1889.

Ypsilantis P, Lambropoulou M, Anagnostopoulos K, Kiroplastis K, Tepelopoulos G, Bangeas P, Ypsilantou I, Pitiakoudis M. Gut barrier disruption following laparoscopic versus open major liver resection in the rat. Surgery 2022; 171(4): 973-979

Ypsilantis P, Souftas V, Vyza V, Vraila M, Chatzaki M, Ypsilantou I, Pitiakoudis M. Magnetic resonance imaging for early pregnancy diagnosis in the laboratory rat. Lab Anim 2021; 55(3): 262-9.

Papachristou F., Anninou N, Koukoulis G, Paraskakis S, Sertaridou E, Tsalikidis C, Pitiakoudis M, Simopoulos C, Tsaroucha A. Differential effects of cisplatin combined with the flavonoid apigenin on HepG2, Hep3B, and Huh7 liver cancer cell lines. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2021; 866:503352.

Ypsilantis P, Lambropoulou M, Anagnostopoulos K, Panidou-Tsoulou E, Ioannidis O, Totsi A, Pitiakoudis M, Simopoulos C. Effect of laparoscopic liver resection versus the open technique on hepatocyte regenerating activity in the rat. Surg Endosc 2020;24: 4812-4817

Ypsilantis P, Lambropoulou M, Evagellou A, Papadopoulos N, Simopoulos C. Immune and inflammatory responses of the intestinal mucosa following extended liver radiofrequency ablation. Gastroent Res Pract 2017;2017:3450635.

Ypsilantis P, Simopoulos C. A laparoscopic technique of partial hepatectomy in the rat. J Surg Res 2016; 205(2): 286-91.

Ypsilantis P, Lambropoulou M, Kourkoutas I, Pechlivanis A, Simopoulos C. Liver radiofrequency ablation compromises the biological gut barrier. Hum Exp Toxicol  2014;33(1):64-73.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Δραγάνα

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 2551030404

Μετάβαση στο περιεχόμενο