Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Υπουργική Απόφαση Μετονομασίας: Β1/12642/31-1-2007 (ΦΕΚ 235/26-2-2007)

 

Εργαστήριο / Κλινική

Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

 

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρα Κ. Τσαρούχα: Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής

Διευθύντρια

Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030548 (εσωτ 77548)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: atsarouc@med.duth.gr

 

Πέτρος Υψηλάντης: Καθηγητής Πειραματικής Χειρουργικής με Έμφαση στην Διαχείριση των Πειραματόζωων

Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030404 (εσωτ 77404)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pipsil@med.duth.gr

 

Παναγούλα Οικονόμου Επίκουρη Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής

Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030586 (εσωτ 77586)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  paoikono@med.duth.gr

 

Μέλη Ε.ΔΙ.Π

Φωτεινή Παπαχρήστου

Μοριακή Βιολόγος, PhD

 

Εκπαίδευση

Μάθημα Επιλογής «Πειραματική Χειρουργική»

Μάθημα Επιλογής «Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου»

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη «Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος»

 

 

Έρευνα

In vivo μελέτες

 

  • Νόσοι πεπτικού (ισχαιμία/επαναιμάτωση ήπατος, οξεία παγκρεατίτιδα, καρκίνος ήπατος)

 

  • Ηπατεκτομές – κατάλυση όγκων με ραδιοσυχνότητες

 

Παράμετροι εκτίμησης:

Οξειδωτικό στρες, αγγειογένεση, αυτοφαγία, απόπτωση/νέκρωση, φλεγμονή.

Επιλογή σχετικών δημοσιευμένων εργασιών:

Tsaroucha AK, Korovesis GN, Valsami G, Lambropoulou M, Kollaras V, Anagnostopoulos C, Kostomitsopoulos N, Zerbini E, Simopoulos C. Silibinin-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (SLB-HP-β-CD) complex prevents apoptosis in liver and kidney after hepatic ischemia-reperfusion injury. Food Chem Toxicol. 2020 Nov;145:111731.

Ypsilantis P, Lambropoulou M, Anagnostopoulos K, Panidou-Tsoulou E, Ioannidis O, Totsi A, Pitiakoudis M, Simopoulos C. Effect of laparoscopic liver resection versus the open technique on hepatocyte regenerating activity in the rat. Surg Endosc. 2020 Nov;34(11):4812-4817.

Sovatzidis A,Oikonomou P, Nikolaidou E, Lampropoulou M, Papachristou F, Papalois A, Manousi M, Tsalikidis C, Pitiakoudis M, Tsaroucha A. The effect of apigenin in experimentally induced acute pancreatitis. Evaluation of Interleukin-6, Interleukin-18, Resistin in serum and High Mobility Group Box 1 Protein and CD45 expressions in intestinal tissue. JOP. J Pancreas (Online) 2020 Nov 30; 21(6): 131-138.

Τsalkidou EG, Tsaroucha AK, Chatzaki E, Lambropoulou M, Papachristou F, Trypsianis G, Pitiakoudis M, Vaos G, Simopoulos C. The effects of apigenin on the expression of Fas/FasL apoptotic pathway in warm liver ischemia-reperfusion injury in rats. Biomed Res Int. 2014;2014:157216.

Ypsilantis P, Panopoulou M, Lambropoulou M, Tsigalou C, Pitiakoudis M, Tentes I, Kartali S, Papachristou F, Papadopoulos N, Simopoulos C. Bacterial translocation in a rat model of large volume hepatic radiofrequency ablation. J Surg Res. 2010;161(2):250-8.

 

In vitro μελέτες

  • Καρκίνος ήπατος
  • Επίδραση ουσιών στην πρόκληση γενετικών βλαβών και στην επαγωγή του κυτταρικού θανάτου

Παράμετροι εκτίμησης: κυτταρικός πολλαπλασιασμός, κυτταρικός θάνατος, οξειδωτικό στρες, γενοτοξικότητα, μεταναστευτική κυτταρική ικανότητα, κλωνογόνος ικανότητα

Επιλογή σχετικών δημοσιευμένων εργασιών:

Papachristou F., Anninou N, Koukoulis G, Paraskakis S, Sertaridou E, Tsalikidis C, Pitiakoudis M, Simopoulos C, Tsaroucha A. Differential effects of cisplatin combined with the flavonoid apigenin on HepG2, Hep3B, and Huh7 liver cancer cell lines. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2021; 866:503352.

Anninou N, Chatzaki E, Papachristou F, Pitiakoudis M, Simopoulos C. Mycotoxins’ activity at toxic and sub-toxic concentrations: differential cytotoxic and genotoxic effects of single and combined administration of sterigmatocystin, ochratoxin A and citrinin on the hepatocellular cancer cell line Hep3B. Int J Environ Res Public Health. 2014;11(2):1855-72.

Papachristou F, Chatzaki E, Petrou A, Kougioumtzi I, Katsikogiannis N, Papalambros A, Tripsianis G, Simopoulos C, Tsaroucha AK. . Time course changes of anti- and pro-apoptotic proteins in apigenin-induced genotoxicity. Chin Med 2013