Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας Νεφρού-Μεταβολικών Νοσημά


Δ/ντης Παναγούτσος Στυλιανός

 

Τηλέφωνο:+30 25510 74345

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-99
Επικοινωνία