Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-99
Μεταφέρθηκε από τον Τομέα του Νευρικού Συστήματος και εντάχθηκε στον Λειτουργικό – Κλινικοεργαστηριακό Τομέα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 52/27-1-95

Εργαστήριο/Κλινική
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγική Σελίδα
Το Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας λειτουργεί ως Τμήμα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας ασχολούμενο κυρίως με την μελέτη επιπέδων νευροδιαβιβαστών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις καθώς και με την μελέτη της δράσης κυτταροκινών σε νευρικά κύτταρα

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Μέλη ΔΕΠ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΛΓΑ ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μέλη ΕΤΕΠ
ΓΛΑΝΙΑ ΚΡΕΜΑΣΙΑ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας, Κτίριο 3 Προκλινικών Εργαστηρίων,
Πανεπιστημιούπολη,
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη,
68100
Τηλ 2551030538, 2551030525

Εκπαίδευση
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα
1. μελέτη επιπέδων νευροδιαβιβαστών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
2. μελέτη της δράσης κυτταροκινών σε νευρικά κύτταρα