Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-1999
Μεταφέρθηκε από τον Τομέα του Νευρικού Συστήματος και εντάχθηκε στον Λειτουργικό – Κλινικοεργαστηριακό Τομέα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 52/27-1-1995

Εργαστήριο/Κλινική
Νευροφυσιολογίας

Εισαγωγική Σελίδα
Το Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας ασχολείται με την μελέτη της φυσιολογίας του νευρικού συστήματος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις τόσο σε διδακτικό (επιλεγόμενο «Φυσιολογία των Νευροεπιστημών») όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ
Φυσιολογία

Μέλη ΔΕΠ

Όλγα Παγωνοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου

Μέλη ΕΤΕΠ

Δέσποινα Βασιλούδη

Εκπαίδευση

Φυσιολογία των Νευροεπιστημών (Επιλεγόμενο Ε’ Εξαμήνου), Συμμετοχή στη διδασκαλία Φυσιολογίας Ι, Ι, ΙΙΙ

Σύνδεσμοι μαθημάτων στο e-class: Φυσιολογία των Νευροεπιστημών https://eclass.duth.gr/courses/ALEX06183/

Έρευνα
1. μελέτη νευροδιαβιβαστικών συστημάτων σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
2. μελέτη της δράσης κυτταροκινών σε νευρικά κύτταρα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας, Κτίριο 3 Προκλινικών Εργαστηρίων,
Πανεπιστημιούπολη,
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη,
68100
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Όλγα Παγωνοπούλου

Τηλ 2551030525 (ΕΣΩΤ 77525)

Email: opagonop@med.duth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο