Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-1999

Το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 71/99 στο ΦΕΚ 87/28-4-1999). Υπάγεται στον Τομέα Γενικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, υπό τη διοικητική επίβλεψη της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής με Διευθυντή τον Καθηγητή Παθολογίας κ. Κωνσταντίνο Ρίτη.

Σήμερα αποτελεί βασική μονάδα μεταφραστικής έρευνας με εξοπλισμό σύγχρονης ανάλυσης σε επίπεδο μοριακής/γενετικής μελέτης, έκφρασης γονιδίων και πρωτεϊνικής έκφρασης (real time RT-PCR, Western Blot, Flow Cytometry, Cell Cultures Equipment). Συγχρόνως παρέχει σύγχρονες διαγνωστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα σε γενετικό και μοριακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Εργαστηρίου υπάρχει η δυνατότητα δραστηριοποίησης στους χώρους του διαφορετικών επιστημονικών-ερευνητικών ομάδων εργασίας, με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες. Οι ομάδες λειτουργούν αυτόνομα, αλλά με βάσει το πνεύμα της αμοιβαίας συνεργασίας και συμπληρωματικότητας, με σκοπό την εφαρμογή της μοριακής βιολογίας και ανοσολογίας, τόσο για την επίλυση διαγνωστικών κλινικών προβλημάτων, όσο και για εφαρμοσμένη ή/και βασική έρευνα. Παράλληλα το Εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο ΔΠΘ.

Επί του παρόντος στο Εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά η Ομάδα Μελέτης της Φλεγμονής, με υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρίτη

Διαδικασία παραγγελίας μοριακής εξέτασης
Παραπεμπτκό μοριακής εξέτασης
Έντυπο στοιχείων για την έκδοση απόδειξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο