Εργαστήριο Μικροβιολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας ανήκει στο Λειτουργικό-Κλινικοεργαστηριακό Τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης : Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 166/2001, ΦΕΚ 148/5-7-2001
τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.2192/Β1/24-2-2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 298/8-3-2005)

Μέλη ΔΕΠ

Μαρία Πανοπούλου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Διευθύντρια

Μέλη ΕΤΕΠ

Αλεξάνδρα Μπαταρλή, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα,  Πανεπιστημιούπολη, 68100 Αλεξανδρούπολη.

Τηλέφωνα: 25513 52151, 25513 52154

E-mail 1: mpanopou@med.duth.gr

E-mail 2: abatarli@med.duth.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προπτυχιακή εκπαίδευση

Μικροβιολογία Ι, Μικροβιολογία ΙΙ, Κλινική Μικροβιολογία

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

  • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμώδη Νοσήματα-Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη» της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. (Τμήματα Ιατρικής & Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής)
  • Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου εστιάζεται στα αντικείμενα Μοριακή Βακτηριολογία, Αντιμικροβιακοί παράγοντες και ανθεκτικότητα, Νοσοκομειακές λοιμώξεις.

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας  αποτελείται από τα  τμήματα  Καλλιεργειών, Μυκοβακτηριδίων, Μοριακής Mικροβιολογίας και Ανοσολογίας Λοιμώξεων.

Εκτελείται ένας μεγάλος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούν ασθενείς των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης, καθώς και των Δομών Υγείας της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι εκτελούμενες εξετάσεις καλύπτουν  ευρύτατο πεδίο των γνωστικών αντικειμένων της Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής όπως Βακτηριολογία, Ιολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία, Ανοσολογία, Μοριακή Διαγνωστική.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας αποτελείται  από βασικό εξοπλισμό κλασικών μεθοδολογιών αλλά και νέες τεχνολογίες αιχμής (φασματοφωτόμετρο μάζας, αναλυτής αλληλούχησης νέας γενιάς) και συμβάλλει στις ερευνητικές δραστηριότητες και στο κλινικοεργαστηριακό – διαγνωστικό έργο του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο