Εργαστήριο Μελέτης ύπνου-υπνικής άπνοιας & ροχαλητού

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 310/2000 (ΦΕΚ 254/16-11-2000)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 310/2000, ΦΕΚ 254/16-11-2000

Το Εργαστήριο είχε ιδρυθεί στον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Με την αριθ. Β1/119259/7-12-2004 το γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας μεταφέρθηκε στον Τομέα Χειρουργικής και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέρθηκαν στον ίδιο Τομέα η αντίστοιχη Κλινική και τα Εργαστήρια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο