Εργαστήριο Μελέτης Γαστρεντερικού Συστήματος και Ήπατος


Δ/ντης Καθηγητής Μιμίδης Κωνσταντίνος