Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Νένα

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης :Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Ευαγγελία Νένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής- Κοινωνικής Ιατρικής- Ιατρικής Εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2551030638

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ:
OMEGA- NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts)
EU-BURDEN (European Burden of Disease Network)
ISTANTE (International Support and Training on Asbestos Network Tool for Europe)

ΕΡΕΥΝΑ
Έρευνα σε θέματα Κοινωνικής Ιατρικής- Δημόσιας Υγείας