Εργαστήριο Κοινωνικής Ιατρικής


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Νένα

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)
Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης :Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Ευαγγελία Νένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής- Κοινωνικής Ιατρικής- Ιατρικής Εργασίας

LinkedIn: www.linkedin.com/in/lila-evangelia-nena-7aaba543

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ2551030638

Σελίδα Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής

www.linkedin.com/in/laboratory-of-socal-medicine-duth-69b407292

Συνολικές δημοσιεύσεις μελών Εργαστηρίου

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nena+E&sort=date

Δημοσιεύσεις μετά από διεθνείς συνεργασίες μελών εργαστηρίου

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37355706/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37229504/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36621004/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35978333/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35590340/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35565168/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35433592/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35339209/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35015851/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34661721/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34501782/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416195/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33258478/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31735974/

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ:
OMEGA- NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts)
EU-BURDEN (European Burden of Disease Network)
ISTANTE (International Support and Training on Asbestos Network Tool for Europe)

ΕΡΕΥΝΑ
Έρευνα σε θέματα Κοινωνικής Ιατρικής- Δημόσιας Υγείας