Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-99

Διευθυντής: Κωσταντίνος Βαδικόλιας Καθηγητής Νευρολογίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο