Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-1999)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι

Διευθύντρια: Μαρία Πανοπούλου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο