Εργαστήριο Κλινικής Ανατομίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-1999)

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου Κλινικής Ανατομίας

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης:

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία: Ιακωβάκη Μαρία

Τηλέφωνο: 25510 30539

Μετάβαση στο περιεχόμενο