Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :ΥΑ 52193/Β1/21-5-2007, ΦΕΚ 852/1-6-2007

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/84296/12-9-2012, ΦΕΚ 2599/Β/25-09-2012

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Ιατρική Φυσική, Ιατρική Φυσική-Ιατρική Πληροφορική, Ιατρική Φυσική-Υπολογιστική Ιατρική

Μέλη ΔΕΠ

Αθανασία Κοτίνη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής, Διευθύντρια (Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030519, akotini@med.duth.gr)

Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής – Ιατρικής Πληροφορικής (Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030329, kaldoudi@med.duth.gr)

Αδάμ Αδαμόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Υπολογιστικής Ιατρικής (Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030501, adam@med.duth.gr )

Ευστράτιος Καραβασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής (Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030547, ekaravas@med.duth.gr)

Μέλος ΕΔΙΠ

Τριαντάφυλλος Γεμουσακάκης (Στοιχεία επικοινωνίας: 2551030681, tgemousa@med.duth.gr)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Κτίριο 2 των Προκλινικών ετών στο ισόγειο, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 68100 Αλεξανδρούπολη

Εκπαίδευση

Α. Προπτυχιακά μαθήματα

 • Υποχρεωτικό μάθημα «Ιατρική Φυσική», Β΄ εξαμήνου σπουδών, Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ 
 • Επιλεγόμενο μάθημα «Διαδίκτυο και Υγεία», Α΄ εξαμήνου σπουδών, Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
 • Επιλεγόμενο μάθημα «Βιοφυσική», Γ΄ εξαμήνου σπουδών, Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ
 • Υποχρεωτικό μάθημα «Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες», Α΄ εξαμήνου σπουδών Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ

Β. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» του Τμήματος Ιατρικής, του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διευθυντής Καθηγητής Π. Καραϊσκος, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρική Πληροφορική», του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ και του ερευνητικού κέντρου «Αθηνά»

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ε. Καλδούδη,  Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα και Καινοτομία στις Επιστήμες Υγείας», του Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ

Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ε. Καλδούδη, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ

 Έρευνα

 • Υπολογιστική Ιατρική – Τεχνητή Ζωή – Βιοπληροφορική – Νευροπληροφορική
 • Θεωρία Παιγνίων και Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων στην ανάπτυξη προτύπων (μοντέλων) στη Φυσιολογία και την βιοϊατρική έρευνα
 • Τεχνητή / Υπολογιστική Νοημοσύνη, Έμπειρα Συστήματα, Μηχανική Μάθηση, Αναγνώριση Προτύπων
 • Εξελικτικός Προγραμματισμός, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Κυψελικά Αυτόματα στη βιοϊατρική έρευνα
 • Βιολογικά και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα – Προσομοίωση Δομής / Λειτουργίας Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ( Computational Neuroscience – Brain Theory )
 • Ιατρική Φυσική – Λήψη και ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, Τεχνολογία βιομαγνητομέτρων SQUID, Βιομαγνητισμός και Ιατρικές Εφαρμογές
 • Εφαρμογή γραμμικών και μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, ταυτοποίησης και μοντελοποίησης σημάτων / δεδομένων
 • Θεωρία Πολυπλοκότητας, Θεωρία και εφαρμογές μη γραμμικών συστημάτων, Χάους και της μορφοκλασματικής (fractal) Γεωμετρίας στην ανάλυση σημάτων και την κατανόηση της πολυπλοκότητας φυσικών και βιολογικών συστημάτων
 • Tηλεματική για κατ’ οίκον φροντίδα,  elearning, Ιατρική Φυσική,  Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης,  Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός
 • Ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού και εξαγωγή απεικονιστικών βιοδεικτών χρήσιμων για πρώιμη διάγνωση νοσημάτων, την αξιολόγηση εφαρμοζόμενων θεραπειών και λύση διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων
 • Ανάλυση νευροαπεικονιστικών δεδομένων Μαγνητικής Τομογραφίας για την αξιολόγηση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας ασθενών με νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα
 • Δοσιμετρία ασθενών που υπόκεινται σε απεικονιστικές εξετάσεις με χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων και αλγορίθμων για την μείωση της ακτινικής επιβάρυνσης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο