Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Εισαγωγική Σελίδα

Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Ιατρική Στατιστική

Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Γρηγόριος Α. Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής

Μέλη ΕΤΕΠ

Άλλο Προσωπικό

Συνεργάτες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εκπαίδευση

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

− Ιατρική Στατιστική

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δ.Π.Θ.

− Βιοστατιστική

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ. – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη “Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος”

− Βιοστατιστική στη διάγνωση και στη θεραπεία

− Παραμετρικές και μη παραμετρικές διαδικασίες

− Πολυπαραγοντική Ανάλυση – Ανάλυση Επιβίωσης

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ. – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας”

− Εισαγωγικά στοιχεία στατιστικής ανάλυσης σε μελέτες που αφορούν το χώρο εργασίας

− Στατιστική ανάλυση σε μελέτες επαγγελματικής έκθεσης

Έρευνα

Υπηρεσίες

Προγράμματα & Μελέτες

Link σε αναλυτική σελίδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο