Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-87)

Εισαγωγική Σελίδα

Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής

Εισαγωγική Σελίδα

Το Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 459/26-11-1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987) και ανήκει στον Λειτουργικό – Κλινικοεργαστηριακό Τομέα του Τμήματος Ιατρικής

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο κ. Γρηγόριος Α. Τρυψιάνης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής. Από το Εργαστήριο διδάσκεται το μάθημα της “Ιατρικής Στατιστικής” στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. καθώς και μαθήματα βιοστατιστικής στα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα “Χειρουργική”Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας” του Τμήματος Ιατρικής. Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος” και

Το Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής διαθέτει 15 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στατιστικά πακέτά, όπου γίνεται η πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στην συλλογή, παρουσίαση και στατιστική επεξεργασία ιατρικών και βιολογικών δεδομένων. Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου καλύπτει τους τομείς: ιατρική στατιστική, ανάλυση δεδομένων, μελέτη στατιστικών μοντέλων στην ιατρική, κλινικές δοκιμές, πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση και ανάλυση επιβίωσης.

Στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί με επιτυχία τρεις διδακτορικές διατριβές, ενώ έχει γίνει ο επιδημιολογικός σχεδιασμός και η στατιστική επεξεργασία σε περισσότερες από 40 διδακτορικές διατριβές. Το Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής συμμετέχει σε περισσότερες από 75 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή ή Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε περισσότερες από 150 δημοσιευμένες περιλήψεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ

Ιατρική Στατιστική

Μέλη ΔΕΠ

Γρηγόριος Α. Τρυψιάνης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής

Μέλη ΕΤΕΠ

Άλλο Προσωπικό

Συνεργάτες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εκπαίδευση

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ.

− Ιατρική Στατιστική

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δ.Π.Θ.

− Βιοστατιστική

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ. – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη “Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος”

− Βιοστατιστική στη διάγνωση και στη θεραπεία

− Παραμετρικές και μη παραμετρικές διαδικασίες

− Πολυπαραγοντική Ανάλυση – Ανάλυση Επιβίωσης

Τμήμα Ιατρικής, Δ.Π.Θ. – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας”

− Εισαγωγικά στοιχεία στατιστικής ανάλυσης σε μελέτες που αφορούν το χώρο εργασίας

− Στατιστική ανάλυση σε μελέτες επαγγελματικής έκθεσης

Έρευνα

Υπηρεσίες

Προγράμματα & Μελέτες

Link σε αναλυτική σελίδα