Εργαστήριο Βιολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87 (ΦΕΚ 215/8-12-1987)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας :   Υ.Α. 52193/Β1/21-5-2007 (ΦΕΚ 852/1-6-2007 τ.Β΄)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εργαστήριο/Κλινική: Εργαστήριο Βιολογίας

Γνωστικά Αντικείμενα Μελών ΔΕΠ: Ιατρική Βιολογία, Βιολογία

Διευθυντής: Καρακασιλιώτης Ιωάννης

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.: Γκατζίδου Ελισάβετ, Βιολόγος, MSc, PhD

Στοιχεία Επικοινωνίας: Νέα κτίρια Προκλινικών, Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

Εκπαίδευση:

Τμήμα Ιατρικής: Ιατρική Βιολογία, Μοριακή Γενετική
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: Βιολογία

Έρευνα: Μοριακή Γενετική Πολυπαραγοντικών νοσημάτων, μιτοχονδριακά νοσήματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο