Εργαστήριο Βιοηθικής

ΦΕΚ 768/6-3-2019, ΤΕΥΧΟΣ Β

2019: Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Βιοηθικής» στον Τομέα Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

Εργαστήριο / Κλινική

Εργαστήριο «Βιοηθικής»

Μέλη ΔΕΠ

Αλεξάνδρα Κ. Τσαρούχα: Διευθύντρια, Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής

Στοιχεία επικοινωνίας: 25510-30548 (εσωτ 77548)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: atsarouc@med.duth.gr

Ομότιμοι Καθηγητές

Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής

Διδάσκοντες

Αλεξάνδρα Κ. Τσαρούχα, Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής

Αικατερίνη Καμπούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοχειρουργικής

Παναγούλα Οικονόμου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής

 

Εκπαίδευση

Μάθημα Επιλογής: «Βιοηθική»

 «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική» (από το 2016)

 

Διδακτορικές Διατριβές

Αίγλη Δάφνη. (2020). «Συναίνεση μετά από Ενημέρωση – Νομική και Ιατρική Άποψη: Το Ελληνικό Παράδειγμα», Διδακτορική Διατριβή, Επιβλέπουσα Α.Κ. Τσαρούχα.

Παρασκευή Φύτρου (2021). «Η Αστική Ευθύνη στο Πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής», Διδακτορική Διατριβή, Επιβλέπων Λ. Κιτσαράς.

Μαρία Νικολούδη.(2022). «Αξιολόγηση της Ελπίδας του Ογκολογικού Ασθενή και οι Υποκειμενικές Προσδοκίες του από την Ανακουφιστική Φροντίδα: Μικτή Μελέτη», Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, Επιβλέπων Κ. Ψαρρός.

 

Επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες

«Ευθανασία και Βιοηθική»,  2015-16.

«Μεταμοσχεύσεις και Εικαζόμενη Συναίνεση»,  2015-16.

«Συναίνεση στη Βιοϊατρική Έρευνα: Αυτονομία και Πατερναλισμός», 2015-16.

«Συναίνεση του Δότη σε Θέματα Μεταμοσχεύσεων»,  2015-16.

«Το Νομικό Πλαίσιο για τη Θεμελίωση της Ιατρικής Αστικής Ευθύνης –Περιπτωσιολογία»,  2016-17.

«Δωρεά Οργάνων – Θεσμικό Πλαίσιο – Ηθικοί Προβληματισμοί», 2016-17.

«Ζητήματα Συναίνεσης Ασθενούς. Θεσμικό Πλαίσιο Άρνησης – Βιοηθικοί Προβληματισμοί», 2016-17.

«Η Συναίνεση στο Πλαίσιο του Ιατρικού Δικαίου: Νομική Φύση, Τύπος, Περιεχόμενο κι Έννομες Συνέπειες της Δηλώσεως Βουλήσεως», 2016-17.

«Αρχές Βιοηθικής και η Ευθανασία στα Ζώα Συντροφιάς»,  2016-17.

«Η Σημασία της Συναίνεσης του Ασθενούς στην Ιατρική Πράξη . Ο Ρόλος της Συγκατάθεσης μετά την Εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016 (GDPR)», 2016-17.

«Τεχνητή Νοημοσύνη στη Χειρουργική. Βιομηχανική Πολιτική ή Ιατρικό Επίτευγμα?,  2017-18

«Νομική και Ηθική Διαχείριση Ιατρικών Σφαλμάτων»,  2017-18

Μετάβαση στο περιεχόμενο