Εργαστήριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας


Δ/ντης Μπούρος Δημοσθένης

Τηλέφωνο: +30 25510 76105,30361

Πληροφορίες: www.pneumonalex.gr

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/87

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: – ΠΔ 141/99 ΦΕΚ 145/12-7-99