Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής

Εργαστήριο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας

  • Ιδρύθηκε: ΦΕΚ Α’ 215/8-12-1987
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας : ΦΕΚ Α’ 215/9-10-2000
  • Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: ΦΕΚ Β’ 750/11-6-2003
  • Μετονομασία από «Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής» σε «Εργαστήριο Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας»: ΦΕΚ Β’ 5424/9-12-2020

Ιστοσελίδα:

radlab.med.duth.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2551030375

e-mail: sdefter@med.duth.gr

Μέλη ΔΕΠ

Σάββας Δευτεραίος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής

Νικόλαος Κουρκουτσάκης, Καθηγητής

Ευλαμπία Ψαθά, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιπποκράτης Μοσχούρης, Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο