Εργαστήριο Ακοολογίας


Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/99 (ΦΕΚ 87/28-4-99)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ναι ΠΔ 71/99, ΦΕΚ 87/28-4-99

Το Εργαστήριο είχε ιδρυθεί στον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Με την αριθ. Β1/119259/7-12-2004 το γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας μεταφέρθηκε στον Τομέα Χειρουργικής και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέρθηκαν στον ίδιο Τομέα η αντίστοιχη Κλινική και τα Εργαστήρια.