Εργαστήριο Ακοολογίας

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 71/1999 (ΦΕΚ 87/28-4-1999)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 71/1999, ΦΕΚ 87/28-4-1999

Το Εργαστήριο είχε ιδρυθεί στον Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων Οργάνων. Με την αριθ. Β1/119259/7-12-2004 το γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας μεταφέρθηκε στον Τομέα Χειρουργικής και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέρθηκαν στον ίδιο Τομέα η αντίστοιχη Κλινική και τα Εργαστήρια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο