Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 459/1987 (ΦΕΚ 215/8-12-1987) ως Κλινική Προπαιδευτικής Χειρουργικής.

Μετονομάστηκε σε Β΄ Χειρουργική Κλινική με την αριθ. Β1/349/22-8-1996 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β΄/29-8-1996)

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α /29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/30878/3485/711/23-1-2020 (ΦΕΚ 312/Β΄/6-2-2020) Απόφαση του Πρύτανη

Εργαστήριο/Κλινική

Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική , Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Β΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

Εισαγωγική Σελίδα

Η Κλινική ιδρύθηκε με το Π.Δ. 459/1987  (ΦΕΚ 215/8-12-1987).
Εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την Υ4α /29261/03 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 750/11-6-2003).
Η Kλινική είναι ανεπτυγμένη σε 17 κλίνες, παρότι εγκατεστημένη σε Νοσηλευτική Μονάδα 33 κλινών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που εμπίπτουν στον τομέα της Γενικής Χειρουργικής, καλύπτοντας όλο το εύρος των επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής (ανώτερο και κατώτερο πεπτικό, ήπαρ, χοληφόρα, πάγκρεας, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική: λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, λαπαροσκοπική Χειρουργική διά μίας οπής), με σύγχρονα μέσα και τεχνικές.
Η Kλινική εκτός του κλινικού και ερευνητικού της έργου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην εκπαίδευση ειδικευομένων χειρουργών και ιατρών, αγροτικών ιατρών, καθώς και φοιτητών Ιατρικής.
Το προσωπικό της Κλινικής παρέχει της Ιατρικές του υπηρεσίες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς καλύπτοντας τα εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τη Νοσηλευτική Πτέρυγα, τα προγραμματισμένα και επείγοντα χειρουργεία, καθώς και τα χειρουργεία ημέρας (Σηπτικό Χειρουργείο).
Στελεχωμένα με το ίδιο προσωπικό, λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά στενά συνεργαζόμενα με την Κλινική τα παρακάτω εργαστήρια:
1. Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας
2. Εργαστήριο Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής
3. Εργαστήριο Διαχείρισης Εικόνων και Τηλεϊατρικής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διευθυντής: 

Μιχάλης Πιτιακούδης, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Μέλη ΔΕΠ
Αναστάσιος Καραγιαννάκης, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής
Κωνσταντίνος Ρωμανίδης, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Χρήστος Τσαλικίδης, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής
Γεώργιος Παππάς-Γώγος, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο Μελών ΔΕΠ
Γενική Χειρουργική

Μέλη ΕΤΕΠ
Γεώργιος Γρηγοριάδης

Συνεργάτες
Ελένη Μπολανάκη, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Κλινική έχει λάβει μέρος στην διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων όπως «Έρευνα και εξέλιξη καινοτόμου μεθόδου διαγαστρικής χειρουργικής – σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοτύπων εργαλείων»
PERORAL TRANSGASTRIC ENDOSCOPIC PROCEDURES IN PIGS: FEASIBILITY, SURVIVAL, QUESTIONINGS, AND PITFALLS
Simopoulos C, Kouklakis G, Zezos P, Ypsilantis P, Botaitis S, Tsalikidis C, Pitiakoudis M.
«Surg Endosc» 2009 Feb;23(2):394-402

ΕΡΕΥΝΑ

Δείγμα από δημοσιεύσεις της Β΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής σε διεθνή περιοδικά κατά την περίοδο Ιανουάριος 2008- Μάιος 2011.
(από τη Β΄ Χειρουργική Κλινική ή σε συνεργασία και με άλλες Κλινικές)
DNA DAMAGE AND CHROMOSOMAL ABERRATIONS IN VARIOUS TYPES OF MALE FACTOR INFERTILITY.
Papachristou F, Simopoulou M, Touloupidis S, Tsalikidis C, Sofikitis N, Lialiaris T.
Fertil Steril. 2008 Nov;90(5):1774-81. Epub 2007 Dec 20.
THE INFLUENCE OF SERUM HER-2 LEVELS AND HER-2 CODON 655 POLYMORPHISM ON BREAST CANCER OUTCOME
Papadopoulou E, Tripsianis G, Anagnostopoulos K, Tentes I, Kakolyris S, Galazios G, Sivridis E, Simopoulos K, Kortsaris A.
« Neoplasma. » 2008;55(2):113-21
EVALUATION OF PREDICTIVE AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF SERUM TGF-BETA1 LEVELS IN BREAST CANCER ACCORDING TO HER-2 CODON 655 POLYMORPHISM.
Papadopoulou E, Anagnostopoulos K, Tripsianis G, Tentes I, Kakolyris S, Galazios G, Sivridis E, Simopoulos K, Kortsaris A.
« Neoplasma. » 2008;55(3):229-38
BURN WOUND ANGIOGENESIS IS INCREASED BY EXOGENOUSLY ADMINISTERED RECOMBINANT LEPTIN IN RATS
Liapaki I, Anagnostoulis S, Karayiannakis A, Korkolis D, Labropoulou M, Matarasso A, Simopoulos C.
« Acta Cir Bras » 2008 Apr;23(2):118-124
SUTURE-LINE RECURRENCE AT A JEJUNOJEJUNAL ANASTOMOSIS AFTER GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER
Polychronidis A, Laftsidis P, Giatromanolaki A, Perente S, Bounovas A, Simopoulos C.
« Gastric Cancer » 2008;11(1):59-63
TWENTY YEARS OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: PHILIPPE MOURET-MARCH 17, 1987.
Polychronidis A, Laftsidis P, Bounovas A, Simopoulos C.
« JSLS » 2008 Jan-Mar;12(1):109-11.
DOES GENDER AFFECT LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY?.
Botaitis S, Polychronidis A, Pitiakoudis M, Perente S, Simopoulos C.
« Surg Laparosc Endosc Percutan Tech » 2008 Apr;18(2):157-61
HUMAN LEPTIN INDUCES ANGIOGENESIS IN VIVO.
Anagnostoulis S, Karayiannakis AJ, Lambropoulou M, Efthimiadou A, Polychronidis A, Simopoulos C.
« Cytokine » 2008 Jun;42(3):353-7
TOTAL AND CASPASE-CLEAVED CYTOKERATIN 18 IN CHRONIC CHOLECYSTITIS: A PROSPECTIVE STUDY.
Simopoulos C, Tsaroucha AK, Asimakopoulos B, Giatromanolaki A, Gavriilidis P, Polychronidis A, Karayiannakis A.
« BMC Gastroenterol » 2008 May 6;8(1):14
RECOMBINANT LEPTIN ADMINISTRATION IMPROVES EARLY ANGIOGENESIS IN FULL-THICKNESS SKIN FLAPS: AN EXPERIMENTAL STUDY.
Liapakis IE, Anagnostoulis S, Karayiannakis A, Korkolis DP, Lambropoulou M, Arnauds E, Simopoulos CE.
« In Vivo » 2008 Mar-Apr;22(2):247-52.
LIVER REGENERATION FOLLOWING RADIOFREQUENCY ABLATION.
Ypsilantis P, Pitiakoudis M, Souftas VD, Lambropoulou M, Tsalikidis C, Foutzitzi S, Tsigalou C, Prassopoulos P, Papadopoulos N, Simopoulos C.
« J Surg Res » 2008 Nov;150(1):60-5
CARCINOID TUMOR OF THE APPENDIX DURING PREGNANCY. A RARE CASE AND A REVIEW OF THE LITERATURE.
Pitiakoudis M, Kirmanidis M, Tsaroucha A, Christianakis E, Filippou D, Sivridis E, Simopoulos C.
« J BUON » 2008 Apr-Jun;13(2):271-5.
DOUBLE GALL-BLADDER–TWO PATHOLOGIES: A CASE REPORT.
Pitiakoudis M, Papanas N, Polychronidis A, Maltezos E, Prassopoulos P, Simopoulos C.
« Acta Chir Belg » 2008 Mar-Apr;108(2):261-3.
A NOVEL, NON-FUNCTIONAL, COL1A1 POLYMORPHISM IS NOT ASSOCIATED WITH LUMBAR DISK DISEASE IN YOUNG MALE GREEK SUBJECTS UNLIKE THAT OF THE SP1 SITE
Bei T, Tilkeridis C, Garantziotis S, Boikos S, Kazakos K, Simopoulos C, Stratakis C.
«Hormones (Athens)» 2008 Jul-Sep;7(3):251-4
MEGALIN AND CUBILIN IN THE HUMAN GALLBLADDER EPITHELIUM
Tsaroucha A, Chatzaki A, Lambropoulou M, Despoudi K, Laftsidis P, Charsou C, Polychronidis A, Papadopoulos N, Simopoulos C.
«Clin Exp Med» 2008 Sep;8(3):165-70
MANAGEMENT OF ABDOMINAL WOUND DEHISCENCE WITH PORCINE DERMAL COLLAGEN IMPLANT: REPORT OF A CASE
Bounovas A, Antoniou GA, Laftsidis P, Bounovas A, Antoniou SA, Simopoulos C.
«Ostomy Wound Manage» 2008 Sep;54(9):44-8
DERMOID CYST (MATURE CYSTIC TERATOMA) IN THE HEPATODUODENAL LIGAMENT
Souftas V, Polychronidis A, Giatromanolaki A, Perente S, Simopoulos A.
« Surgery Today 2008;38(10):959-61»
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN THE ELDERLY PATIENTS
Polychronidis A, Botaitis S, Tsaroucha A, Tripsianis G, Bounovas A, Pitiakoudis M, Simopoulos C.
« J Gastrointestin Liver Dis » 2008 Sep;17(3):309-313
SPINAL CYSTIC MENINGIOMA PRESENTING AS A RING ENHANCING LESION ON MRI.
Chatzidakis EM, Volikas Z, Condilis N, Lypiridis S, Fratzoglou M, Simopoulos K..
« Ann Ital Chir » 2008 May-Jun;79(3):197-8
HYPOFRACTIONATED ACCELERATED RADIOTHERAPY, CYTOPROTECTION AND CAPECITABINE IN THE TREATMENT OF RECTAL CANCER: A FEASIBILITY STUDY
Koukourakis MI, Simopoulos C, Pitiakoudis M, Lyratzopoulos N, Romanidis K, Giatromanolaki A, Polychronidis A, Kouklakis G, Sivridis E, Minopoulos G, Manolas K
«Anticancer Res» 2008 Sep-Oct;28(5B):3035-40
BRAIN CT SCAN INDEXES IN THE NORMAL PRESSURE HYDROCEPHALUS: PREDICTIVE VALUE IN THE OUTCOME OF PATIENTS AND CORRELATION TO THE CLINICAL SYMPTOMS
Chatzidakis EM, Barlas G, Condilis N, Bouramas D, Anagnostopoulos D, Volikas Z, Simopoulos K
«Ann Ital Chir » 2008 Sep-Oct;79(5):353-62
PORT-SITE METASTASIS OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS CARCINOMA AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT EVIDENCE OF A PRIMARY TUMOR
Polychronidis A, Tsaroucha A, Perente A, Giatromanolaki A, Koukourakis M, Simopoulos C.
« Acta Chir Belg » 2008 Dec; 108: 768-770
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF ANGIOGENESIS AFTER LOCAL ADMINISTRATION OF PLATELET-RICH PLASMA IN A PATELLAR TENDON DEFECT.
Lyras D, Kazakos K, Verettas D, Polychronidis A, Simopoulos C, Botaitis S, Agrogiannis G, Kokka A, Patsouris E.
« Int Orthop » 2009 Feb 11.IMPAIRED LIVER REGENERATION FOLLOWING PARTIAL HEPATECTOMY USING THE PRINGLE MANEUVER: PROTECTIVE EFFECT OF MESNA.
Ypsilantis P, Lambropoulou M, Tentes I, Anagnostopoulos K, Tsigalou C, Papadopoulos N, Kortsaris A, Simopoulos C.
«J Gastroenterol Hepatol. » 2009 Apr;24(4):623-32.
MESNA PROTECTS SPLANCHNIC ORGANS FROM OXIDATIVE STRESS INDUCED BY PNEUMOPERITONEUM
Ypsilantis P, Tentes I, Anagnostopoulos K, Kortsaris A, Simopoulos C.
« Surg Endosc » 2009 Mar;23(3):583-9
PERORAL TRANSGASTRIC ENDOSCOPIC PROCEDURES IN PIGS: FEASIBILITY, SURVIVAL, QUESTIONINGS, AND PITFALLS
Simopoulos C, Kouklakis G, Zezos P, Ypsilantis P, Botaitis S, Tsalikidis C, Pitiakoudis M.
«Surg Endosc» 2009 Feb;23(2):394-402
NEUROPEPTIDE UROCORTIN 1 AND ITS RECEPTORS ARE EXPRESSED IN THE HUMAN LIVER
Simopoulos C, Christodoulou E, Lambropoulou M, Tsaroucha A, Kakolyris S, Polychronidis A, Karayiannakis A, Chatzaki A.
«Neuroendocrinology» 2009;89(3):315-26.
AMIFOSTINE ENHANCES RECOVERY AND EXPANSION OF PERIPHERAL FAS/CD95+ T- AND NK-CELL SUBPOPULATIONS DURING RADIOTHERAPY OF PATIENTS WITH HEAD-NECK CANCER
Koukourakis GV, Baksevanis CN, Zambatis H, Gritzapis A, Maltezos E, Simopoulos C, Koukourakis MI.
« Int J Radiat Biol » 2009 Jan;85(1):96-104.
THE EFFECT OF U-74389G ON LIVER RECOVERY AFTER ACUTE LIVER ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN A SWINE MODEL
Tsaroucha AK, Papalois A, Vernadakis S, Adamopoulos S, Papadopoulos K, Lambropoulou M, Constadinidis T, Kyriazi A, Papadopoulos N, Simopoulos C.
« J Surg Res » 2009 Jan;151(1):10-4.
INTRAOPERATIVE ESTIMATION OF SENTINEL LYMPH NODES IN BREAST CANCER BY IMPRINT CYTOLOGY
Limberis V, Romanidis C, Galazios G, Koutsougeras G, Papadopoulos N, Lambropoulou M, Simopoulos C.
« Eur J Gynaecol Oncol » 2009;30(1):85-7.
THE ROLE OF MATRIX METALLOPROTEINASES IN THE PATHOGENESIS OF ABDOMINAL WALL HERNIAS
Antoniou SA, Antoniou GA, Granderath FA, Simopoulos C
« Eur J Clin Invest » . 2009 Jul 27. [Epub ahead of print] LAPAROSCOPIC RESECTION OF A PANCREATIC SEROUS CYSTADENOMA PRESERVING THE INTEGRITY OF MAIN PANCREATIC DUCT: A CASE REPORT.
Pitiakoudis M, Zezos P, Oikonomou A, Tsalikidis C, Kouklakis G, Botaitis S, Simopoulos C.
«Cases J.» . 2009 Jul 16;2:8318
TECHNETIUM-99M SCAN IN THE LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF A MISDIAGNOSED MECKEL’S DIVERTICULUM: A CASE REPORT.
Pitiakoudis M, Vaos G, Kirmanidis M, Gardikis S, Tsalkidou E, Simopoulos C.
«J Med Case Reports» . 2009 Apr 29;3:6981.
PERI-OPERATIVE MANAGEMENT OF A PATIENT WITH HEREDITARY ANGIOEDEMA UNDERGOING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY.
Spyridonidou A, Iatrou C, Alexoudis A, Vogiatzaki T, Polychronidis A, Simopoulos C.
«Anaesthesia » 2009 Oct 22.
THE INFLUENCE OF PLATELET-RICH PLASMA ON ANGIOGENESIS DURING THE EARLY PHASE OF TENDON HEALING
Lyras DN, Kazakos K, Verettas D, Polychronidis A, Tryfonidis M, Botaitis S, Agrogiannis G, Simopoulos C, Kokka A, Patsouris E
«Foot Ankle Int» 2009 Nov;30(11):1101-6.
ROBUST EXTRACTION OF URINARY STONES FROM CT DATA USING ATTRIBUTE FILTERS
Ouzounis, G.K., Giannakopoulos, S., Simopoulos, C.E., Wilkinson, M.H.F.
«Proceedings – International Conference on Image Processing, ICIP , art.» 2009,
5414096, pp. 2629-2632
ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF PREGNANCY IN RATS.
Ypsilantis P, Deftereos S, Prassopoulos P, Simopoulos C.
«J Am Assoc Lab Anim Sci.» 2009 Nov;48(6):734-9
ATTENUATION OF PROPOFOL TOLERANCE CONFERRED BY REMIFENTANIL CO-ADMINISTRATION DOES NOT REDUCE PROPOFOL TOXICITY IN RABBITS UNDER PROLONGED MECHANICAL VENTILATION.
Ypsilantis P, Politou M, Mikroulis D, Lambropoulou M, Bougioukas I, Theodoridis G, Tsigalou C, Manolas C, Papadopoulos N, Bougioukas G, Simopoulos C.
«J Surg Res.» 2009 Sep 15.
MESNA PRESERVES HEPATOCYTE REGENERATING CAPACITY FOLLOWING LIVER RADIOFREQUENCY ABLATION UNDER PRINGLE MANEUVER.
Ypsilantis P, Lambropoulou M, Anagnostopoulos C, Tentes I, Tsigalou C, Pitiakoudis M, Kortsaris A, Papadopoulos N, Simopoulos C.
«J Surg Res» 2009 Oct 25.
XENOTRANSPLANTATION OF HEPATOCYTES IN RATS WITH ACUTE LIVER FAILURE USING SIROLIMUS FOR IMMUNOSUPPRESSION
Lytras D, Papalois A, Tsaroucha AK, Papagoras D, Kyriazanos J, Lambropoulou M,Giannakou N, Galanos A, Simopoulos CE.
«J Int Med Res.» 2010 Mar-Apr;38(2):546-57.
ULTRASOUND SUBMUCOSAL INFERIOR NASAL TURBINATE REDUCTION TECHNIQUE: HISTOLOGICAL STUDY OF WOUND HEALING IN A SHEEP MODEL.
Nousia C, Gouveris H, Giatromanolaki A, Ypsilantis P, Katotomichelakis M, Watelet JB, Simopoulos K, Danielides V.
«Rhinology.» 2010 Jun 1;48(2):169-173.
BILLROTH II GASTRECTOMY COMPLICATED BY GASTROJEJUNOCOLONIC FISTULAS, TREATED ENDOSCOPICALLY WITH A CARDIAC SEPTAL DEFECT CLOSURE DEVICE
Kouklakis G, Zezos P, Liratzopoulos N, Pitiakoudis M, Efremidou E, Giatromanolaki A, Courcoutsakis N, Simopoulos C.
«Endoscopy» 2010;42 Suppl 2:E134-5. .
CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE RECEPTORS MEDIATE OPPOSING EFFECTS IN CHOLESTASIS-INDUCED LIVER CELL APOPTOSIS.
Paschos KA, Charsou C, Constantinidis TC, Anagnostoulis S, Lambropoulou M, Papachristou F, Simopoulos K, Chatzaki E.
«Endocrinology» 2010 Apr;151(4):1704-12.
BACTERIAL TRANSLOCATION IN A RAT MODEL OF LARGE VOLUME HEPATIC RADIOFREQUENCY ABLATION.
Ypsilantis P, Panopoulou M, Lambropoulou M, Tsigalou C, Pitiakoudis M, Tentes I, Kartali S, Papachristou F, Papadopoulos N, Simopoulos C.
« J Surg Res. ». 2010 161 (2), pp. 250-258
GASTRIC PENETRATIONBY AN INGESTED SEWING NEEDLE WITH MIGRATION TO THE LIVER
Bolanaki H, Kirmanidis MA, Courcoutsakis N, Tsalkidou EG, Simopoulos C, Karayiannakis AJ.
«J Gastrointestin Liver Dis» 2010 Jun;19(2):223-4
LEIOMYOMAS OF SPERMATIC CORD AND TESTIS PRESENTING AS HERNIA–CHROMOSOMAL ANALYSIS.
Tsaroucha AK, Papachristou F, Simopoulou MC, Pitiakoudis MS, Sivridis E, Simopoulos CE.
Acta Chir Iugosl. 2010;57(2):27-30.
CUTANEOUS METASTASES FROM CARCINOMA OF THE BILE DUCT.
Bolanaki H, Tsalikidis C, Tsalkidou EG, Simopoulos C, Karayiannakis AJ.
Second Department of Surgery, Democritus University of Thrace, Medical School, 68 100 Alexandroupolis, Greece.
Acta Gastroenterol Belg. 2010 Jul-Sep;73(3):415-6.
EFFECT OF PROBIOTIC-FERMENTED MILK ADMINISTRATION ON GASTROINTESTINAL SURVIVAL OF LACTOBACILLUS CASEI ATCC 393 AND MODULATION OF INTESTINAL MICROBIAL FLORA.
Sidira M, Galanis A, Ypsilantis P, Karapetsas A, Progaki Z, Simopoulos C, Kourkoutas Y.
J Mol Microbiol Biotechnol. 2010;19(4):224-30. Epub 2010 Dec 14.
LUNG AUTOPHAGIC RESPONSE FOLLOWING EXPOSURE OF MICE TO WHOLE BODY IRRADIATION, WITH AND WITHOUT AMIFOSTINE.
Zois CE, Giatromanolaki A, Kainulainen H, Botaitis S, Torvinen S, Simopoulos C, Kortsaris A, Sivridis E, Koukourakis MI.
Biochem Biophys Res Commun. 2011 Jan 7;404(1):552-8. Epub 2010 Dec 8.
TISSUE EXPRESSION OF THE PROTEINS FAS AND FAS LIGAND IN COLORECTAL CANCER AND LIVER METASTASES.
Kykalos S, Mathaiou S, Karayiannakis AJ, Patsouras D, Lambropoulou M, Simopoulos C.
J Gastrointest Cancer. 2011 Jan 27
ISCHEMIC COLITIS OF THE LEFT COLON IN A DIABETIC PATIENT.
Karayiannakis AJ, Bolanaki H, Kouklakis G, Dimakis K, Memet I, Simopoulos C.
Case Rep Gastroenterol. 2011 Apr 15;5(1):239-45.
SPONTANEOUS IDIOPATHIC PNEUMOPERITONEUM PRESENTING AS AN ACUTE ABDOMEN: A CASE REPORT.
Pitiakoudis M, Zezos P, Oikonomou A, Kirmanidis M, Kouklakis G, Simopoulos C.
J Med Case Reports. 2011 Feb 27;5:86.
PRINGLE MANEUVER EXACERBATES SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE AND MULTIPLE ORGAN INJURY INDUCED BY EXTENDED LIVER RADIOFREQUENCY ABLATION.
Ypsilantis P, Lambropoulou M, Anagnostopoulos C, Tsigalou C, Vasiliadis C, Kortsaris A, Papadopoulos N, Simopoulos C.
Hum Exp Toxicol. 2011 Mar 7
ADALIMUMAB – AN EFFECTIVE AND PROMISING TREATMENT FOR PATIENTS WITH FISTULIZING CROHN’S DISEASE: A CASE SERIES.
Kouklakis G, Efremidou EI, Zezos P, Liratzopoulos N, Souftas VD, Gatopoulou A, Simopoulos K, Manolas KJ.
J Med Case Reports. 2011 Mar 19;5:109.
NARROW AMIFOSTINE DOSE WINDOWS DEFINE RADIOPROTECTION OUTCOME, FOLLOWING FRACTIONATED WHOLE-BODY IRRADIATION OF MICE.
Zois CE, Giatromanolaki A, Sivridis E, Tokmakidis SP, Botaitis S, Simopoulos C, Kortsaris A, Koukourakis MI.
In Vivo. 2011 Mar-Apr;25(2):191-6.
CIRCULATING MATRIX METALLOPROTEINASES AND THEIR INHIBITORS IN INGUINAL HERNIA AND ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM.
Antoniou GA, Tentes IK, Antoniou SA, Georgiadis GS, Giannoukas AD, Simopoulos C, Lazarides MK.
Int Angiol. 2011 Apr;30(2):123-9
INCREASED PREVALENCE OF ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM IN PATIENTS UNDERGOING INGUINAL HERNIA REPAIR COMPARED WITH PATIENTS WITHOUT HERNIA RECEIVING ANEURYSM SCREENING.
Antoniou GA, Giannoukas AD, Georgiadis GS, Antoniou SA, Simopoulos C, Prassopoulos P, Lazarides MK.
J Vasc Surg. 2011 May;53(5):1184-8. Epub 2011 Jan 13.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ

Το προσωπικό της Κλινικής κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά με Προεδρεία σε Στρογγυλές Τράπεζες, ομιλίες, Video παρουσιάσεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, σε Επιστημονικά Συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ταυτόχρονα, έχει μέχρι σήμερα διοργανώσει σημαντικό αριθμό Συνεδρίων, Επιστημονικών Ημερίδων και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Στοιχεία Επικοινωνίας Κλινικής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Δραγάνα
68100
Αλεξανδρούπολη
Ελλάς

Μετάβαση στο περιεχόμενο