ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α΄ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

25 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετά από εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα  για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών Α΄ Έτους για το Ακαδ. Έτος 2022-23 όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων  φοιτητών είναι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.     ΑΕΜ – Αντιγραφή

Οι δικαιούχοι φοιτητές πρέπει μέχρι την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 να έρθουν να παραλάβουν το δωμάτιο, αφού  ακολουθήσουν τις οδηγίες που επισυνάπτονται .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-1

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος

Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/πολης

Μπουντζής Πέγκος

 

Πληροφορίες:

Μπουντζής Πέγκος

Τμήμα Ακαδημαϊκών θεμάτων Αλεξ/πολης

6ο Χιλ. Αλεξ/πολης Μάκρης

ΤΗΛ. 2551030973.

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο