ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

27 Απριλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

 Σας ανακοινώνουμε ότι ορίζεται παράταση της προθεσμίας υποβολής (ή ολοκλήρωσης) των αιτήσεων στέγασης του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24  από 2 έως και 8 Μαΐου 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή estia.duth.gr.

Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη προθεσμία ολοκλήρωσης ή υποβολής αίτησης στέγασης από τους/τις φοιτητές/τριες.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο