Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών Ιατρών που επιθυμούν ειδίκευση σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

12 Ιουλίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο