Α΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική

Ιδρύθηκε με το ΠΔ 641/1977 (ΦΕΚ 200/22-7-1977) ως Παράρτημα του ΑΠΘ και περιήλθε στο ΔΠΘ με το άρθρο 70, παρ. 20 του Ν.1566/1985 ως Χειρουργική Κλινική.

Μετονομάστηκε σε Α΄ Χειρουργική Κλινική με την αριθ. Β1/349/22-8-1996 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 792/Β΄/29-8-1996).

Υπουργική Απόφαση Εγκατάστασης: Υ4α/29261/03 (ΦΕΚ 750/11-6-2003).

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: ΠΔ 370/2001, ΦΕΚ 250/22-10-2001

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού: Υ4α.12595/Β1/6-11-2007 (ΦΕΚ 2226/20-11-2007)

Ειδικές Μονάδες:

  • Τεχνητής Διατροφής (εντερικής-παρεντερικής)
  • Φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου

Εργαστήριο/Κλινική

Α’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική , Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εισαγωγική Σελίδα

Η Κλινική ιδρύθηκε με το Π.Δ. 641/1977 (ΦΕΚ 200/22-7-1977). Εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την Υ4α /29261/03 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 750/11-6-2003). Η κλινική είναι ανεπτυγμένη σε 18 κλίνες, παρότι εγκατεστημένη σε Νοσηλευτική Μονάδα 33 κλινών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων που εμπίπτουν στον τομέα της Γενικής Χειρουργικής, καλύπτοντας όλο το εύρος των επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής (όπως, ενδοκρινική χειρουργική, χειρουργική μαστού, λαπαροσκοπική χειρουργική, χειρουργική ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, ήπατος, χοληφόρων, σπληνός, κηλών), με σύγχρονα μέσα και τεχνικές. Η κλινική, εκτός του κλινικού και ερευνητικού της έργου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση ειδικευομένων χειρουργών και ιατρών, όπως αγροτικών ιατρών, καθώς και φοιτητών Ιατρικής. Το προσωπικό της Κλινικής παρέχει της Ιατρικές του υπηρεσίες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς καλύπτοντας τα τακτικά εξωτερικά Ιατρεία, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, τη Νοσηλευτική Πτέρυγα, τα προγραμματισμένα και επείγοντα χειρουργεία, καθώς και τα χειρουργεία ημέρας (Σηπτικό Χειρουργείο).  Στελεχωμένη με το ίδιο ιατρικό προσωπικό, λειτουργεί ανεξάρτητα αλλά στενά συνεργαζόμενα με την Κλινική η παρακάτω μονάδα: – Ειδική μονάδα Τεχνητής διατροφής (παρεντερικής και εντερικής)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διευθύντρια: Ελένη Ι. Ευφραιμίδου, Καθηγήτρια Χειρουργικής

Μέλη ΔΕΠ 

Μιχαήλ Α. Καρανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Σωτήριος Κ. Μποταΐτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

Συνεργάτες Ιατροί ΕΣΥ – Γεώργιος Ν. Μουρουζίδης, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ. – Κουγιουμτζή Ιωάννα, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ. – Κοφίνα Κωνσταντινιά

Γνωστικό Αντικείμενο Μελών ΔΕΠ Γενική Χειρουργική

Μέλη ΕΤΕΠ – Γεώργιος Ταρσούδης

Ειδικευόμενοι Ιατροί – Βούλγαρης Γεώργιος – Ζάχου Μαρία Ελένη –  – Μάρκου Μάρκος – Σωτηροπούλου Ροδόπη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής, η Κλινική είναι υπεύθυνη για τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών, στο αντικείμενο της Χειρουργικής Σημειολογίας για το ΣΤ’ εξάμηνο, Χειρουργικής Παθολογίας για το Ζ’ εξάμηνο και Χειρουργικής για τα δυο εξάμηνα του 6ου έτους σπουδών. Παρέχονται, στους φοιτητές μαθήματα από έδρας και κλινικά φροντιστήρια (επίσκεψη στους θαλάμους, παρουσίαση περιστατικών, συμμετοχή στις εφημερίες της Κλινικής, παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων στο σηπτικό και στα γενικά χειρουργεία).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – Χορήγηση πλήρους ειδικότητας Χειρουργικής σε Πτυχιούχους Ιατρικής (εκπαιδευτική περίοδος 6 ετών) – Εκπαίδευση Αγροτικών Ιατρών

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. Πριμηκύρης Βαίος 2. Λυρατζόπουλος Νικόλαος 3. Γυμνόπουλος Δημήτριος 4. Θεοχάρους Ελένη 5. Χαροκόπος Νικόλαος 6. Ιατρού Χρήστος 7. Καλοφωλιάς Παναγιώτης 8. Κώτσιου Μαρία 9. Ρωμανίδης Κωνσταντίνος 10. Δανιηλίδης Λάζαρος 11. Ζεκερίδης Θεμιστοκλής 12. Φιλίππου Φίλιππος 13. Κακαγιά Δέσποινα 14. Ευφραιμίδου Ελένη 15. Μπογιατζής Χρήστος 16. Βαβατσικλής Ιωάννης 17. Μαρινάκης Εμμανουήλ 18. Γκορόπουλος Απόστολος 19. Κουγιουμτζή Ιωάννα Τριάδα 20. Σταμοπούλου Σωτηρία 21. Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 22. Βρακάς Ξένος 23. Γιάντσου Ελπίδα 24. Χουρδάκης Μιχαήλ 25. Καρανίκας Μιχαήλ 26. Βακαλίδης Κωνσταντίνος 27. Παυλίδου Φωτεινή 28. Παυλίδου Ευδοξία 29. Μάτης Γεώργιος 30. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 31. Παπαγεωργίου Μιχαήλ 32. Πεταλά Άννα 33. Πολίτου Μαρία 34. Λυμπερόπουλος Σωτήρης 35. Κουκλάκης Γεώργιος 36. Παπαδόπουλος Μιχαήλ 37. Βουτσάς Αθανάσιος
38. Τουρλής Θεόδωρος 39. Βραδέλης Στέργιος 40. Γατοπούλου Ανθία 41. Μπαρμπετάκης Νικόλαος 42. Λεοντιάδης Γρηγόρης 43. Μόσχου Ιωάννης 44. Σπυριδόπουλος Παναγιώτης 45. Τσατσανίδης Γεώργιος 46. Ασκητής Δημήτριος 47. Κουριδάκης Πέτρος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ Αναφορά σε δημοσιεύσεις της Α’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής σε διεθνή περιοδικά κατά την περίοδο Ιανουάριος 2008 – Μάιος 2011. ( Α’ Χειρουργική Κλινική ή και σε συνεργασία με άλλες Κλινικές) Acute abdomen due to perforation of cecal metastasis from ductal breast carcinoma. Case report and review of the literature E.Efremidou, M.Papageorgiou, G.Kouklakis, M.Karanikas, N.Liratzopoulos, K.I.Manolas Chirurgia (Minerva Medica) April 2008; 21(2): 115-117. Enterobius Vermicularis infection of the appendix as a cause of acute appendicitis in a Greek adolescent: a case report. Efraimidou E, Gatopoulou A, Stamos C, Lirantzopoulos N, Kouklakis G. Cases J. 2008 Dec 6;1(1):376. Intraperitoneal cerebrospinal fluid pseudocyst. A rare complication of ventriculoperitoneal shunt. Birbilis T, Kontogianidis K, Matis G, Theodoropoulou E, Efremidou E, Argyropoulou P. Chirurgia (Bucur). May-Jun 2008;103(3):35 Colorectal carcinoma: correlation between age, gender and subsite distribution. Efremidou EI, Liratzopoulos N, Papageorgiou SM, Romanidis K, Tourlis T, Kouklakis G, Manolas KJ. Chirurgia (Bucur). Nov-Dec 2008;103(6):659-63. The efficacy and safety of total thyroidectomy in the management of benign thyroid disease: a review of 932 cases. Efremidou EI, Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, Manolas KJ. Can J Surg. Feb 2009;52(1):39-44.The significance of histological evidence of bile reflux gastropathy in patients with gastro-esophageal reflux disease Nakos A, Zezos P, Liratzopoulos N, Efraimidou E, Manolas K, Moschos J, Molivas E, Kouklakis G. Med Sci Monit. Jun 2009;15(6):CR313-8. Endoscopic resection of large pedunculated colonic polyps and risk of postpolypectomy bleeding with adrenaline injection versus endoloop and hemoclip: a prospective, randomized study. Kouklakis G, Mpoumponaris A, Gatopoulou A, Efraimidou E, Manolas K, Lirantzopoulos N. Surg Endosc. May 2009. Evaluation of guide wire cannulation technique in elderly patients with choledocholithiasis. Kouklakis G, Gatopoulou A, Lirantzopoulos N, Efraimidou E, Manolas K. J Gastrointestin Liver Dis. Jun 2009;18(2):185-8. Massive intestinal ischemia, a rare complication of oral. Contraceptiveinduced mesenteric venous thrombosis: a case report and review of literature. Efremidou EI, Kouklakis G, Tsirogianni O, Courcoutsakis N, Manolas KJ, Liratzopoulos N. Cases J. May 2009 18;2:7416. Asymptomatic brain finding results on MRI in a patient with Crohn’s disease: a case report. Kouklakis G, Babali A, Gatopoulou A, Lirantzopoulos N, Efremidou E, Vathikolias K. Δημοσιεύτηκε στο J Gastrointestin Liver Dis. Dec 2009;18(4):479-81. Index PubMed – PMID: 20076823 Parathyroid apoplexy, the explanation of spontaneous remission of primary hyperparathyroidism: a case report Eleni I Efremidou, Michael S Papageorgiou, Evdoxia Pavlidou, Konstantinos J Manolas and Nikolaos Liratzopoulos Cases Journal 2009, 2:6399 Obestatin/ghrelin ratio: A new activity index in inflammatory bowel diseases Efstratios Alexandridis MD1,*, Athanasios Zisimopoulos MD2, Nikolaos Liratzopoulos MD3, Ioannis Katsos MD1, Konstantinos Manolas MD3, Georgios Kouklakis MD3 Inflammatory Bowel Diseases Volume 15, Issue 10, pages 1557–1561, October 2009 Prevalence of joint hypermobility and patterns of articular manifestations in patients with inflammatory bowel disease. Vounotrypidis P, Efremidou E, Zezos P, Pitiakoudis M, Maltezos E, Lyratzopoulos N, Kouklakis G. Gastroenterol Res Pract. 2009;924138. 2010 Feb 11. Multifocality of thyroid carcinomas: a “privilege” of papillary tumors or not? Papageorgiou MS, Liratzopoulos N, Efremidou EI, Karanikas M, Minopoulos
G, Manolas KJ G Chir. Jan-Feb 2010; 31(1-2):20-3. Billroth II gastrectomy complicated by gastrojejunocolonic fistulas, treated endoscopically with a cardiac septal defect closure device G. Kouklakis, P. Zezos, N. Liratzopoulos, M. Pitiakoudis, E. Efremidou, A. Giatromanolaki, N. Courcoutsakis, C. Simopoulos Endoscopy. 2010;42 Suppl 2:E134-5. Epub 2010 Apr 19 Angiogenesis and angiogenic factor expression in thyroid cancer. Giatromanolaki A, Lyberakidis G, Lyratzopoulos N, Koukourakis MI, Sivridis E, Manolas C. J BUON, 2010 Apr-Jun;15(2):357-61 Epidemiology and survival of patients with well-differentiated thyroid cancer subjected to total thyroidectomy in Thrace area, Northern Greece: a 20-year experience Papageorgiou M. S., Liratzopoulos N., Karanikas M., Efremidou E. I., Minopoulos G., Manolas K. J. Minerva Chirurgica 2010 April;65(2):137-43 Pseudomonas aeruginosa ventilator associated pneumonia: Improved outcomes with earlier follow-u Giantsou E., Liratzopoulos N., Efraimidou E., Manolas K.I., Duncan Young J. Health 2010 February 2(2):82-89 Adalimumab – an effective and promising treatment for patients with fistulizing Crohn’s disease: a case series George Kouklakis, Eleni I Efremidou, Peter Zezos, Nikolaos Liratzopoulos, Vassilios D Souftas,Anthia Gatopoulou, Konstantinos Simopoulos, and Konstantinos J Manolas J Med Case Reports. 2011; 5: 109

Οργάνωση Επιστημονικών Ιατρικών Συνεδρίων ή/και Ημερίδων

Αναφορά στην οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2007 – Μάιος 2011.

( Α’ Χειρουργική Κλινική ή και σε συνεργασία με άλλες Κλινικές)

1.Επιστημονική Διημερίδα “Εξελίξεις στην Αντιμετώπιση της Νόσου της Εχινοκοκκιάσεως” , Αλεξανδρούπολη, 16-17 Μαρτίου 2007.

2. 5η Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Μαστού Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 6 Οκτωβρίου 2007

3. Επιστημονική Διημερίδα “20+1 Χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής: Αποτίμηση, εξελίξεις και Μέλλον”, Αλεξανδρούπολη, 21-22 Μαΐου 2008

4. “10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος”, Αλεξανδρούπολη, 14-15 Μαΐου 2010

5. Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος “Συνεχής Χειρουργική Μετεκπαίδευση της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος”, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

6. Επιστημονική Ημερίδα “Εις Μνήμην Καθηγητού Χειρουργικής Κωνσταντίνου Μανωλά” Αλεξανδρούπολη, 25 Σεπτεμβρίου 2010.

7. Διημερίδα “Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής- Πρακτική Εξάσκηση”, Θεσσαλονίκη 13-14 Μαΐου 2011.

8. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής, Αλεξανδρούπολη, 19-21 Νοεμβρίου 2010

9. Φροντιστηριακό Σεμινάριο «Θρεπτική Υποστήριξη στη περιεγχειρητική περίοδο», Αλεξανδρούπολη, 28-29 Μαΐου 2011

10.1η συνάντηση Χειρουργών & Ογκολόγων- Σύγχρονα θέματα Πεπτικού, Αλεξανδρούπολη, 14-15 Οκτωβρίου 2011

11. Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Περιόδου 2012 – Συνεχιζόμενη Ιατρική Μετεκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 2012

12. Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Περιόδου 2013 – Συνεχιζόμενη Ιατρική Μετεκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη, 2013

13. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας παχέος εντέρου και πρωκτού, Αλεξανδρούπολη, 11-13 Απριλίου 2013

14. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη, 29-30 Νοεμβρίου & 01 Δεκεμβρίου 2013

15. 1ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη 2830 Μαρτίου 2014

16. 2ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη 0810 Μαΐου 2015

17. 3ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη 0810 Απριλίου 2016

18. 4ο Συνέδριο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη 0707 Απριλίου 2017

Στοιχεία Επικοινωνίας Κλινικής:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη, Ελλάς

Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ταρσούδης – ΕΤΕΠ Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τηλ. 2551030425 Fax: 2551030425 e-mail: gtarsoud@med.duth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο