Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική


Εισαγωγή
Η Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική (Α’Π.Π) λειτουργεί στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από το 1985.
Η επίσημη ανάπτυξή της είναι 20 κλίνες και σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελούν 6 ειδικοί γιατροί – μέλη ΔΕΠ, 3 γιατροί του ΕΣΥ και 8 ειδικευόμενοι γιατροί.
Η λειτουργία της κλινικής στοχεύει αφενός μεν στην νοσηλεία ασθενών που οι παθήσεις τους καλύπτουν όλο το φάσμα της παθολογίας, αφετέρου δε εκπαιδεύει σε προπτυχιακό επίπεδο φοιτητές της Ιατρικής και σε μεταπτυχιακό επίπεδο νέους γιατρούς (χορήγηση πλήρους ειδικότητας Παθολογίας).
Επίσης η κλινική προσφέρει υψηλού επιπέδου διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε αιματολογικά νοσήματα, αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις διαταραχές, θρομβοφιλικές καταστάσεις, ηπατικά νοσήματα – ηπατίτιδες και εξειδικευμένες διαγνωστικές (μέσω των ενδοσκοπικών δυνατοτήτων που έχει) και θεραπευτικές λύσεις σε παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα.
Η Κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Μεταφραστικής έρευνας βασισμένο σε μεθόδους Μοριακής Βιολογίας και πρωτεϊνικής ανάλυσης. Η χρηματοδότηση του εξοπλισμού του και των αναλωσίμων του γίνεται κυρίως από ερευνητικά προγράμματα και το ΔΠΘ. Στο εργαστήριο σήμερα λειτουργεί ερευνητική ομάδα από 8 ερευνητές ενώ 5 από αυτούς έχουν έμμισθη επιστημονική σχέση, με αποδεδειγμένη λειτουργία σε ερευνητικό και διαγνωστικό επίπεδο και με εφαρμογή των πειραματικών αποτελεσμάτων του σε μεγάλο φάσμα παθήσεων της Εσωτερικής Παθολογίας. Επιπλέον, το εργαστήριο είναι ενταγμένο σε ευρύ διεθνές δίκτυο ομόλογων εργαστηρίων και μονάδων με σκοπό την πληρέστερη μελέτη όλο και μεγαλύτερου όγκου παθήσεων του ανθρώπου από το δίκτυο αυτό και τελικό αποτέλεσμα την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την εκπαίδευση μεταπτυχιακών Ιατρών, Βιολόγων και τεχνολόγων σε τεχνολογίες αιχμής.

Μέλη ΔΕΠ
1. Σταματία Κώτσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, Διευθύντρια της Κλινικής, (Ειδικότητα Παθολογίας)
2. Κωνσταντίνος Ρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Αναπληρωτής Διευθυντής της Κλινικής (Ειδικότητα Παθολογίας και Αιματολογίας).
3. Βασιλική Δάλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, (Ειδικότητα Παθολογίας).
4. Κωνσταντίνος Μιμίδης, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, (Ειδικότητα Γαστρεντερολογίας).
5. Παναγιώτης Σκένδρος, Λέκτορας Παθολογίας (Ειδικότητα Παθολογίας)
6. Αναστασία Μιχελή. Λέκτορας Παθολογίας (Ειδικότητα Παθολογίας)

Μέλη ΕΤΕΠ
Βικτωρία Τσιρονίδου, (Βιολόγος)
Μαρία Ρηγοπούλου (Γραμματειακή υποστήριξη)

Άλλο Προσωπικό
Στέργιος Βραδέλης, γιατρός του ΕΣΥ, Επιμελητής Β΄ – Γαστρεντερολόγος
Νεκτάριος Λάκης, γιατρός του ΕΣΥ, Επιμελητής Β΄ – Παθολόγος
Δήμητρα Πιτσιάβα, γιατρός του ΕΣΥ, Επιμελητής Β΄ – Παθολόγος
Δέκα (10) Ειδικευόμενοι γιατροί στην Παθολογία για χορήγηση πλήρους ειδικότητας παθολογίας (ο χρόνος παραμονής και εκπαίδευσης στη κλινική είναι 5 χρόνια).

Συνεργάτες
Υποψήφιοι διδάκτορες: Αποστολία Τζέκου, Ιωάννης Μητρούλης, Ακριβή Χρυσανθοπούλου, Θεοχάρης Κωνσταντινίδης, Μαρία Νάκου, Δήμητρα Πιτσιάβα (ανήκει στο προσωπικό Κλινικής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Σταματία Κώτσιου, Aν. Καθηγήτρια Παθολογίας: skotsiou@med.duth.gr
Κωνσταντίνος Ρίτης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας: ritis2@otenet.gr
Μαρία Ρηγοπούλου, Γραμματεία Α΄ Παν/κης Παθ/κης Κλινικής: mrigopou@med.duth.gr

Εκπαίδευση
1. Προπτυχιακό επίπεδο:
Α. Κλινική σημειολογία (3ο έτος Ιατρικής), Β. Μαθήματα Νοσολογίας (4ο έτος Ιατρικής) και Γ. Παθολογία (6ο έτος Ιατρικής).
Επιλεγόμενα μαθήματα:
Θέματα Διαφορικής Διαγνωστικής, Δ΄ έτος – 8ο εξάμηνο σπουδών
Εισαγωγή στην Κλινική Ανοσολογία, Ε΄έτος – 9ο εξάμηνο σπουδών
2. Μεταπτυχιακό επίπεδο: Βλέπε σχετική ιστοσελίδα http://eclass.med.duth.gr/med155/
2α. Εκπαίδευση ειδικευομένων γιατρών (Κάθε Τρίτη, εκπαιδευτικό μάθημα παθολογίας, κάθε Τετάρτη, βιβλιογραφική ενημέρωση, κάθε Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή, συζήτηση – παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών)
3. Διδακτορικά: Εχουν περατωθεί 13 και εκπονούνται 6 διδακτορικά (βιολόγοι ή γιατροί)
4. Χορήγηση πλήρους ειδικότητας Παθολογίας σε γιατρούς (εκπαιδευτική περίοδος 5 ετών)

Έρευνα
1. Ανάπτυξη συστημάτων γονιδιακής μεταφοράς με τη τεχνολογία small interfering RNA (siRNA) με σκοπό τη εφαρμογή της γονιδιακής σιώπησης σε κυτταρικά μοντέλα.
2. Βασική έρευνα στους μεταγραφικούς παράγοντες των ιντερφερονών σε νόσους – μοντέλα που χαρακτηρίζονται ως «ιντερφερονο-εξαρτώμενες» (Ηπατίτιδες, χρονία μυελογενής λευχαιμία, λοιμώξεις από ενδοκυττάριους οργανισμούς).
3. Ανάπτυξη μεθόδου για ταχύ έλεγχο φλεγμονώδους ενεργοποίησης του εξωγενούς συστήματος πήξης (εφαρμογή σε επίκτητες θρομβοφιλικές καταστάσεις).
4. Σύνδεση φλεγμονής και θρόμβωσης σε κλινικά μοντέλα και μελέτη των βιολογικών οδών που εμπλέκονται.
4α. Το μοντέλο του συνδρόμου αντιφωσφολιπιδίων.
4β. Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα.
4γ. Μοντέλα που διεγείρουν μεσολαβητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το JAK-2/STAT μονοπάτι.
4δ. Κλινικά θρομβωτικά μοντέλα που ρυθμίζονται από την ενεργοποίηση του συμπληρώματος.
5. Αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα. Σύνδεση φαινότυπου-γονότυπου στον Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό (ΟΜΠ) και μελέτη μεσολαβητών που πυροδοτούν, συντηρούν ή διακόπτουν τη φλεγμονή στον ΟΜΠ.
6. Αυτοφαγία / ΝΕΤosis: Μελέτη των μηχανισμών αυτών στην ανοσολογική συμπεριφορά και φλεγμονή στη σήψη.
7. Ινωση και ιστική ανάπλαση: Ο ρόλος της θρομβίνης και ενδοθηλίνης σε κλινικά μοντέλα με παθολογική ίνωση.

Υπηρεσίες
Kλινικό έργο και υπηρεσίες υγείας
1.Υπηρεσίες Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσηλευόμενους στην Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική. Εξειδίκευση σε αιματολογικές και θρομβοφιλικές διαταραχές, αυτοάνοσα νοσήματα, γαστρεντερολογία και ηπατολογία. Το 2010 νοσηλεύτηκαν 454 ασθενείς, 84% κάλυψη, 1538 ημέρες νοσηλείας, 3,1 ημέρες μέσος όρος νοσηλείας, λειτουργικό κόστος ανά ασθενή περίπου 470 ευρώ
2. Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Παθολογίας και Αυτοφλεγμονωδών και Αυτοάνοσων νοσημάτων κάθε Δευτέρα (1200 ασθενείς το χρόνο), Γαστρεντερολογίας κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Ηπατολογίας κάθε Πέμπτη στο Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (2400 ασθενείς το χρόνο), Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Παθολογίας κάθε Παρασκευή (550 ασθενείς το χρόνο). Επείγοντα Ιατρεία, 10 ημερήσια ιατρεία τον μήνα στις γενικές εφημερίες, 6.500 ασθενείς τον χρόνο.
3. Ενδοσκοπικό εργαστήριο και ενδοσκοπικός έλεγχος παθήσεων του Γαστρεντερικού συστήματος. Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς
4. Διερεύνηση και διάγνωση αιματολογικών νοσημάτων (κυτταροχημεία, ανοσοιστοχημεία, ανοσοφαινότυπος).
5. Γενετικός έλεγχος ογκογονιδίων (bcr/abl, PML/PARa, P53, t;(14, 18), ανασυσδυασμός VDJ), σε αιματολογικές κακοήθειες και στερεούς όγκους. Παροχή υπηρεσιών σε αιματολογικές κλινικές και τμήματα της Ελλάδας.
6. Γενετική διάγνωση και προγεννητικός έλεγχος της φυλοσύνδετης αγαμμασφαιριναιμίας Bruton. Ο έλεγχος εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα.
7. Μοριακή διάγνωση της εξωπνευμονικής φυματίωσης. Ανάπτυξη ευαίσθητου μοριακού πρωτοκόλλου που χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ (πρόγραμμα ΠΑΒΕ 2000) με σκοπό την εμπορική του διάθεση στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Παροχή υπηρεσιών σε κλινικές και τμήματα της Ελλάδας,
8. Μοριακή διάγνωση του μεσογειακού πυρετού και ανάπτυξη γρήγορου διαγνωστικού test. Εφαρμόζεται σε ασθενείς από όλη την Ελλάδα.

Προγράμματα & Μελέτες
Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
1. «Ανίχνευση των τερματικών αλληλουχιών (τελομερή) σε λευχαιμικά κύτταρα της μυελικής σειράς με την βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Εφαρμογή στην εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής λευχαιμικής νόσου σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία» (ΠΡΕΝΕΔ ΚΕ 404, χρηματοδότηση 5.000.000 δρχ, ΔΠΘ)- ΕΛΗΞΕ.
2. «Μελέτη του ρόλου των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών κινάσης της τυροσίνης της ομάδας Btk (Bruton’s tyrosine kinase) στην δημιουργία και εξέλιξη του λευχαιμικού κυττάρου (ΠΕΝΕΔ 1995, Α/Α 1550, χρηματοδότηση 10.000.000 δρχ, ΓΓΕΤ) –ΕΛΗΞΕ.
3. «Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία του Bruton: Από την διάγνωση στη θεραπεία – Ανάπτυξη in vitro μοντέλου γονιδιακής μεταφοράς και προοπτικές μεταφοράς σε περιφερικά στελεχιαία κύτταρα.» (“Career” πρόγραμμα 1997, A/A54, χρηματοδότηση 32.000.000 δρχ, ΓΓΕΤ, λήξη Δεκέμβριος 2001) – ΕΛΗΞΕ
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ IRF (Interferon Regulatory Factors) ΚΑΙ ΤΟΥ STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription 1) ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΠΕΝΕΔ 99 Α/Α 99ΕΔ 631, 45.000.000 δρχ, εκ των οποίων τα 15.000.000 για το ΔΠΘ, λήξη Ιούνιος 2001) – ΕΛΗΞΕ
5. Κοινό πρόγραμμα με την εταιρεία «αΝαδραση» (ΓΓΕΤ – ΠΑΒΕΤ 2000) με τίτλο «Μοριακή απομόνωση του M. tuberculosis complex στην εξωπνευμονική Φυματίωση – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου διαγνωστικού συστήματος (kit) μοριακής ανίχνευσης στην κλινική πρακτική», 52.000.000 δρχ, λήξη Σεπτέμβριος 2003 – ΕΛΗΞΕ
6. ΠΡΕΝΕΔ 99, «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IRF1 ΣΤΗΝ ΕΞΩΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ», λήξη Δεκέμβριος 2002, 4.000.000 δρχ.- ΕΛΗΞΕ
7. ΠΕΝΕΔ 2001, προϋπολογισμού 54.000.000 δρχ (ποσό που αντιστοιχεί στο ΔΠΘ, 17.000.000δρχ), όπου συμμετέχω ως Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ μέρους της Α’ Παν. Παθολ. Κλινικής. Ο ανάδοχος φορέας είναι το Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Αθηνών (Δ/ντης Καθ. κ. Μουτσόπουλος) και συνεργαζόμενοι φορείς το ΔΠΘ και η εταιρεία Boeringher Ingelheim. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο κ. Βουλγαρέλης.- ΕΛΗΞΕ
8. Κ. Ρίτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ενεργό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ, πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης ΜΕΤΡΟ: 8.3 ΔΡΑΣΗ: 8.3.6 – “ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ” 03ΕΑΔ9, 20, έναρξη 2003, με τίτλο «Μοριακή Ιατρική και Ανοσολογία – Από τη βασική έρευνα στη κλινική εφαρμογή. (Δίκτυο εργαστηρίων βασικής και εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής και Ανοσολογίας)». Προϋπολογισμός για ΔΠΘ 19.800 Ε.-
9. ΙΚΥDΑ. Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας (ΙΚΥ) και Γερμανίας. Διάρκεια 2 έτη. Προυπολογισμός για ΔΠΘ 20.000.Έναρξη 2010, Επιστ. Υπευθυνος κ. Κ. Ρίτης για το ΔΠΘ και κ. Κ. Schoefer για Γερμανία (Πανεπιστήμιο Gottingen). Θέμα της πρότασης είναι η μελέτη του ινωτικού ρόλου της λεπτίνης.
10. PMOS GREC 2004-7 TARKA, Ασφάλεια και ανεκτικότητα,αποτελεσματικότητα στην επίτευξη της αρτιριακής πίεσηςστόχου με σταθερό συνδυασμό Βεραπαμίλης /Τρανσδολαπριλης / στην κλινική πράξη. ABBOTLABORATORIES HELLAS 1/10/2005 30/6/2007, Προυπολογισμός 10.710,00
11. Διεθνής μελέτη για την πρόβλεψη της κοιλιακής παχυσαρκίας & της σχέσης με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο (INSPIRE ME-PM-C-0002) SANOFI AVENTIS ΑΕΒΕ 17/3/2007 17/6/2007, Προπυπολογισμός 4.760,00
12. ΕΣΠΑ – «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, έναρξη 2010 – λήξη 2013. Θέμα: «Διερεύνηση νέων φλεγμονωδών μηχανισμών σε χρόνια αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα και νοσήματα όπως ο Oικογενής Μεσογειακός Πυρετός και άλλα περιοδικά σύνδρομα πυρετού, η Ουρική Αρθρίτιδα, η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και οι υπότυποι της όπως η νόσος του Still και η νόσος του Crohn» Συντονιστής Καθηγητής Δ. Μπούμπας (ΙΤΕ Κρήτης), Τμήμα Ιατρικής Κρήτης, Novartis, και Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ.
Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΔΠΘ Αν. Καθ. Κ. Ρίτης, με ποσό χρηματοδότησης για το ΔΠΘ 250.000,00 Ε (1.000.000,00 Ε το σύνολο του προγράμματος)
Τα πρώτα 7 προγράμματα και το 12ο είναι ερευνητικά, το 8ο είναι εκπαιδευτικό μεταπτυχιακού επιπέδου και το 9ο είναι μικτό (εκπαιδευτικό / ερευνητικό). Τα προγραμματα 10 και 11 είναι κλινικά πρωτόκολλα

Τα τελευταία 15 χρόνια, περίπου 700.000 Ε συνολικά, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, (σχεδόν αποκλειστικά για την έρευνα), χειρίστηκα για λογαριασμό του ΔΠΘ με επιτυχία και εκπληρώνωντας πάντα τους στόχους των παραδοτέων και των ερευνητικών ομάδων.
Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις:
Τα 15 ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Ηπατολογίας έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 200.000 €.

Δραστηριότητα της Παθολογικής Κλινικής

Link σε αναλυτική σελίδα
http://netlab.med.duth.gr