Δικαιολογητικά εγγραφής επιλαχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-22


ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ιατρικής με κατατακτήριες εξετάσεις (ακαδημαϊκό έτος 2021-22) ως επιλαχόντες να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά με συστημένο ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ), ή οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, από:

24-02-2022 έως 04-03-2022

  1. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)
  2. Μια φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας, ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Όσοι από τους επιτυχόντες ΔΕΝ επιθυμούν να εγγραφούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικά στο protocol@med.duth.gr.

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης -Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510-30912-3

Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων και εξεταστέας ύλης στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Ορισμός εξαμήνων κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων


Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων κατατακτήριες 2022-2023.pdf-2

Δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-22


ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Ιατρικής με κατατακτήριες εξετάσεις (ακαδημαϊκό έτος 2021-22) να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά με συστημένο ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ), ή  οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, από:

01-02-2022 έως 11-02-2022

  1. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)
  2. Μια φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας, ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)
  3. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Όσοι από τους επιτυχόντες ΔΕΝ επιθυμούν να εγγραφούν να αποστείλουν σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικά στο protocol@med.duth.gr.

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης -Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

Τηλ: 25510-30912-3