Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων και εξεταστέας ύλης στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Ορισμός εξαμήνων κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων


Κατατακτήριες 2023-2024 – εξεταζόμενα μαθήματα+εξάμηνα κατάταξης

Χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους κατατακτήριους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

Οι κατατακτήριοι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης και το πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
β) είτε υποβάλλοντας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση θεωρημένη αίτηση από ΚΕΠ για τη γνησιότητα της υπογραφής (η αίτηση επισυνάπτεται) και οι  κωδικοί θα αποστέλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας αναγράφετε στην αίτηση. Σε περίπτωση που η θεώρηση της αίτησης είναι ηλεκτρονική (gov.gr) μπορεί να αποσταλεί και με email στη Γραμματεία.

Ταχ. Δ/νση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης
Περιοχή Δραγάνα
68131 Αλεξανδρούπολη

Συνημμένη Αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα
Τηλ. : 2551030912
E-mail : sresta@admin.duth.gr

Βουγιατζή Ευανθία
Τηλ. : 2551030913
E-mail : evougiat@admin.duth.gr