Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στις ΗΠΑ και Υποτροφίες Προγράμματος Fulbright


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Μεταπτυχιακές Σπουδές στις ΗΠΑ και Υποτροφίες Προγράμματος Fulbright

Καλούνται  οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι Διδάκτορες στην ανοιχτή εκδήλωση-συμβουλευτική συνάντηση που διοργανώνει το ΔΠΘ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Η.Π.Α. και τις Υποτροφίες του Προγράμματος Fulbright.

Η εκδήλωση-συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 11:30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο ΠΓΝΑ (Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας)

Η κυρία Els Siakos Hanappe, Greek Program Coordinator θα ενημερώσει και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των φοιτητών. Έμφαση θα δοθεί στην προετοιμασία για τις σπουδές, την επιλογή των ιδρυμάτων και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των σπουδών στις Η.Π.Α.

Η εκδήλωση θα γίνει στα ελληνικά.

poster Fulbright Alexandroupolis

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.


Προκήρυξη

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.


Προκήρυξη

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.


Προκήρυξη

Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, από 01/01/2024 έως 31/12/2024


διαπιστωτική πράξη – εκπρόσωποι φοιτητών, Συνέλευση ΤΙ 2024

Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.


Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος Ιατρικής που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση για δωρεάν σίτιση να την υποβάλλουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθούν  από την αρμόδια υπηρεσία οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της σίτισης των φοιτητών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών: https://students.duth.gr

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων