Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου” του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


ΠΜΣ Αγγειακέ ςπροσπελάσεις.. – προκήρυξη 2022-2023