Τομείς, Εργαστήρια & Κλινικές

Το διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό προσωπικό του Τμήματος οργανώνεται σε 7 Τομείς, με συνολικά 52 θεσμοθετημένα εργαστήρια και 33 κλινικές. Οι Τομείς του Τμήματος είναι οι παρακάτω:

1. Λειτουργικός – Κλινικοεργαστηριακός
2. Μορφολογικός – Κλινικοεργαστηριακός
3. Γενικής Παθολογίας
4. Εσωτερικής Παθολογίας
5. Χειρουργικής
6. Νευρολογίας, Ψυχιατρικής & Αισθητηρίων Οργάνων
7. Υγείας του Παιδιού

Μετάβαση στο περιεχόμενο