Πρόσληψη του Γεώργιου Δραγούτσου ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

30 Ιουνίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο