Πρόσληψη της Αίγλης Δάφνη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στο Εργαστήρια Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

30 Ιουνίου 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο