Προγράμματα


Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική

Προκήρυξη και απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΜΣ 2019-2020
Αίτηση συμμετοχής στο ΜΠΣ στη Βιοηθική 2019-2020

Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος
Προκήρυξη ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2019-2020
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2019-2020

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 2019
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Μεταπτυχιακό στην Ρινολογία-Ρινοχειρουργική

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ Ρινολογία-Ρινοχειρουργική
Πρόγραμμα ΠΜΣ Ρινολογία-Ρινοχειρουργική
Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ Ρινολογία -Ρινοχειρουργική

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ψυχιατρική

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
Προκήρυξη ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχιατρικής 2019-2020
Εξειδικευμένος Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

Προκήρυξη Μ.Π.Σ. «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» 2019
Αίτηση Συμμετοχής Μ.Π.Σ. «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» 2019
ΦΕΚ Επανίδρυσης Μ.Π.Σ. «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία»
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Μ.Π.Σ. «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία»

• Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού: http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/
• Ο ιστότοπος του ΕΛΚΕΘΟΠ: http://elkethop.alex.duth.gr/

Ιατρική του Ύπνου

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2017-2018
Συμπληρωματική Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου 2017-2018
Αίτηση ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2017-2018
Προκήρυξη Ιατρική του Ύπνου 2018-2019

Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ενδο-ουρολογία

 

Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 2017-2018
Αίτηση ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 2017-2018
Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Φυσικής – Εθνικό Καποδιστριακό Παν.Αθηνών
Τμήμα Ιατρικής – Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Κρήτης

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια
Προκήρυξη ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 2018-2019
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία
Εισακτέοι ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία (2016)
Προκήρυξη ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» 2015
Προκήρυξη 7ου κύκλου ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Κρήτης
Ιστοσελίδα: http://clinicalpharmacology.med.duth.gr/

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Προκήρυξη ΠΜΣ «Aνθρώπινης αναπαραγωγής» 2019-2020
Προκήρυξη ΠΜΣ «Aνθρώπινης αναπαραγωγής» 2ος ΚΥΚΛΟΣ 2015-16
Ιστοσελίδα: http://human-reproduction.med.duth.gr/

Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κλινική Χειρουργική Ανατομία
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κλινική – Χειρουργική Ανατομία
Προκήρυξη ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2020-2021
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2020-2021
Παράταση χρόνου υποβολής υποψηφιοτήτων 2018

Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών
Αίτηση υποψηφιοτητας έτους 2018-19 «Βιοιατρικών Επιστημών» 2019-2020
Προκήρυξη ΠΜΣ «Βιοιατρικών Επιστημών» 2019-2020
Προκήρυξη ΠΜΣ «Βιοιατρικών Επιστημών» 2018-19
Αίτηση υποψηφιοτητας έτους 2018-19 «Βιοιατρικών Επιστημών» 2018-2019
Ιστοσελίδα: http://biomedical-sciences.med.duth.gr/

Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος Τοκετός-Αντισύλληψη
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος Τοκετός-Αντισύλληψη
Προκήρυξη ΠΜΣ «Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός»1ος ΚΥΚΛΟΣ 2015-16
Αίτηση ΠΜΣ «Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός» 2015-16

Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική: Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Αφίσα ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Παράταση Προκήρυξης ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 2018-2019

Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

Προκήρυξη ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
Αίτηση ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

Προκήρυξη ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα 2018-2019
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα