Προγράμματα


Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας -Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

Προκήρυξη ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα 2022-2023
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα
Αίτηση υποψηφιότητας 2022-2023 ΠΜΣ-ΠΦΥ

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια
Προκήρυξη ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2023
Αίτηση Υποψηφιότητας 2022-2023 ΠΜΣ Υγιεινής και Ασφάλειας

ΠΜΣ Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα (MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα
Προκήρυξη ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα 2022-2023
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα 2022-2023
Προκήρυξη ΠΜΣ Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα 2023-2024
Ιστοσελίδα: https://www.med-duth-master-fnm.gr

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική

Προκήρυξη και απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΜΣ 2022-2023
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ 
ΦΕΚ Επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ στη Βιοηθική  31.12.2022 
Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ΜΠΣ στη Βιοηθική
Αίτηση Υποψηφιότητας 2022-2023

Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος
Προκήρυξη του ΜΠΣ στη Χειρουργική Η.Χ.Π. 2022-2023
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2022-2023

Ιατρική του Ύπνου

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2021-2022
Αίτηση ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2021-2022

Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κλινική Χειρουργική Ανατομία
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κλινική – Χειρουργική Ανατομία
Αίτηση Συμμετοχής 6ου κύκλου ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2023-2024
Προκήρυξη 6ου Κύκλου ΠΜΣ Κλινική -Χειρουργική Ανατομία 2023-2024
Ιστοσελίδα: https://anatomy-duth.gr/

ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
Προκήρυξη ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
Αίτηση ΔΔΠΜΣ Ρινολογίας-Ρινοχειρουργικής
Ιστοσελίδα: https://rhino-msc.gr/

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Προκήρυξη ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 2020-2021
Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 2020-2021
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
Ιστοσελίδα: https://strokeduth.gr/

Κοινωνική Ψυχιατρική

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
Προκήρυξη ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχιατρικής 2019-2020
Εξειδικευμένος Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

ΦΕΚ Επανίδρυσης Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία”
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία”
Προκήρυξη Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” 2019
Αίτηση Συμμετοχής Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” 2019
Ιστοσελίδα: http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/

Προγεννητικός έλεγχος- Τοκετός-Αντισύλληψη

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος Τοκετός-Αντισύλληψη
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος Τοκετός-Αντισύλληψη
ΦΕΚ Τροποποίηση του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος-Τοκετός-Αντισύλληψη
ΦΕΚ Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ βάσει των διατάξεων του ν. 4957/2022 (Α’ 141)
Προκήρυξη ΠΜΣ «Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός»2022-2023
Αίτηση ΠΜΣ «Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός 2022-2023»
Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Προγεννητικός Έλεγχος – Αντισύλληψη – Τοκετός” έως 31-12-2022
Ιστοσελίδα: https://www.prenataldiagnosis-labor.gr

ΔΠΜΣ Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΔΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΔΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών
Αίτηση υποψηφιότητας ΔΠΜΣ «Βιοιατρικών Επιστημών»
Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Βιοιατρικών Επιστημών» 2022-23
Ιστοσελίδα: http://biomedical-sciences.med.duth.gr/        και      https://www.facebook.com/biomedicalsciencesmaster

Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία
Εισακτέοι ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία (2016)
Προκήρυξη ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» 2015
Προκήρυξη 7ου κύκλου ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Κρήτης
Ιστοσελίδα: http://clinicalpharmacology.med.duth.gr/

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Προκήρυξη ΠΜΣ «Aνθρώπινης αναπαραγωγής» 2022-2023
Ιστοσελίδα: http://human-reproduction.med.duth.gr/

Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική: Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Ιστοσελίδα: https://infdis.mbg.duth.gr/

Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Προκήρυξη ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 2019-2020
Αίτηση ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ 28/07/20
Ιστοσελίδα: https://vascaccess.gr/pms/

Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

Προκήρυξη 4ου Κύκλου ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ 2022-2023
Αίτηση ΠΜΣ Νεφρολογίας 2022-2023
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
Ιστοσελίδα: http://nephrol.med.duth.gr/index.html

ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Πληροφορική

Προκήρυξη 2022-2023
Αίτηση υποψηφιότητας 2022-2023 σε pdf
ΦΕΚ Ίδρυσης Β2575/16.06.2021
ΦΕΚ Κανονισμού Β2574/16.06.2021
Ιστοσελίδα: https://bmi.med.duth.gr/

ΔΠΜΣ Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Πρόσκληση Υποβολής ΔΠΜΣ Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική
Παράταση υποβολής αιτήσεων
Αίτηση
Ιστοσελίδα: https://msc-stemcells-regenerativemedicine.med.auth.gr/

ΔΠΜΣ Νευροανοσολογία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων