Προγράμματα


Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια
Προκήρυξη ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 2018-2019

Αίτηση Υποψηφιότητας 2020 ΠΜΣ Υγιεινής και Ασφάλειας
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα (MSc in FOOD, NUTRITION AND MICROBIOME)

ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα
Προκήρυξη ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Τρόφιμα,Διατροφή και Μικροβίωμα

Ιστοσελίδα https://www.med-duth-master-fnm.gr

Μεταπτυχιακό στη Βιοηθική

Προκήρυξη και απαραίτητα δικαιολογητικά ΠΜΣ 2020-2021
Αίτηση συμμετοχής στο ΜΠΣ στη Βιοηθική 2020-2021
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ 
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού 
Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ΜΠΣ στη Βιοηθική

Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος
Προκήρυξη ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2020-2021
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Χειρουργικής Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2020-2021

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

Προκήρυξη ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα 2019-2020
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα

Αίτηση υποψηφιότητας 2020 ΠΜΣ 

Ιατρική του Ύπνου

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Ιατρική του Ύπνου
Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2019-2020
Αίτηση ΠΜΣ Ιατρικής του Ύπνου 2019-2020

Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κλινική Χειρουργική Ανατομία
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κλινική – Χειρουργική Ανατομία
Προκήρυξη 4ου κύκλου ΠΜΣ Κλινική – Χειρουργική Ανατομία 2020-2021
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Κλινική-Χειρουργική Ανατομία 2020-2021

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Προκήρυξη ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 2020-2021
Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 2020-2021
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ψυχιατρική

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχιατρική
Προκήρυξη ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχιατρικής 2019-2020
Εξειδικευμένος Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

ΦΕΚ Επανίδρυσης Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία”
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία”
Προκήρυξη Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” 2019
Αίτηση Συμμετοχής Μ.Π.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” 2019
• Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού: http://elkethop.alex.duth.gr/metaptychiako/
• Ο ιστότοπος του ΕΛΚΕΘΟΠ: http://elkethop.alex.duth.gr/

Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος Τοκετός-Αντισύλληψη
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Προγεννητικός Έλεγχος Τοκετός-Αντισύλληψη
Προκήρυξη ΠΜΣ «Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός»2021-2022
Αίτηση ΠΜΣ «Προγεννητικός έλεγχος-Αντισύλληψη-Τοκετός»

Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Bιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενών
Αίτηση υποψηφιότητας ΔΠΜΣ «Βιοιατρικών Επιστημών» έτους 2020-2021
Προκήρυξη ΠΜΣ «Βιοιατρικών Επιστημών» 2021-2022

Ιστοσελίδα: http://biomedical-sciences.med.duth.gr/

Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία
Εισακτέοι ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία (2016)
Προκήρυξη ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική» 2015
Προκήρυξη 7ου κύκλου ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική»
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Κρήτης
Ιστοσελίδα: http://clinicalpharmacology.med.duth.gr/

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
Προκήρυξη ΠΜΣ «Aνθρώπινης αναπαραγωγής» 2019-2020
Προκήρυξη ΠΜΣ «Aνθρώπινης αναπαραγωγής» 2ος ΚΥΚΛΟΣ 2015-16
Ιστοσελίδα: http://human-reproduction.med.duth.gr/

Λοιμώδη Νοσήματα – Διεθνής Ιατρική: Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Προκήρυξη ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη
Αφίσα ΔΠΜΣ Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική Απο το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Προκήρυξη ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 2019-2020
Αίτηση ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΠΜΣ 28/07/20

Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

Προκήρυξη ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
Αίτηση ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας
ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 2017-2018
Αίτηση ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική 2017-2018
Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Φυσικής – Εθνικό Καποδιστριακό Παν.Αθηνών
Τμήμα Ιατρικής – Αριστοτέλειο Παν. Θεσ/νίκης
Τμήμα Ιατρικής – Δημοκρίτειο Παν. Θράκης
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Ιωαννίνων
Τμήμα Ιατρικής – Παν. Κρήτης

ΔΠΜΣ Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Πρόσκληση Υποβολής ΔΠΜΣ Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική
Παράταση υποβολής αιτήσεων
Αίτηση

Νευροανοσολογία

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Μεταπτυχιακό στην Ρινολογία-Ρινοχειρουργική

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ Ρινολογία-Ρινοχειρουργική
Πρόγραμμα ΠΜΣ Ρινολογία-Ρινοχειρουργική
Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ Ρινολογία -Ρινοχειρουργική