Προγεννητικός έλεγχος- Τοκετός-Αντισύλληψη


ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ “Προγεννητικός Έλεγχος – Τοκετός -Αντισύλληψη”

ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού ΠΜΣ ” Προγεννητικός Έλεγχος -Τοκετός – Αντισύλληψη”

ΦΕΚ Τροποποίηση του άρθρου 6 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ  “Προγεννητικός Έλεγχος -Τοκετός  -Αντισύλληψη”

ΦΕΚ Επικαιροποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ βάσει των διατάξεων του ν.4957/2022 (Α’ 141)

Πολιτική ποιότητας

Προκήρυξη ΠΜΣ ” Προγεννητικός Έλεγχος- Αντισύλληψη -Τοκετός” 2022-2023

Αίτηση ΠΜΣ ” Προγεννητικός Έλεγχος, Αντισύλληψη, Τοκετός” 2022-2023

Παράταση υποβολής αιτήσεων για  συμμετοχή στο ΠΜΣ ” Προγεννητικός Έλεγχος -Αντισύλληψη – Τοκετός”  έως 31/12/2022

Ιστοσελίδα: https://www.prenataldiagnosis-labor.gr