Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων και εξεταστέας ύλης στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Ορισμός εξαμήνων κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων

31 Μαρτίου 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο